Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

Kaip dar galima tapti aktyviu besimokančiuoju

Nors Geros mokyklos koncepcija (2015) yra labiau orientuota į formalųjį ugdymą, pagrindiniai jos principai ir nuostatos puikiai tinka ir neformaliam suaugusiųjų švietimui. Ypač aktualios šiuo atveju yra nuostatos, kad mokymosi visą gyvenimą kontekste mokinio ir mokytojo vaidmenys yra nuolatinėje kaitoje, t. y. vienu atveju mes mokomės patys, kitu jau mokome kitus. Taip pat vis mažėja privalomų „tinkamo mokymo“ receptų, tačiau vis daugiau kalbame apie jų įvairovę. Ir ypač akcentuojama tai, kad vis labiau plinta mokymasis iš elektroninių šaltinių ir virtualus pažinimas, tačiau tuo pat metu suvokiama aktyvaus mokymosi, mokymosi iš patirties svarba.

Visos šios nuostatos ne tik puikiai atliepia esmines neformalaus suaugusiųjų švietimo nuostatas, bet ir puikiausiai gali būti, o tam tikra prasme jau ir yra įgyvendinamos „Epale“ platformoje.  Išskirtinis „Epale“ platformos bruožas ir yra tai, kad ši platforma yra ne tik metodinės informacijos šaltinių talpykla, t.y. skirtingai nei daugumoje kitų panašaus pobūdžio platformų. „Epale“ platformoje galima ne tik skaityti aktualią metodinę literatūrą, susipažinti su strateginėmis ir taktinėmis ugdymo(si) naujovėmis, perspektyvomis, ir tokiu būdu kelti savo profesinę kvalifikaciją suaugusiųjų švietimo klausimais, bet ir dalintis savo gerąja patirtimi, informacija apie įvairias suaugusiųjų švietimo organizavimo aktualijas, metodikas, planuojamus ir jau įvykusius suaugusiųjų švietėjams skirtus renginius (seminarus, konferencijas, apskritus stalus ir t.t.), ieškoti partnerių projektinei veiklai arba pasisiūlyti jais tapti, netgi komentuoti kitų pateiktas, pristatytas idėjas, pateikti klausimų sudominusių straipsnių autoriams ir gauti iš jų atsakymą ar komentarą, o, pasirinkus sau aktualią temą, dalyvauti ir diskutuoti praktinėse bendruomenėse ar netgi pačiam inicijuoti tokias diskusijas ir sukurti savas praktines bendruomenes.

Šios „Epale“ platformos galimybės ir buvo labiausiai akcentuojamos, pristatant šią suaugusiųjų švietėjams skirtą elektroninę mokymosi platformą šių metų balandžio 18 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Verslas, studijos ir aš“. Tai, kad minėtų platformos galimybių pristatymas susilaukė didelio susidomėjimo ir diskusijos tik dar kartą įrodo jos poreikį ir patvirtina tolesnės plėtros ir tobulinimo gaires.

Kita vertus, kaip parodė neseniai atliktas registruotų „Epale“ platformos narių Lietuvoje tyrimas, būtent šiomis „Epale“ galimybėmis naudojamasi mažiausiai. Kaip jau minėjome, būdami registruoti lankytojai, vartotojai gali ne tik skaityti platformoje pateiktą informaciją, bet ir patys ją talpinti, komentuoti, vertinti ir pan. Tačiau daugumos respondentų elgsena platformoje dažniausiai yra tradicinė virtualių informacijos išteklių vartotojų elgsena. Dauguma apklaustų „Epale“ vartotojų nėra linkę komentuoti, vertinti straipsnio ar kito tipo publikacijos, nedalyvauja ar dalyvauja tik pasyviai praktinėse bendruomenėse ir pan. Jų pačių teigimu, jie nėra į platformą talpinę straipsnio, tinklaraščio, informacijos apie renginį ar išteklio. Tokį jų elgesį, iš vienos pusės, galima paaiškinti tuo, kad ir kituose virtualiose aplinkose jie elgiasi panašiai, todėl naujiems įgūdžiams formuotis jiems reikalinga praktika. Kita vertus, pasyvumas gali būti sąlygotas ir atitinkamų gebėjimų stoka. Šių problemų spendimui, o kartu ir aktyvaus „Epale“ platformos vartotojo ugdymui ir turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys pristatant ir viešinant unikalią suaugusiųjų švietėjų mokymosi platformą.   

 

 

 Straipsnį parengė „Epale“ ekspertė,

Šiaulių valstybinės kolegijos docentė

Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja

dr. Rasa Pocevičienė

 

Mokymosi inovacijos ir jų diegimas, besimokančiojo pažinimas, savivaldis mokymasis ir savivaldžio mokymosi gebėjimų ugdymas(is), laisvės ir atsakomybės dermė mokymosi procese, į besimokantįjį orientuoto mokymo(si) proceso užtikrinimas ir tobulinimas – tai tik dalis straipsnio autorės Rasos Pocevičienės mokslinių interesų ir tyrimų, kurių rezultatai paskelbti daugiau nei 60 įvairių mokslo ir metodinių publikacijų Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti daugiau nei 50 mokslinių, metodinių, tame tarpe ir tarptautinių, konferencijų. Taip pat šių idėjų sklaida vykdoma, skaitant originalius kursus, vedant seminarus, mokymus, rengiant projektus, konsultuojant ir diegiant inovacijas ugdymo praktikoje

Login (0)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos