Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

Europinė patirtis pokyčiams bibliotekoje

Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB) – Kauno regiono viešųjų bibliotekų metodikos ir kvalifikacijos kėlimo centras, rengia ir vykdo suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas regiono bibliotekų specialistams ir gyventojams. Siekiant užtikrinti aukštą minėtų veiklų kokybę, mokymo ir mokymosi veiklų novatoriškumą, KAVB įgyvendino „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo – suaugusiųjų švietimo personalo mobilumo projektą „Lietuva-Latvija-Suomija: suaugusiųjų mokymo(-si) procesų inovacijos bibliotekose“.

Projektas suteikė galimybę šešiems KAVB specialistams, kurių profesinė veikla glaudžiai siejasi su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu organizacijoje, dalyvauti darbo stebėjimo vizituose Ventspilio (Latvija) ir Sello (Suomija) bibliotekose. Išskirtinė užsienio kolegų patirtis, naujas požiūris į mokymą bei mokymosi procesą, pažangios ugdymo veiklos praplėtė dalyvių akiratį, atskleidė skirtingus ES valstybių švietimo principus, pagerino tarpusavio supratimą. KAVB dalyviai ypatingai gerai atsiliepė apie priimančiųjų organizacijų kolegas, kurių geranoriškumas, noras bendrauti ir bendradarbiauti bei stiprios kompetencijos tapo esminės ir nulėmė teigiamą dalyvių patirtį bei sėkmingus projekto rezultatus.

Stažuotėse patobulintos specialistų kompetencijos bei įgyta tarptautinė patirtis paskatino inicijuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo pokyčius KAVB: gerinti mokymo(si) galimybes bei prieinamumą specialių poreikių ir socialinę atskirtį patiriantiems suaugusiesiems, pasitelkiant nuotolinio mokymo(si) platformas bei skaitmeninio raštingumo paskaitų vertimą į gestų kalbą; kurti naujas, poreikius atitinkančias, mokymo programas gyventojų kompiuterinio, skaitmeninio ir informacinio raštingumo įgūdžių lavinimui bei bibliotekų specialistų profesinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui; aktyviau dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi tarpusavyje su kolegomis, siekiant sudaryti sąlygas formuotis nuolat besimokančiai ir tobulėjančiai asmenybei.

Visos dalyvių patirtys ir kompetencijos integruojamos į KAVB darbus bei pačių dalyvių kasdienes atsakomybės sritis. Perimta tarptautinė bibliotekų patirtis bei nauji gebėjimai ir toliau skatins tęsti prasmingus darbus, plečiant ir gerinant suaugusiųjų mokymo(si) veiklų kokybę bei prieinamumą KAVB ir Kauno regiono viešosiose bibliotekose. Tikimės, kad užmegzti naudingi partnerystės ryšiai ir tolesnis bendradarbiavimas su ES šalių bibliotekomis, padės užtikrinti KAVB tapimą europietiškesne organizacija!

Projekto koordinatorė Žinių vadybos grupės vadovė Aistė Stankevičė

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Login (4)

Users have already commented on this article

Norėdami komentuoti, Prisijunkite arba Prisiregistruokite.

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos