European Commission logo
Create an account
News
Naujienos

Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme

Pažanga, inovacijos ir nuolatinė kaita – neatsiejama tobulėjimo ir augimo dalis. Profesinio mokymo sektorius – ne išimtis. Didėjant pažangių technologinių įrankių naudojimui ugdymo procese, plečiantis nuotolinio mokymo apimtims ir augant poreikiui lanksčiau derinti mokymosi, darbo ir šeiminius įsipareigojimus, kyla būtinybė efektyviau organizuoti mokymą. Hibridinis mokymas, organizuojamas ir jau yra pasiteisinęs aukštojo mokslo studijose (ypač medicinos srityje), gali būti integruotas ir į profesinio mokymo procesus.

Hibridinio mokymo metu mokymo procesas padalijamas į tris dalis:

  • pasiruošimas (tikslų nustatymas, mokomosios medžiagos paruošimas, funkcinių algoritmų ir video pamokų rengimas);
  • simuliacinės situacijos parengimas saugioje ir kontroliuojamoje aplinkoje (paruošiama taip, kad būtų praktiškai įtvirtinami specifiniai įgūdžiai, apie kuriuos mokinys sužinojo pirmajame proceso etape. Šiame etape maža mokinių grupė sprendžia specifinius uždavinius, atlieka praktines užduotis ir veiklas, žingsnis po žingsnio vadovaudamasi veiklos algoritmais. Mokiniai keičiasi tarpusavyje, paeiliui užimdami vertintojo, stebėtojo ir atliekančiojo vaidmenis);
  • vertinimas (pasibaigus pirmiesiems dviem etapams, mokiniai nufilmuoja savo praktinių užduočių ir veiklų atlikimą bei pateikia jį vertinimui).

 

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kartu su partneriais iš Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos įgyvendina projektą „Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme“, kuriuo siekiama profesiniame mokyme įdiegti ir plėtoti hibridinio mokymo metodą. Kaip įgyvendinome šį tikslą?

  • Suorganizuotos 5 apskritojo stalo diskusijos su suinteresuotosiomis šalimis. Jų metu aptartos profesinio mokymo perspektyvos, darbo rinkos tendencijos ir verslo poreikiai projekte dalyvaujančiose šalyse. Šių diskusijų metu surinkta informacija sustiprino atliekamo atvejo tyrimo prielaidas ir argumentus, įgalino detaliau išsiaiškinti profesinio mokymo ypatumus kiekvienoje šalyje.
  • Parengtos penkių valstybių atvejo studijos anglų kalba, kuriose aptarti profesinio mokymo ypatumai, kontekstas ir perspektyvos, taip pat išanalizuotas profesinio mokymo įstaigų pasirengimas ir potencialas rengti naujas profesinio mokymo programas ar modulius, ar galimybė esamą programą vykdyti taikant hibridinio mokymo metodą. Studijas galima rasti čia: https://www.hybvet.eu/?page_id=78
  • Parengtas hibridinio mokymo interaktyvių išteklių (profesijos mokytojams) komplektas. Parengta mokymo metodika ir interaktyvi mokymo medžiaga instruktoriams, kurie ruoš būsimus hibridinio profesinio mokymo mokytojus ne tik kurti bet kokios profesijos hibridinio mokymo turinį, bet ir valdyti hibridinio mokymo procesą. Ši medžiaga – lengvai suprantama ir greitai išmokstama iki įgudusio vartotojo lygio, net ir neturint išskirtinių kompiuterinio raštingumo ar gebėjimo dirbti su IT sistemomis įgūdžių. Šis parametras yra ypač svarbus suprantant, kad dauguma profesinio mokymo mokytojų yra vyresnio amžiaus praktikai, kuriems darbinėje veikloje rūpėjo specifinių techninių, bet ne IT įgūdžių tobulinimas.
  • Projekto šalyse apmokyti 24 mokytojai, kurie vėliau sukurs ir išbandys profesinio mokymo programą ar jos dalį, naudodami hibridinio modeliavimo mokymo metodą.

Pažymėtina, jog projekto rezultatai bus naudingi andragogams, siekiantiems suaugusiuosius ugdyti tvariai ir efektyviai. Projekto metu sukurti įrankiai įgalins efektyviau organizuoti mokymą, didinti mokymo proceso patrauklumą bei profesinio mokymo prieinamumą.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 programos finansuojamą projektą „Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme“ (angl. “Development of hybrid training in VET“) Nr. 2020-1-LT01-KA226-VET-094670. Už šio straipsnio turinį atsako Panevėžio darbo rinkos mokymo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Giedrė Norkūnė - Panevėžio darbo rinkos mokymo centro projekto veiklų metodininkė. Domiuosi ugdymo, rezultatyvumo ir produktyvumo didinimo temomis.

Login (1)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos