Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

Savivaldaus mokymosi kompetencijų svarba mokantis nuotoliniu būdu

Nors dabar pats vidurvasaris, o tai reiškia, kad ir atostogų metas, pasirengimas naujiems mokslo metams, taip pat ir suaugusiųjų mokymo(si) srityje, vyksta pakankamai intensyviai. Bent jau diskusijos apie tai, kokiu, t. y. kontaktiniu, nuotoliniu, mišriu ar hibridiniu, būdu dirbsime kitais mokslo metais. Atsakyti vienareikšmiškai į šį klausimą, matyt, dabar būtų sudėtinga, tačiau paanalizuoti mokymosi nuotoliniu būdu metu įgytas patirtis ir tuo pagrindu numatyti galimas ateities perspektyvas tikrai verta. Kaip tik šių dviejų klausimų nagrinėjimui ir buvo skirta viena didžiausių kasmet Čekijoje vykstančių konferencijų CZEDUCON 2021.

Nors pagrindinėmis konferencijos temomis buvo įvardinta įtrauktis ir įsitraukimas, aktyvus dalyvavimas visuose visuomenės gyvenimo procesuose, įvairovė, tvarumas ir socialinė atsakomybė, skaitmeninimas ir pan., natūralu, kad daug dėmesio skirta ir bene populiariausiai šiuo metu tematikai – nuotoliniam mokymui(si). Mokymo(si) nuotoliniu būdu patirtys ir situacija pastaruoju metu nagrinėjama daugelyje mokslo ir metodinių renginių, tačiau išskirtinis šios konferencijos bruožas buvo labai ryškus ir aiškus pripažinimas, kad švietimo sistema jau niekada nebegrįš į priešpandeminę stadiją. Maža to, net ir galvoti apie tai būtų klaidinga. Priešingai, būtina nuodugniai išnagrinėti įgytą patirtį, kad būtų galima maksimaliai ją perkelti į naująjį mokymo(si) procesą. Kitaip sakant, mokymo(si) procesas turi būti praturtintas tais nuotolinio mokymo(si) įrankiais, technologijomis ir netgi principais, kurie kontaktinį darbą padarytų įdomesnį, įtraukesnį, labiau individualizuotą ir personalizuotą. Tokiu būdu nuotolinio ir kontaktinio mokymo(si) sinergija ne tik praplėstų mokymo(si) galimybes visiems besimokantiesiems, bet ir dar labiau padidintų jo prieinamumą. Tai ypač aktualu būtų tiems besimokantiesiems, kurie dėl įvairių priežasčių negalėtų mokytis kontaktiniu būdu. Pvz. gyvena atokiose vietovėse ir neturi galimybių fiziškai atvykti į mokymo(si) vietą arba toks atvykimas labai išdidina laiko, jėgų kaštus ir materialines išlaidas. Arba pvz. norintis mokytis negali vienų namuose palikti mažų vaikų, sergančių, negalią turinčių ar vyresnio amžiaus prižiūrimų asmenų. Arba pvz. toje konkrečioje vietovėje nori mokymų, kursų poreikis yra toks mažas, kad tokie kursai net ir neorganizuojami. Arba toje vietovėje nėra atitinkamas kompetencijas ir kvalifikaciją turinčių ugdytojų, o nuvykti mokytis į kitą vietą, kaip jau minėjome, būtų per didelės laiko, jėgų ir finansų išlaidos.

Kitas skiriamasis konferencijos bruožas, puikiai atliepiantis ir pačią konferencijos temą – (Ne)pasiruošę pokyčiams – buvo didelis dėmesys tam, kokių kompetencijų mums reikia, kad naujoji mokymo(si) strategija, derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymą(si), būtų kuo kokybiškesnė. Ir šiame kontekste buvo ypač akcentuota, kad būtina kokybės sąlyga yra savivaldaus mokymosi kompetencijos. Mintis buvo pagrįsta tyrimais, parodančiais akivaizdžias sąsajas tarp sėkmės mokantis nuotoliniu būdu, motyvacijos ir įsitraukimo į mokymo(si) procesą lygmens ir savivaldaus mokymosi gebėjimų. Nepriklausomai nuo amžiaus, ugdymo(si) lygmens, vietos ar lyties, beveik visi besimokantieji, turintys savivaldžiam mokymuisi aktualius gebėjimus, sėkmingiau ir greičiau adaptavosi prie nuotolinio mokymo(si) sąlygų, lengviau išlaikė mokymosi motyvaciją, o jų pasiekti rezultatai kartais buvo netgi aukštesni nei mokantis kontaktiniu būdu.

Daugiau apie savivaldaus mokymosi kompetenciją ir jos ugdymą(si) skaitykite „Epale“ platformoje https://epale.ec.europa.eu/lt/resource-centre/content/kurkime-savo-mokymosi-istorija-patys  

Straipsnio autorė - dr. Rasa Pocevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros docentė ir vedėja, „Epale“ programos eksperčių komandos narė

Login (3)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos