Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

Prasideda naujas „Erasmus+" etapas. Susipažinkime su naujove - „Erasmus" akreditacija.

„Erasmus+“ programa laikoma viena sėkmingiausių iniciatyvų Europos Sąjungos istorijoje. Gyvuojanti nuo 1987 m. ji išsiplėtė taip, kad apima visus švietimo sektorius: nuo ankstyvo ugdymo darželyje, mokyklų, profesinio švietimo, aukštojo mokslo iki neformalaus ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir sporto srities. Skaičiuojama, kad per tris veiklos dešimtmečius „Erasmus+“ programa pasinaudojo daugiau kaip 10 milijonų žmonių. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir jos nariai taip pat yra aktyvūs šios programos dalyviai. Esame tarp to milžiniško skaičiaus bendraminčių, supratusių ir patyrusių „Erasmus+” teikiamas galimybes, iššūkius, mokymosi ir tobulėjimo džiaugsmą. Todėl prasidėjus naujam, 2021-2027 metų etapui, LSŠA jau susipažino su naujomis programos taisyklėmis ir dalyvauja „Erasmus“ akreditacijoje. Norime ir toliau išlikti aktyvūs ir naujovių nebijantys plačios „Erasmus“ bendruomenės nariai.

Ką reikėtų žinoti visoms suaugusiųjų mokymosi paslaugas teikiančioms įstaigoms ir organizacijoms?

Nuo 2021 m. prasidėjusiame naujame programos „Erasmus+“ etape bus dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Todėl siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Taigi, jeigu jūsų organizacija turi ilgalaikę plėtros viziją, kurios įgyvendinimui mobilumas būtų itin svarbus ir padėtų užtikrinti veiklos kokybę, jeigu žinote, kad gebėsite organizuoti „Erasmus“ kokybės standartus atitinkančius mobilumo projektus, galite dalyvauti akreditacijos konkurse. „Erasmus“ akreditacijos suteikimas patvirtins, kad esate parengę kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginio plano dalis. Jei būsite įvertinti, kaip organizacija, atitinkanti akreditacijos konkurso reikalavimus, tuomet galėsite paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal būsimos 2021–2027 m. programos 1 pagrindinio veiksmo galimybėmis, pristatant reikalingus dokumentus finansavimui gauti.

Mes, LSŠA, esame skėtinė organizacija, todėl akreditacijos konkurse dalyvaujame kaip mobilumo konsorciumo koordinatorius. Norime, kad įgyvendindami LSŠA strategiją, kuo daugiau įvairias organizacijas, įstaigas, mokymosi bendruomenes atstovaujančių narių galėtų tobulėti ir mokytis visi kartu. Tačiau paraiškas galima teikti ir „Erasmus“ institucinei akreditacijai gauti. Išdrįsti ir dalyvauti akreditacijos konkurse gali ir ankstesnės patirties pagal programą „Erasmus+“ (2014–2020 m.) neturinčios įstaigos.

Prieš teikiant akreditaciją organizacija turi pasirengti „Erasmus“ planą, kuris realistiškai atspindėtų jūsų tikslus, lūkesčius, įgyvendinimo žingsnius. Kadangi įvairios aplinkybės, organizacijos siekiai ir poreikiai gali keistis ir atsinaujinti priklausomai nuo įvairiausių objektyvių ar subjektyvių aplinkybių, planą pasirinkome parengti trumpesniam – 2 metų laikotarpiui. Nors akreditacija suteikiama septyneriems metams, „Erasmus +" planą bus galima periodiškai papildyti ir atnaujinti, atsižvelgiant į iškylančius pokyčius ir iššūkius.

Verta atkreipti dėmesį, kad suteikiant akreditaciją siekiama, jog suaugusiųjų švietimo srityje būtų įgyvendinti tikslai:

  • Gerinti suaugusiųjų formaliojo, savaiminio ir neformaliojo švietimo kokybę Europoje:

gerinant suaugusiųjų švietimo pasiūlos kokybę, didinant darbuotojų profesionalumą ir stiprinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus įgyvendinti kokybiškas mokymosi programas,

gerinant visų suaugusiųjų švietimo formų mokymo ir mokymosi kokybę ir užtikrinant, kad suaugusiųjų švietimas atitiktų visų visuomenės grupių poreikius,

gerinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą, siekiant stiprinti pagrindinius įgūdžius, nustatytus 2018 m. ES darbo programoje, įskaitant raštingumą, skaičiavimą, skaitmeninius įgūdžius ir kitus gyvenime svarbius įgūdžius.

  • Prisidėti prie Europos švietimo erdvės kūrimo:

stiprinant suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus vykdyti kokybiškus mobilumo projektus,

didinant įvairaus amžiaus ir socialinių bei ekonominių grupių suaugusiųjų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo programose, visų pirma, skatinant organizacijų, dirbančių su palankių sąlygų neturinčiais besimokančiais asmenimis, smulkių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų, naujų programos dalyvių ir bendruomeninių visuomeninių organizacijų dalyvavimą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino institucijų, galinčių dalyvauti „Erasmus“ akreditacijų kvietime bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, tipus nacionaliniu lygiu. Teikti paraiškas "Erasmus+" mobilumo akreditacijai bus galima kiekvienais metais. Daugiau: https://bit.ly/ErasmusAKRED2020(link is external)

Atrinkus pareiškėjus, jie  gaus „Erasmus“ akreditaciją - nario bilietą dalyvauti programos mobilumo veikloje bei galės gauti stabilų finansavimą mobilumo veikloms visą naujos programos laikotarpį.

Svarbu žinoti, kad akreditacija nėra privaloma. „Erasmus+“ programoje liks galimybė ir toliau teikti paraiškas pagal kvietimus konkursiniu būdu.

Naujos taisyklės kartais iš pirmo žvilgsnio išgąsdina, nes jose telpa daug reikalavimų, surašytų formalia kalba. Turime perskaityti ir išgirsti nemažai teorinės informacijos. Tačiau bandyti verta, nes galima vėl išmokti kažko naujo, nusistatyti siektinus tikslus, išbandyti naują veiklą ir bendradarbiavimą su naujomis užsienio organizacijomis.  O jei klausimų kyla daugiau nei atsakymų, visada būtina išdrįsti klausti, domėtis, prisijaukinti ir pradėti veikti pagal naujas taisykles.

Kvietimus akreditacijai, kaip ir „Erasmus+“ programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, kur galite rasti aktualią informaciją, pagalbą ir visas naudingas nuorodas https://www.smpf.lt/lt/(link is external),  https://erasmus-plius.lt/(link is external).

Login (0)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos