Pereiti į pagrindinį turinį
News
Naujienos

2019 metų EAEA Grundtvig apdovanojimai

Kiekvienais metais Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) kviečia atkreipti dėmesį į suaugusiųjų švietimo naujoves ir pasiekimus. EAEA Grundtvig apdovanojimai akcentuoja projektų rezultatus, kurie atneša naujoves, naujas partnerystes, metodikas ir naują supratimą apie tai, kaip mes galime dirbti su suaugusiaisiais besimokančiaisiais.

Šių metų tema: Gyvenimo įgūdžiai

Gyvenimo įgūdžiai formuoja savarankiškumą ir efektyvumą. Tai yra įvairūs sugebėjimai, kurie leidžia suaugusiems mokytis visą gyvenimą ir spręsti problemas, kad galėtų gyventi savarankiškai ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Gyvenimo įgūdžiai yra glaudžiai susiję su pagrindiniais iššūkiais suaugusiesiems šiuolaikiniame pasaulyje. Pvz., rūpintis savo fizine ir psichine sveikata, aktyviai prisidėti prie savo gerovės, spręsti finansinius klausimus ir priprasti prie skaitmeninės aplinkos. Iš to matyti, kad kompetencijos apima ne tik individualius suaugusiųjų poreikius, bet ir jų žinias bei vertybes.

Kuo geresni gyvenimo įgūdžiai, tuo  labiau įsitraukiama į socialinę ir pilietinę veiklą. Asmuo yra aktyvesnis ir turi didesnes įsidarbinimo galimybes. Žiūrint plačiau, gyvenimo įgūdžiai užtikrina demokratinės visuomenės egzistavimą, visų piliečių aktyvų dalyvavimą daugiakultūrinėje visuomenėje. Todėl gyvenimo įgūdžiai yra būtini gyvenant įvairialypėje visuomenėje tam, kad asmuo veiktų tam tikroje aplinkoje, vadovaudamasis pagrindiniais demokratijos principais. Gyvenimo įgūdžiai padeda įveikti naujus iššūkius ir įgalina suteikti praktinę bei emocinę pagalbą aplinkiniams. Gyvenimo įgūdžiai yra naudingi patiems besimokantiesiems, žmonėms ir bendruomenėms su kuriais jie susiję, taip pat bendravimui ir patirties mainams tarp kartų.

Pagrindiniai asmens poreikiai yra labai svarbūs ir tuo pačiu metu yra pagrindinis motyvas įgyti tam tikrus gyvenimo įgūdžius. Turint gyvenimo įgūdžius patenkinami pagrindiniai poreikiai, kurie suteikia galimybę dalyvauti mokymosi procese, skatina teigiamą mokymosi patirtį, taip pat sužadina poreikį mokytis. Tai, savo ruožtu, yra ilgalaikė nauda, pasireiškianti dideliu savarankiškumu, dalyvavimu, iššūkių supratimu, ir, galiausiai, naujais švietimo poreikiais.

Pagrindiniai Grundtvig“ apdovanojimų 2019 m. tikslai:

Paskatinti dalyvavimą suaugusiųjų mokymesi taikant gyvenimo įgūdžių metodą.Europos lygmeniu akcentuoti gyvenimo įgūdžių svarbą suaugusiųjų mokymesi.Gilinti žinias apie į besimokantįjį orientuotų metodų svarbą suaugusiųjų švietime.Įkvėpti lavinti ir įgyti naujus gyvenimo įgūdžius taikant į besimokančiuosius orientuotus metodus.

Kodėl verta dalyvauti? Nauda dalyviams:

 • Dalyvio pažymėjimas
 • Publikacija EAEA „Grundtvig apdovanojimai" leidinyje, kuris bus platinamas EAEA renginiuose ir tinkluose.
 • Tarptautinis matomumas EAEA socialinės žiniasklaidos kanaluose ir EAEA svetainėje.

Nauda nugalėtojams:

 • Pripažinimas ir garbė.
 • Dalyvio pažymėjimas.
 • Specialus EAEA Grundtvig apdovanojimas (meno arba rankų darbo kūrinys).
 • Kvietimas asmeniui iš laimėjusių organizacijų į EAEA 2019 metų generalinę asamblėją Kopenhagoje, Danijoje (2019 m. birželio 26-27 d.) ir į EAEA Grundtvig apdovanojimų ceremoniją, įskaitant kelionę ir apgyvendinimą.
 • Pagrindinė vieta EAEA Grundtvig apdovanojimų leidiniuose, kurie bus platinami EAEA renginiuose ir tinkluose.
 • Tarptautinis projekto matomumas EAEA socialinės žiniasklaidos kanaluose ir EAEA svetainėje ir po ceremonijos.
 • Pasirodymas EAEA spaudoje po konkurso.

Kaip dalyvauti?

Kategorijos:

Europiniai projektai:

Europos Sąjungos ir šalys kandidatės turi turėti tarptautinę partnerystę mažiausiai 3 šalyseVisos kitos Europos šalys turi turėti tarptautinį padalinį arba turėti stiprią nacionalinę partnerystę su skirtingomis suinteresuotomis šalimis

Nacionaliniai ar regioniniai projektai:

Mes ieškome projektų, kurie turi stiprią nacionalinę ar vietos partnerystę su skirtingomis suinteresuotosiomis šalimis ir parodo novatoriškus bendradarbiavimo su partneriais būdus naujuose bendradarbiavimo projektuose.

Tinkamumas

Projektai gali, bet nebūtinai turi būti remiami Europos Komisijos. Jie gali, bet nebūtinai turi būti „Erasmus +“ projektai. Projektas ar iniciatyva turėtų būti vykdomi bent kelis mėnesius ir (arba) būti baigti. Mes taip pat priimame baigtus projektus, tačiau jie turėjo būti baigti per dvejus metus nuo Grundtvig ceremonijos (t. y. 2019 m. birželio mėn.). Projektas turi turėti įrodymų apie rezultatus, pvz., ataskaitą, svetainę ar bet kurią kitą patikrinimo formą. Projektas turi aiškiai atspindėti pagrindinių įgūdžių lavinimą, suaugusiųjų švietimo teikimą atsižvelgiant į besimokančiojo poreikius.

Paraiškos bus tikrinamos pagal šiuos kriterijus:

Inovacijos: išskirtinis kūrybiškumas ir inovatyvi idėja ar partnerystės plėtojimas, siekiant naudos dalyvaujant projekte (20%).

Perkeliamumas: projektas ir jo rezultatai turėtų būti perduodami ir naudingi kitiems (20%).

Kokybė: puikus projekto pristatymas raštu, apibendrinant ir pateikiant nuotraukas (20%).

Įgyvendinimas: darbo efektyvumas (kaip buvo pasiekti rezultatai arba matoma rezultatų pasiekimo perspektyva) (20%).

Poveikis: Projektas turi aiškiai parodyti, kad juo siekiama padaryti teigiamą poveikį besimokančiųjų, jų šeimų, draugų, kolegų ir bendruomenės gyvenime, kad projektas bus įkvėpimas kitiems, kurie girdės ir skaitys apie jį. Besimokančiojo istorijos pristatymas bus laikomas didele pridėtine verte (20%).

Ko tikimės?

Prašome užpildyti formą  apply, (https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1822ebfd-daf0-471…) su šia informacija:

Projekto aprašymas:

 • Pagrindiniai projekto tikslai.
 • Kokie gyvenimo įgūdžiai buvo ugdomi ir kaip?
 • Kaip buvo taikomas į besimokantįjį orientuotas požiūris?
 • Kokia yra pasekmė besimokantiesiems?
 • Ką ir kaip jūs įgyvendinote?
 • Jūsų tikslinė grupė (-os).
 • Pagrindiniai rezultatai.

Poveikio paaiškinimas:

 • Projekto poveikis.
 • Kaip jūs stebėjote sėkmę?
 • Ką jūs sužinojote – ką darytumėte dar kartą ar kitaip?

Kaip kreiptis?

Galite pateikti savo projekto aprašymą viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ir vokiečių. Įrašai turi būti gauti, užpildžius anketą iki sekmadienio, 2019 m. balandžio 14 d. Su forma galite siųsti priedus (maksimalus 20 M failo dydis) arba siųsti laiškus el. paštu. aleksandra.kozyra@eaea.org. Jei turite spausdintą medžiagą, prašome atsiųsti:

EAEATo the attention of Ms Gina EbnerMundo-JRue de l’Industrie 10B-1000 Bruxelles

Jei turite kokių nors klausimų, nedvejodami susisiekite su aleksandra.kozyra@eaea.org  

 

Login (0)

Norite parašyti straipsnį?

Tuomet nedvejokite!

Paspauskite žemiau esančią nuorodą ir paskelbkite naują straipsnį!

Naujausios diskusijos