Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

Edukacinių projektų rezultatai per verslo ir miesto poreikių prizmę

Tęsiantis bendradarbiavimui tarp  Alytaus konsultacinio verslo centro, Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės, 2018 m. kovo 14 d. miesto savivaldybės pirmojo aukšto fojė atidaryta Dizaino katedros studentų Pramonės gaminių dizaino paroda, sukurtų objektų Lietuvos/Lenkijos bendradarbiavimo programos INTERREG V A Projekto /„IncomClus”/ Nr. LT-PL-1R-032 įgyvendinimo metu, kaip koncepcinių daiktinės aplinkos dizaino idėjų paroda. Tai jau įgyvendinto projekto rezultatai tolesnei ilagalaikei perspektyvai formuoti.

Alytaus miesto savivaldybės Posėdžių salėje vyko susitikimas su Alytaus tarybos nariais, administracijos specialistais, vyr. architektu bei verslo atstovais. Jo metu padaryti dalyvių pranešimai apibendrino įgyvendinto projekto patirtis dėl profesionalaus Tęstinio mokymo(-si) kokybės gerinimo klausimų ir apibrėžė bendradarbiavimo perspektyvas, ruošiant ir įgyvendinant specializuotas ir bendrąsias tęstinio mokymo programas.

Apie urbanistinį proveržį vis tvirčiau pagalvojančiame Alytuje rengiamas perspektyvinių planų ir darbų pristatymas. Siekiai įgyvendinami pasitelkus Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Architektūros instituto ir Dizaino katedros specialistus. Architektūros instituto vadovas ir Dizaino katedros vedėjas prof. Jonas Jakaitis, projekto ekspertas,Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas  pristatytė patrauklumo didinimo galimybes Alytaus miestui ir verslui 2018 – 2022 metais.

Projekto metu buvo pateikti verslo vystymo probleminiai klausimai. Mokymai ir suformuotos studentų tarpdisciplininės grupės, kurioms vadovavo akademikai ir verslo ekspertai, suformavo galimybę diskutuoti, kurti ir pateikti inovacinius sprendinius.   VGTU studentų –  Dizaino katedros III  kurso darbai buvo pristatyti, kaip sprendiniai perspektyvinių darbų verslo miesteliui, esančio Alytaus miesto centre Kepyklos gatvės pramoninėje-komercinėje zonoje, atnaujinimui. Parodoje buvo išeksponuota 17 – 20 jų darbų.

Jei keistis - tai KAIP? Jei keisti – tai KĄ?  Jei mokytis - tai KO? Tai švietimo ir mokymo projektų misija, rengiant ir įgyvendinant tęstinio mokymo programas. Kaip tai bus pritaikoma ir diegiama šių dienų rinkoje – analitinio mąstymo ir bendradarbiavimo tarp Mokslo ir verslo rezultatas.

Susitikimo metu diskutuota apie Industrinio dizaino panaudojimo galimybes bei įtraukimą į naujų mokymo programų turinio sudėtį tęstiniam mokymui vykdyti. Industrinis dizainas - vienas iš perspektyvių ir pridėtinę vertę kuriančių elementų, keliant teritorinio planavimo specialistų kompetenciją,  pramonės darbuotojų, kuriančių paslaugas ir produktus kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimui trūkumą.  Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Dizaino katedros vedėjas prof. Jonas Jakaitis kartu su savo kolegomis šiuo metu rengia ir adaptuoja specializuotas neformalias tętinio mokymo programas, teritorinio planavimo specialistų kvalifikacijos kėlimui. Mokymo kursai planuojami nuo rugsėjo mėn.

Login (1)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos