Blog
Blog

Inkludering och vuxnas lärande på bibliotek i Norge och Sverige

Att arbeta med inkludering är en viktig del av folkbibliotekens arbete. Men hur arbetet går till och vilka metoder bibliotekspersonalen använder sig av varierar. Här presenteras några projekt som drivs på bibliotek i Sverige och Norge.

Mjolby_bibliotek

Bergen Offentlige bibliotek var ett av de ställen seminariedeltagarna besökte.

 

I början av maj träffades bibliotekspersonal från 17 olika europeiska länder i Bergen, Norge, för att utbyta erfarenheter inom Transnational Cooperative Activities (TCA). Temat för seminariet var inkludering och vuxnas lärande. Målet var dels att vi som deltog skulle få ta del av hur norska bibliotek jobbar med inkludering, men också att vi själva skulle få berätta om hur vi jobbar i våra länder. Ytterligare ett mål var att skapa kontakter mellan deltagare från olika länder för att möjliggöra framtida samarbeten.

Biblioteksverksamheten i Norge och Sverige liknar varandra på många sätt. Båda länderna har bibliotekslagar som reviderats de senaste åren. I Norge betonas biblioteket som mötesplats och i Sverige har man valt att betona biblioteket som en arena för att främja demokratin. I praktiken blir det i princip samma sak. Biblioteken i båda länderna har gått från att vara tysta rum med boksamlingar till att vara invånarnas vardagsrum med fokus på samtal, workshops och kunskapsutbyte.

Vi fick ta del av exempel på verksamhet på flera olika norska bibliotek. Ett genomgående tema för hur de arbetar med inkludering och språkinlärning är – precis som på svenska bibliotek – språkcaféer. Hur upplägget ser ut är dock lite olika. På en del bibliotek är upplägget ganska likt en undervisningssituation medan på andra bibliotek är språkcaféerna – liksom på Mjölby bibliotek där jag arbetar – mer informella träffar.

När vi besökte Bergen Offentlige Bibliotek fick vi ta dela av flera projekt för vuxnas lärande som de driver Ett projekt som intresserade mig särskilt handlar om att bibliotekspersonalen tillsammans med ett aktivitetscenter arbetar för att få vuxna med psykisk ohälsa att vilja och våga använda datorer. Projektledaren berättade att mycket handlar om att bygga upp personernas självförtroende och tilltro till bibliotekspersonalen, för att de efter kursens avslut ska känna sig trygga i att använda bibliotekets resurser på egen hand. Faktorer som är viktiga för att detta ska lyckas är att kursledaren inte håller ett för högt tempo, att det finns tid för repetition och att kursen hålls på samma ställe och med samma kursledare varje gång.

På många sätt påminner detta projektet om Må bra med kultur som Mjölby bibliotek och många andra svenska bibliotek arbetar med på uppdrag av hälsovården i regionerna. Må bra med kultur riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa, men till skillnad från det norska projektet fokuserar Må bra med kultur på litteratur och inte på digitala kunskaper. Tillvägagångssättet är på många sätt dock detsamma. Det handlar om att skapa trygghet genom kontinuitet och förutsägbarhet och att rusta deltagarna för att på eget initiativ söka information och kunskap.

Att skapa relationer och tilltro är också en del av arbetssättet i "Bibblan på stan", som vi arbetar med på Mjölby bibliotek. Bakgrunden till Bibblan på stan är att många kommuninvånare inte använder biblioteken trots att biblioteken erbjuder tjänster som de skulle kunna ha nytta av. Istället för att vänta på att besökarna ska komma till biblioteken ger sig bibliotekspersonalen ut på ”stan” för att aktivt söka upp nya besökare. Det vi har märkt när vi har arbetat med Bibblan på stan är att många människor är osäkra på hur biblioteken fungerar och därför undviker att komma till oss. Man kanske inte vet var biblioteket ligger, att det är gratis att låna på biblioteket eller hur man ska förväntas uppträda på ett bibliotek. Genom att söka upp människor där de är och förklara hur de kan ha nytta av bibliotekens tjänster har vi fått vårt besöksantal att öka. Vi har också arbetat mycket med att besöka föreningar och berätta om biblioteket samt ordnat särskilda biblioteksvisningar för grupper som behöver känna sig lite tryggare i biblioteksmiljön innan de besöker biblioteket på egen hand.

Flera bibliotek berättade också om varianter på makerspaces, det vill säga miljöer som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer (ofta digitala, men inte alltid). Det handlade om robotar, poesimaskiner och kodning. En bibliotekarie från ett norskt bibliotek berättade om hur de jobbar med att koppla ihop människor med olika kunskaper som kan lära sig saker av varandra. Om en person till exempel är väldigt bra på att sticka kan personen lära ut detta och i gengäld bli instruerad i hur man lagar en cykelpunktering av någon annan. Detta sätt att utnyttja användarnas kompetens är något vi gjort i begränsad skala på ”mitt” bibliotek, men jag tror att vi skulle kunna jobba mycket mer på det här sättet i framtiden.

Den sista dagen fick vi möjlighet att i grupper berätta om våra egna lokala projekt. Det var spännande att höra hur bibliotek i Polen, Tjeckien, Spanien och många andra europeiska länder arbetar. Många utmaningar och tillvägagångssätt är de samma – andra helt annorlunda!

 

Anya Feltreuter är bibliotekschef för Mjölby bibliotek som består av huvudbiblioteket i Mjölby, meröppna filialbibliotek i Skänninge, Mantorp och Väderstad samt biblioteksverksamhet på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Anya är också en av kontaktpersonerna för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk  för folkbibliotekschefer samt Standing Committee Member i IFLAs (International Federation of Library Assosciations) Management & Marketing Section. Anya är särskilt intresserad av frågor som rör ledarskap, demokrati och vuxnas lärande.

Login (2)

Users have already commented on this article

Norėdami komentuoti, Prisijunkite arba Prisiregistruokite.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos