European Commission logo
Sukurti paskyrą
News
Naujienos

Įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena Lietuvos ateičiai: kokios tyrimo išvados aktualios suaugusiųjų švietimo kontekstui?

Evidence based.

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) tinklapyje paskelbta įdomi informacija apie  lapkričio 29 d. Seime įvykusią konferenciją „Parengtis 2050-iesiems – įrodymais grįsti sprendimai ir valdysena Lietuvos ateičiai“. Konferencijos metu buvo pristatyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų atliktos diagnostinės studijos „Įrodymų pasitelkimas Lietuvos Vyriausybėje“ rezultatai ir įžvalgos.

Projektu „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ yra siekiama sustiprinti įrodymais grįstos viešosios politikos formavimo ir vertinimo pajėgumus Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose; pagerinti koordinavimą, skatinti platesnį viešosios politikos vertinimų ir jų kokybės kontrolės taikymą sprendimų priėmimo procese. Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos programą (Structural Reform Support Programme (SRSP)).

Įrodymais grįstos politikos formavimas – tai procesas, kurio metu rengiant viešosios politikos sprendimus atsižvelgiama į geriausius prieinamus įrodymus: statistinę informaciją, tyrimus, vertinimus, prognozes, ekspertų rekomendacijas ir kt. Šiuo projektu siekiama sistemiškai įvertinti šalyje vykdomų iniciatyvų, nukreiptų į geresnį viešosios politikos sprendimų pagrindimą, visumą ir nužymėti ateities darbų gaires.

Projekto metu yra siekiama:

 • Projekto rekomendacijų įtraukimo į politinę darbotvarkę;
 • Sustiprinti poveikio vertinimo pajėgumus Vyriausybėje ir kitose valstybės institucijose;
 • Sustiprinti STRATA pajėgumus įgyvendinti geriausias vertinimo praktikas ir aiškesnis STRATA vaidmuo įrodymais grįstos politikos formavimo procese.

Prognozuojamos naudos:

 • Sustiprėję Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų pajėgumai taikyti vertinimų praktiką, išaugę valstybės tarnybos vadovaujamosios grandies gebėjimai;
 • Padidėjęs dėmesys vertinimų kokybei, platesnis kokybės vertinimo įrankių, mokymų ir metodinių priemonių panaudojimas.

Ataskaitoje „Įrodymų pasitelkimas Lietuvos vyriausybėje: Sprendimų priėmimo tobulinimas ir politikos vertinimas ilgalaikei šalies plėtrai“ pateikiamos pagrindinės projekto išvados, kurios galėtų būti įdomios ir aktualios suaugusiųjų švietimo kontekstui. Ataskaitoje pabrėžiama, kad įrodymų pasiūla yra būtina įrodymais pagrįsto sprendimų priėmimo sąlyga. Gerai veikiantiems įrodymų rengimo ir panaudojimo mechanizmams reikia tiek politinės vadovybės suinteresuotumo, tiek ir analitinių pajėgumų Vyriausybės aparate. Analizė turi būti patikima ir atlikta laiku, užtikrinant tinkamą įrodymų pasiūlą, o pateikti įrodymai – naudojami priimant sprendimus, užtikrinant įrodymų paklausą. Teigiama, kad apskritai Lietuvoje trūksta įrodymais pagrįstos sprendimų priėmimo kultūros, priimama per daug naujų teisės aktų, trūksta bendro planavimo, todėl politikos formuotojams nepakanka laiko iš anksto įvertinti priimamų sprendimų poveikį ir tinkamai pasimokyti iš patirties. Šiuos iššūkius dar labiau apsunkina tai, jog Lietuvos valstybės tarnautojų pajėgumai ir įgūdžiai parengti patikimus įrodymus tebėra menki, iš dalies dėl iššūkių, susijusių su tokių įgūdžių turinčių darbuotojų atranka ir įdarbinimu.

Be to, ataskaitoje, projekto rėmuose atliktos situacijos analizės pagrindu,  pabrėžiama, kad ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms  sunkiai sekasi įdarbinti ir išlaikyti analitinių  įgūdžių turinčius darbuotojus. Valstybės  tarnautojų atlyginimai, darbo sąlygos ir karjeros  galimybės negali konkuruoti su privačiu  sektoriumi, todėl į viešąjį sektorių sunku  pritraukti aukštos kvalifikacijos kandidatų. Taip pat trūksta nuolatinių investicijų į mokymus, iš dalies dėl priklausomybės nuo Europos Sąjungos lėšų, kurios naudojamos tik laikiniems projektams. Galiausiai, dauguma analitinių užduočių yra paskirstomos darbuotojams, kurie atlieka ir daug kitų funkcijų. Politikos analizė ir vertinimai reikalauja daug laiko, todėl analitines funkcijas būna sunku suderinti su kasdieninėmis užduotimis, tokiomis kaip atsakymai į Seimo užklausas, korespondencija su Vyriausybės kanceliarija arba projektų valdymas.

Atsižvelgiant į minėtus faktus, suaugusiųjų švietėjams reikėtų atkreipti dėmesį į įrodomais-grįstų sprendimo priėmimo gebėjimų ugdymo poreikį.  Kaip pabrėžiama ataskaitoje, norint parengti patikimą ir pagrįstą analizę, kuria remiantis formuluojami politikos patarimai, būtina, kad ministerijų analitikai turėtų prieigą prie kokybiškų naujausių duomenų ir būtų aprūpinti tinkamomis techninėmis priemonėmis šiems duomenims apdoroti. Lietuvoje suprantama prieigos prie duomenų ir jų atvėrimo reikšmė, pastarojoje srityje neseniai imtasi ir tam tikrų naujų politikos iniciatyvų. Tačiau prieiga prie naujausių ir kokybiškų duomenų, ypač visų sričių administracinių duomenų, bei jų naudojimas dar tebėra iššūkis.

Suaugusiųjų švietimo sektoriui galėtų būti naudingos ir ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos:

 • Plėtoti Lietuvos viešojo sektoriaus analitinius įgūdžius, visų pirma sukuriant analitiko pareigybę valstybės tarnyboje, kuri padėtų pritraukti jaunus absolventus, turinčius išsilavinimą kiekybinių metodų srityje, pasiūlyti jiems konkurencingus atlyginimus ir aiškias horizontalios bei vertikalios karjeros perspektyvas.  
 • Remiantis Lietuvos banko patirtimi, parengti viešosios politikos ekonominės ir kiekybinės analizės magistrantūros programą.
 • Sukurti strateginę valstybės tarnautojų karjeros sistemą su integruota nuolatine mokymo programa, nepriklausoma nuo ES finansavimo.
 • Stiprinti esamus valstybės tarnautojų analitinius pajėgumus, sudarant galimybes toliau mokytis ir siekti karjeros.
 • Patikslinti analitinių įgūdžių ir funkcijų apibrėžtį, sudaryti šių įgūdžių žemėlapį.
 • Peržiūrėti procesus ir pakoreguoti administracinio darbo krūvį taip, kad daugiau laiko būtų skirta analizei.
 • Sukurti aiškią duomenų valdymo sistemą, skirtą įrodymais pagrįstai viešajai politikai.

Tyrimo išvados ir rekomendacijos galėtų padėti projektuojant į būtinus gebėjimus orientuotas suaugusiųjų mokymosi programas. 

Parengta pagal 20211129-EBPO-studijos-santrauka.pdf (strata.gov.lt) tinklapyje paskelbtą informaciją.

Parengė dr. J. Melnikova

"Epale" ambasadorė Klaipėdos regione 

Login (2)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos