Resource Details
IŠTEKLIUS

Нов профил на професионалистите в сферата на ученето на работното място в Европа

Младежката безработица е сериозен проблем в Европа. Професионалното образование и обучение с включен силен компонент на учене на работното място е средство за повишаване на възможностите за заетост на младежите. Търсенето на обучители и ментори на работното място ще продължи да се увеличава, а в същото време нямаше единна квалификационна форма, която да събира заедно всички умения, които тези професионалисти трябва да придобият на европейско ниво. Много често, от служителите, които са компетентните в съответната професионална сфера се очаква да подкрепят ученето на работното място като обучители и ментори, но не всеки от тях получава подкрепа в придобиване на лични умения, които да позволят ефективното изпълнение на тази задача.

 

Проектът WBL-PRO Квалификация, обучителни ресурси и инструменти за професионалистите в сферата на ученето на работното място беше финансира с подкрепата на Европейската Комисия и в рамките му се създаде, пилотира и приложи нов техен профил чрез подход на прозрачност и прилагане на EQF и ECVET с детайлно описание на специфичните знания, умения, отговорност и автономност, необходими за промотиране, управление, подкрепа и оценка на ефективен обучителен процес. Менторите и обучителите ще получат платформа с значителен брой ресурси, която предлага:

  • сериозно разбиране на теоретичните перспективи, които обуславят ученето на работното място и обосновават мястото му в учебната програма;
  • база за умения, които ще позволят на съответните професионалисти да прилагат широк спектър от методологии за фасилитиране, обучение и оценяване в процеса на подкрепа на обучаемите и в резултат на това да осигурят качествено учене на работното място и признаване на резултатите му;
  • инструменти и добри практики, събрани в партньорските държави.

Този уебсайт предлага от актуални документи и ресурси, представящо темата за ученето на работното място на европейско ниво. Всички интелектуални продукти могат бъдат използвани както на английски език, така и на шестте партньорски езика (немски, италиански, испански, португалски, латвийски и български) – WBL Pathways Изследователски и аналитичен доклад, WBL Професионален профил, WBL Ръководство за сертифициране/Ръководство за професионална квалификация, WBL-PRO Инструменти, WBL Професионална мрежа and Топ 12 Empower Talks панел.

 

Професионалистите от сферата на ученето на работното място увеличават перспективите за заетост на младите хора чрез: фасилитиране на ученето в работна среда, свързване на ученето, преподаването и оценяването в професионалното образование и обучението; оценяване на резултатите от обучителния процес за участниците в такава форма с фокус върху признаването на тези резултати и контролиране на качеството на обучителните програми.

 

Екипът на проекта включи 10 организации от 6 европейски страни: CIAPE, USRV и SCALIGERA (Италия), ANESPO и ISQ (Португалия), emcra и Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Германия), Фондация на бизнеса за образованието (България), Universidad Europea de Madrid (Испания) и Biedriba Eurofortis (Латвия).

 

Моля, харесайте фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/wblpro и се включете в WBL-PRO linkedin групата://www.linkedin.com/groups/13505202, за да научите повече за проекта и да проследявате постиженията му!

 

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Екипът на проект WBL PRO
Ištekliaus tipas
Galimybės ir ištekliai
Paskelbimo data
Dokumento kalba
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!