Pereiti į pagrindinį turinį
Resource Details
IŠTEKLIUS

Ocena efektów Działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna

Raport prezentuje analizę zjawiska wykluczenia społecznego na terenie województwa lubuskiego oraz ocenę wpływu działań RPO-L2020 na jego zmniejszanie, w tym szczególnie na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost dostępności usług społecznych.

Ciekawy i inspirujący materiał dla wszystkich zajmujących się pracą z osobami dorosłymi, szczególnie ze środowisk trudnych, ubogich, wymagających szczególnego wsparcia i kompleksowych programów aktywizacyjnych.  

Resource Details
Ištekliaus autorius (-iai)
Openfield Sp. z o.o.
Ištekliaus tipas
Tyrimai ir ataskaitos
Paskelbimo data
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!