European Commission logo
Sukurti paskyrą
News
Naujienos

Suaugusiųjų švietimas ir žaliasis kursas

Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (European Association for the Education of Adults, EAEA)  paskelbė 2023 metų temą -  „Suaugusiųjų švietimas ir žaliasis kursas“ (ALE and green transition). EAEA tvarumo darbo grupė parengė dokumentą, kuriame pagrindžiama temos koncepcija.

Darbo grupė siūlo 2023 m. sutelkti dėmesį į dvi sritis:

  1. Žaliasis kursas ir tvarumas yra pagrindinė suaugusiųjų mokymo ir  mokymosi programų, suaugusiųjų švietimo projektų ir kitų iniciatyvų tema.
  2. Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo institucijų ekologiškumo („žalumo“) didinimas (formuojant bendrą visos institucijos požiūrį ir atsižvelgiant į švietimo darniam vystymuisi kontekstą).

Koncepcijos nuostatomis siekiama atkreipti visų EAEA narių dėmesį į 2023 metų temą ir įtraukti juos į temos plėtojimą savo suaugusiųjų švietimo įstaigose ir/ar nacionaliniu mastu. Dokumente aprašomas ankstesnis EAEA darbas tvarumo, ekologiškumo ir kitose susijusiose srityse, apžvelgiamos pagrindinės politikos iniciatyvos Europoje ir tarptautiniu lygmeniu, nurodoma rizika ir iššūkiai. Dokumente taip pat pateikiami EAEA narių ir kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai.

Konceptualus dokumentas gali būti naudingas visiems EAEA nariams, norintiems kartu su EAEA diskutuoti  dėl žaliojo kurso suaugusiųjų švietime ir gilintis į tvarumo klausimus.

EAEA teigia, kad koncepcija vaidins pagrindinį vaidmenį vykdant 2023 m. Asociacijos politiką bei didinant suaugusiųjų švietimo srities politikos formuotojų  ir suaugusiųjų švietėjų sąmoningumą. Dokumente kreipiamasi į politikos formuotojus ir suaugusiųjų švietimo įstaigas/organizacijas, pateikiamos rekomendacijos.

Politikos formuotojams rekomenduojama:

  • Suteikti  suaugusiems besimokantiems didesnę balso teisę.
  • Užtikrinti politikos nuoseklumą visais lygmenimis.
  • Teikti finansinę ir struktūrinę paramą suaugusiųjų švietimo teikėjams ir organizacijoms.

Suaugusiųjų švietimo teikėjams ir organizacijoms rekomenduojama:

  • Kurti suaugusiųjų švietėjų ir žaliojo kurso partnerystes.
  • Taikyti globaliai ir vietose pasiteisinančius principus ir metodus.
  • Skatinti nuolat besikeičiantį suaugusiųjų mokymąsi siekiant ekologiškų ir tvarių pokyčių.
  • Susitelkti į bendrus advokacijos veiksmus.

EAEA koncepciją dėl žaliojo kurso suaugusiųjų švietimo srityje galima rasti (anglų kalba) https://eaea.org/wp-content/uploads/2022/12/EAEA-Concept-Paper_ALE-and-green-transition-2022.pdf

Naujiena apie 2023 metų EAEA temą parengta pagal EAEA informaciją 

https://eaea.org/2022/12/19/introducing-eaeas-annual-theme-2023-ale-and-green-transition/

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija yra tikroji EAEA narė. LSŠA palaiko EAEA iniciatyvą ir kviečia kitas Lietuvos suaugusiųjų švietimo/mokymo įstaigas stipriau įsijungti į žaliojo kurso judėjimą.

 

Naujienos autorė dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Login (2)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos