Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

MOKYMASIS ARČIAU GAMTOS

Jungtinių tautų darnaus vystymosi 11 tikslas teigia “Iki 2030 metų suteikti visuotinę galimybę naudotis saugiomis, įtraukiomis ir prieinamomis žaliomis ir viešomis erdvėmis, pirmiausia moterims ir vaikams, pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia“. Būdami suaugusiųjų švietimo teikėjai subūrėme dar 6 partnerius iš įvairių Europos šalių ir inicijavome Erasmus+  programos projektą „Co-education in Green“ (Nr.  2020-1-LT01-KA204-077953). Šio tikslo nusprendėme siekti per suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimą, kad jie gebėtų kurti, inicijuoti įvairias programas, kitus projektus ir kartu su bendruomene transformuoti bendrąsias lauko erdves į žalesnes ir labiau įvairioms grupėms, ugdymui pritaikytas erdves. 

Kaip to sieksime?

Per dvejus metus suplanavome parengti tris išteklius:

  1. Interaktyvi duomenų bazė ir metodologija. Duomenų bazėje bus pateikta gerosios praktikos pavyzdžių, nuorodų, o metodologijoje – informacijos, kuri padės suaugusiųjų švietėjams, mokymų centrams kurti bendrąsias erdves į žalesnes ir aplinkai draugiškesnes, mokymuisi pritaikytas erdves. 
  2. Internetinis mokymų modulis  suaugusiųjų švietėjams, kuri bus skirtas tobulinti kompetencijas ir įgūdžius apie ugdymą, orientuotą į gamtosaugą, bendrų erdvių transformavimą į žalesnes ir pažeidžiamoms, spec. poreikių turinčioms visuomenės grupėms pritaikytas erdves. 
  3. Gairės/ vadovas, kaip įrengti multisensorinius sodus. Projekto partneriai pateiks suaugusiųjų švietėjams aiškius žingsnius, kurie padės kartu su bendruomene bendrai sukurti prieinamą, pritaikytą erdvę, stimuliuojančią visus pojūčius.

Per pirmąjį pusmetį jau parengėme metodologiją, kurioje apžvelgėme

  • Kas yra žaliosios miesto erdvės (apibrėžimas);
  • Kokia šių erdvių nauda;
  • Kas yra bendruomeninis švietimas;
  • Kokius aspektus reikia įvertinti žaliųjų erdvių kūrimui mokymo centruose;
  • Žaliųjų miesto erdvių prieinamumo įvairioms tikslinėms grupėms užtikrinimo aspektus;
  • Kas nuveikta šioje srityje partnerių šalyse.

Daugiau apie projektą - https://coeducationingreen.eu/lt.

Metodologiją (anglų kalba, bet jau rengiame vertimą į lietuvių kalbą) pasidalinsime ir su EPALE bendruomene išteklių skiltyje pavadinimu "Žaliųjų miesto erdvių kūrimas ir pritaikymas bendruomenės ugdymo(si) poreikiams".

coedu
web.jpg

Projekto koordinatorius –

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Projekto partneriai:

·       TBC (Ispanija)

·       Open Europe (Ispanija)

·       Universidade de Aveiro (Portugalija)

·       Polygonal (Italija)

·       C.M. SKOULIDI & SIA E.E. (Graikija)

·       C.F.C.D.C. CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (Kipras)

 

_______________________________________________________________________________________________

Įrašo autorė Gintarė Černikienė nuo 2015 m. dirba NVO VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI, kuri veikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje – inicijuoja ir koordinuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus, kurie prisideda prie socialinės ir darbinės suaugusiųjų integracijos, rengia socialinių darbuotojų, suaugusiųjų švietėjų kompetencijos tobulinimo programas, atlieka tyrimus, kuria, adaptuoja įrankius, mokymosi išteklius, metodikas vietos kontekstui.

 

 

Login (2)

Users have already commented on this article

Norėdami komentuoti, Prisijunkite arba Prisiregistruokite.

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos