European Commission logo
Create an account
News
Naujienos

Karo pabėgėlių valstybinės lietuvių kalbos mokymo idėjos

Nė dienos be lietuvių kalbos.

Vykstant karui Ukrainoje į Lietuvą atvyksta vis daugiau karo pabėgėlių. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose įkurti ukrainiečių registracijos centrai, kuriuose teikiama įvairiapusiška pagalba nukentėjusiems nuo karo. Pirmieji į Lietuvą atvykę ukrainiečiai jau pradeda atsipeikėti nuo patirto šoko, ieško darbo, o kartu ir lietuvių kalbos kursų. Sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems žmonėms gali padėti lietuvių kalbos mokytojai savanoriai. Deja, tik nedidelė jų dalis turi valstybinės kalbos dėstymo patirties, tačiau noras padėti priverstinai palikusiems savo gimtąją šalį ne vieną įkvepia savanoriškai veiklai. Šio straipsnio tikslas ‒ pristatyti valstybinės lietuvių kalbos mokymui skirtą literatūrą.

Kolegės, jau turinčios valstybinės kalbos dėstymo patirties, teigia, jog pradedantiesiems geriausiai tiks Virginijos Stumbrienės ir Aurelijos Kaškeliavičienės parengtas mokomosios medžiagos komplektas „Nė dienos be lietuvių kalbos“. Deja, spausdintų vadovėlių Vilniaus universiteto leidykloje šiuo metu įsigyti nėra galimybės, bet internete galima rasti elektroninių vadovėlių, parengtų PDF formatu.  

Pirmąją vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ dalį, skirtą pradedantiesiems, galime nusipirkti Vilniaus universiteto leidykloje https://www.vu.lt/leidyba/knygos/vadovelis-ne-dienos-be-lietuviu-kalbos, toje pačioje interneto svetainėje rasite ir pamokoms skirtus nemokamus garso įrašus bei užduočių atsakymus.  https://www.vu.lt/leidyba/images/eknygos/Ne_dienos_be_lietuviu_kalbos_Uzduociu_atsakymai.pdf.

Antrąją vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos“ dalį galime nemokamai parsisiųsti iš interneto svetainės „ES struktūrinė parama 2007‒2013 m.“.

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Ne_dienos_be_lietuviu_kalbos_antroji_knyga_ok.pdf.

Trečiąją vadovėlio „Nė dienos be lietuvių kalbos. Lietuvių kalbos vadovėlis mokantiems“ dalį taip pat galime parsisiųsti nemokamai

file:///C:/Users/panev/Downloads/n%C4%97_dienos_be_lietuvi%C5%B3_kalbos.pdf. Džiugu, kad yra sukurta ir interaktyvi šio vadovėlio versija http://www.nedienosbelietuviukalbos3.flf.vu.lt/.

Štai toks pirmasis žvilgsnis į literatūrą, kuri palengvins andragogų, mokančių kitataučius lietuvių kalbos, savanorystę. Juk naujos kalbos mokymasis gali ne tik padėti susirasti tinkamą darbą, bet ir nors trumpam atitrūkti nuo slegiančių minčių apie karą.

Šio straipsnio pabaigoje kreipiuosi į kolegas lituanistus, jau turinčius valstybinės lietuvių kalbos dėstymo patirties. Nuoširdžiai prašau komentaruose pasidalyti rekomendacijomis ar nuorodomis, kurios galėtų padėti lietuvių kalbos mokymo savanoriams įvairiose Lietuvos savivaldybėse. Jei nesate registruotas „Epale“ vartotojas ir negalite komentuoti, registruokitės platformoje arba savo pasiūlymus valstybinės kalbos mokymui ar kitoms su šia tema susijusioms bendradarbiavimo veikloms siųskite el. p. renata.epale@gmail.com. Visų mūsų profesionalumas ir bendradarbiavimas gali padėti karo sunkumus patiriantiems ukrainiečiams adaptuotis Lietuvoje.

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, „Epale“ ekspertė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Login (4)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos