Kaip EPALE susijusi su programa „Erasmus+“?

 

„Erasmus+“ yra 2014–2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kuria siekiama pagerinti kvalifikacijos ir įgūdžių kokybę bei aktualumą. Ja pakeičiama Mokymosi visą gyvenimą programą (MVGP).

Programoje „Erasmus+“ gali dalyvauti studentai, mokytojai, mokiniai, savanoriai, jaunimo lyderiai ir žmonės, dirbantys mėgėjų sporto sektoriuje. Pagal šią programą taip pat finansuojamos švietimo įstaigų, jaunimo organizacijų, įmonių, vietinių ir regioninių valdžios institucijų ir NVO partnerystės, remiamos valstybėse narėse vykdomos reformos, kuriomis siekiama modernizuoti švietimą bei mokymą ir skatinti naujoves, verslumą ir įsidarbinimo galimybes.

EPALE finansuojama programos „Erasmus+“ lėšomis pagal jos 2 pagrindinį veiksmą; ji remiama pagal teisinio sprendimo, kuriuo patvirtinta programa „Erasmus+“, 14 straipsnio 1 dalies b punktą, ypač akcentuojant suaugusiųjų mokymąsi ir tęstinį švietimą bei mokymą (C-VET).

Login (0)
Topic
Weight
0