News
Naujienos

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IR TVARIOS STATYBOS PRINCIPAI PERKELIAMI Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Stažuotė Austrijoje.

VšĮ Telšių RPMC profesinio mokymo darbuotojai siekia tobulėti.  2022 m. gegužės 08-14 dienomis 4 profesijos mokytojai Ramūnas Bunkevičius, Elena Bunkevičienė, Elena Žvirzdinienė ir Diana Stuopelienė,  vadovaujami direktorės Nijolės Jastrumskienės, dalyvavo profesinėje stažuotėje Austrijoje. Buvo pasiektas tiesioginis stažuotės tikslas- patobulintos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti aukštą profesinio mokymo kokybę ir didesnes būsimų absolventų įsidarbinimo galimybes .

Susipažinta su profesinio mokymo sistema Austrijoje, stebėta ir  išanalizuota Austrijos patirtis, vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu, stebėtos Austrijos profesinio mokymo ir darbo rinkos sąsajos, kvalifikacinių egzaminų sistema ir turinys, mokymo metodai, profesinio mokymo rezultatai, organizavimas ir valdymas statybos ir tekstilės srityse. Stebėtas statybos ir tekstilės sričių profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigose Wien Work, Berufsschule für Holz, Klang, Farbe und Lack, Modeschule in Hezendorf, HTL Mödling  bei  įmonėse STRABAG SE, Handwerk Wien, BARESCH: Ofenbau & Fliesenverlegungs GmbH. Užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su priimančiąja organizacija IFA - International Young Workers Exchange, numatytos tolesnės bendradarbiavimo galimybės, priimant Austrijos absolventus stažuotis VšĮ Telšių RPMC. Išanalizavus darbo ir socialines sąlygas, įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo galimybes, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su aukštosios mokyklos statybos mokymo centru HTL Mödling Vienoje, Austrijoje-  mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, projektinė veikla įgyvendinant statybos sektoriaus mokymo programas.  Numatyta statybos sektoriaus mokymo programose daugiau dėmesio skirti žiedinės ekonomikos principų taikymui- panaudoti nuplaunamų sieninių dažų pritaikymo patirtį, supažindinti mokinius su  ekologiškos statybos medžiagomis ir jų panaudojimu, į statybos sektoriaus profesinio mokymo medžiagą įtraukti temas apie gerbūvio kūrimą, išnaudojant daugiabučių stogus bei žaliųjų technologijų panaudojimo svarbą tvariuose fasaduose, kuriant miesto mikroklimatą. Dekoratyvinio dažymo patirtį pritaikyti, rengiant ir atliekant Mokyklinio technologijų brandos egzamino užduotis. Mokymo programose, susijusiose su tekstilės sektoriumi, numatyta  pritaikyti inkliuzinio profesinio mokymo elementus, padedančius mokiniams, turintiems pažinimo ir vizualinio mąstymo  sutrikimų; supažindinti mokinius su - suasmenintų ir išskirtinių tekstilės gaminių kūrimo principais, pritaikant skaitmenines technologijas; pritaikyti profesiniame mokyme žiedinės ekonomikos principus: tvarumas tekstilėje, pritaikant antrinį žaliavų panaudojimą. 

Pažintinės kultūrinės veiklos laisvu laiku sudarė sąlygas pažinti Austrijos istoriją ir  kultūrą: aplankytas Vienos Operos teatras, organizuota pažintinė ekskursija po Vieną.   Stažuotės metu  buvo ugdomi profesiniai ir bendrieji gebėjimai, tobulintos anglų k. ir vokiečių k.  kompetencijos. Parvežta patirtis  pristatyta ir išanalizuota metodinės grupės posėdyje ir pritaikyta ugdymo procese.

Stažuotė vyko, įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą  „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“  Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

 

Projektų vadovė Diana Stuopelienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Login (2)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos