News
Naujienos

Nauja programa „Erasmus+“ – dar daugiau galimybių suaugusiųjų švietimui

Erasmusplus_2021_27-social_medias_hor-budget_infos-en-1024x576

Kovo 25 d. Europos Komisija priėmė pirmąją 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ metinę darbo programą bei paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal naująją programą „Erasmus+“. 

Įgyvendinant atnaujintą programą bus finansuojami mobilumo mokymosi tikslais ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektai, kuriuose per visą septynerių metų laikotarpį galės dalyvauti 10 mln. įvairaus amžiaus ir visų socialinių grupių europiečių. Programa bus dar įtraukesnė ir rems žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, kaip numatyta Europos švietimo erdvėje. Programa „Erasmus+“ taip pat stiprins švietimo ir mokymo sistemų atsparumą pandemijai. 2021–2027 m. numatomas programos „Erasmus+“  biudžetas – 26,2 mlrd. EUR (palyginimui – 2014–2020 m. buvo skirta 14,7 mlrd. EUR). Taip pat dar maždaug 2,2 mlrd. EUR bus skirta pagal ES išorės finansavimo priemones.

„Erasmus+“ galimybės suaugusiųjų šveitimui

Suaugusiųjų švietimo organizacijos kviečiamos susipažinti su naujomis programos „Erasmus+“ galimybėmis bei teikti projektų paraiškas.

Mobilumas mokymosi tikslais (KA1)

Kaip ir ankstesniais metais suaugusiųjų švietimo darbuotojai bus kviečiami vykti į mobilumus mokymosi tikslais tokioms veikloms:

  • vykti į darbo stebėjimą užsienio šalies organizacijoje, susijusioje su suaugusiųjų švietimu,
  • dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose užsienyje,
  • vykti dėstyti užsienio šalies suaugusiųjų švietimo institucijoje.

Nuo 2021 metų programa „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities mobilumo projektams siūlo daug naujovių:

  1. SUAUGUSIŲJŲ BESIMOKANČIŲJŲ MOBILUMAS, kuris gali būti dviejų tipų: individualus arba grupinis mobilumas. Šioje mobilumo veikloje gali dalyvauti besimokantieji, turintys mažiau galimybių, ypač žemos kvalifikacijos suaugusieji, kurie įtraukti į suaugusiųjų švietimo programą siunčiančioje organizacijoje. Mokymosi mobilumo metu derinamas formalus ir neformalus mokymas(is): mokymasis klasėje, mokymasis darbo vietoje, šešėliavimas, darbo stebėjimas, mokymasis iš kitų,  savanorystė ir kiti naujoviški metodai.
  2. PAKVIESTAS EKSPERTAS: suaugusiųjų švietimo organizacijos gali pakviesti mokytojus, politikos ekspertus ar kitus kvalifikuotus specialistus iš užsienio, kurie gali padėti tobulinti mokymą ir mokymąsi priimančioje organizacijoje. Pavyzdžiui, pakviesti ekspertai gali mokyti priimančiosios organizacijos darbuotojus, parodyti naujus mokymo metodus arba padėti perduoti gerą praktiką organizavimo ir valdymo srityje.
  3. MOKYTOJŲ IR PEDAGOGŲ PRIĖMIMAS PRAKTIKAI: suaugusiųjų švietimo organizacijos gali gauti paramą priimti besimokančius arba neseniai baigusius (12 mėn.) mokytojų rengimo programą pedagogus, norinčius stažuotės laiką praleisti užsienyje. Kelionę ir individualią paramą dalyviui turėtų suteikti jį siunčianti užsienio institucija.
  4. PARENGIAMIEJI VIZITAI: organizacijos, planuojančios darbuotojų darbo stebėjimo ar dėstymo ir besimokančiųjų mobilumus, gali surengti parengiamąjį vizitą pas savo priimantį partnerį dar prieš mobilumą, kad pagerintų būsimo darbuotojų mobilumo kokybę.

Be šių naujovių, mobilumo projektą įgyvendinanti organizacija galės gauti papildomą 100 EUR paramą mobilumo veiklos organizavimui už kiekvieno mažiau galimybių turinčio dalyvio įtraukimą, didesnis finansavimas bus skirtas pasirenkant keliavimą tvariomis kelionių priemones („green travel“), fizinę mobilumo veiklą bus skatinama derinti su virtualia veikla.

Mobilumo projektų paraiškų pateikimo terminas yra 2021 m. gegužės 11 d. 13 val. Lietuvos laiku. Konkursas vyksta tik kartą per metus. Projektai galės prasidėti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

Partnerystės bendradarbiavimo tikslais  (KA2)

Kaip ir ankstesniu programos laikotarpiu, suaugusiųjų švietimo organizacijos kviečiamos rengti BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSČIŲ skirtus inovacijoms bei patirties mainams. Šio tipo projektai skirti inovatyvių veiklų kūrimui, perdavimui ir (arba) įgyvendinimui, bendrų iniciatyvų, skatinančių bendradarbiavimą, mokymąsi tarpusavyje ir keitimąsi patirtimi, įgyvendinimą Europos lygiu. Bendradarbiavimo partnerysčių projektų trukmė nuo 12 iki 36 mėnesių, reikalingi ne mažiau nei 3 partneriai iš 3 skirtingų užsienio šalių, galimas projekto biudžetas nuo 100.000 EUR iki 400.000 EUR.

2021 metų naujovė - MAŽOS APIMTIES PARTNERYSČIŲ PROJEKTAI, kuriuos rengti bus skatinamos mažos, programoje nedalyvavusios ir mažai patirties turinčios organizacijos. Šiais projektais bus siekiama ugdyti nepatyrusių organizacijų  gebėjimą dirbti tarptautiniu lygiu, įtraukti mažiau galimybių turinčius asmenis, skatinti sinergiją su vietos, regionų, nacionaliniais ir tarptautiniais tinklais, sudaryti sąlygas pokyčiams, remti aktyvų Europos pilietiškumą. Mažos apimties partnerysčių projektų trukmė yra trumpesnė - nuo 6 iki 24 mėnesių, reikalingi bent 2 partneriai iš 2 užsienio šalių, projekto biudžetą galima pasirinkti iš dviejų sumų  - 30.000 EUR arba 60.000 EUR, priklausomai nuo partnerystės tikslų, norimos veiklos bei siekiamų rezultatų. Mažos apimties partnerysčių projektų konkursai vyks du kartus per metus.

Terminas pateikti bendradarbiavimo partnerysčių ir pirmasis terminas pateikti mažos apimties partnerysčių projektų paraiškas yra 2021 m. gegužės 20 d. 13 val. Lietuvos laiku. Šie projektai galės prasidėti nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d.

Antrasis mažos apimties partnerysčių projektų paraiškų pateikimo terminas -  2021 m. lapkričio 3 d. 13 val. Lietuvos laiku. Šiam terminui pateikti projektai galės prasidėti nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Programos „Erasmus+“ vadovas, paraiškų formos ir kiti naudingi dokumentai

Su visomis programos „Erasmus+“ naujovėmis kviečiame susipažinti 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove. „Erasmus+“ tinklapyje rasite naujausią konkurso informaciją, naudingus dokumentus ir pagalbines priemones.

Paraiškos teikiamos Europos Komisijos interneto svetainėje „Erasmus+ Paraiškos“.

Švietimo mainų paramos fondas organizuoja nuotolinius renginius, skirtus paraiškų pildymui. Renginių tvarkaraštį ir registraciją rasite čia.

Jei turite klausimų dėl mobilumo projektų paraiškų teikimo, rašykite el. paštu ADUKA1@smpf.lt  arba skambinkite „Erasmus+“ tinklapyje nurodytais telefonais.

 

 

Login (3)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos