European Commission logo
Create an account
Resource Details
IŠTEKLIUS

Obrazovanje odraslih temeljeno na životnim vještinama

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH od 2014. provodi Europski program za obrazovanje odraslih Erasmusa+. Publikacija Obrazovanje odraslih temeljeno na životnim vještinama nastala je kao rezultat rada toga projekta.

Europski program za obrazovanje odraslih realizira se od 2012. u zemljama Europske unije kroz mrežu državnih koordinatora. Njihova je uloga osigurati vezu s relevantnim ministarstvima i drugim važnim partnerima, kao i djelovati u području obrazovanja odraslih inicirajući uspostavu mreža za suradnju i kreirajući obrazovne politike te ističući primjere dobre prakse.

U prethodnom su razdoblju u Bosni i Hercegovini realizirane aktivnosti triju projektnih ciklusa Implementacije programa EU-a za obrazovanje odraslih. Projektni tim Agencije nastojao je ukazati na važnost stjecanja i unaprjeđenja osnovnih životnih vještina odraslih osoba. U prvom su dijelu dokumenta predstavljeni podrijetlo i različiti načini razumijevanja pojma i sadržaja osnovnih vještina sa stajališta svjetskih organizacija, projekata, globalnih i lokalnih čimbenika u području obrazovanja odraslih. Drugi dio kroz tri primjera iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine objašnjava primjenu toga koncepta u bosanskohercegovačkome kontekstu.

 

Biljana Popović,državna koordinatorica za EAAL

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
prof. dr. Miomir Despotović, Biljana Popović, Bojan Bajić, Lamija Husić, Josip Perković
Ištekliaus tipas
Nacionaliniai ir politikos dokumentai
Šalis
Bosna i Hercegovina
Paskelbimo data
Login (0)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!