Pereiti į pagrindinį turinį
Blog
Blog

Žiedinė ekonomika profesiniame mokyme

Asociatyvi nuotrauka

Kasmet vis daugėjant atliekų, ES ketina dar labiau koncentruotis į ekologiją ir tvarius vartojimo sprendimus, kurie palies visus – nuo individualaus vartotojo iki didelių korporacijų. Esama aplinkosauginė padėtis skatina ieškoti naujų būdų, kaip tvarkyti atliekas. Vis didesnę reikšmę įgauna žiedinės ekonomikos principai.

Lietuva ES kontekste patenka tarp atsiliekančių šalių, perėmusių žiedinės ekonomikos principus, tačiau pastebima, jog aplinkosauginis sąmoningumas, socialinė įmonių atsakomybė auga pakankamai stipriai. Teigiama, jog sėkmingas žiedinės ekonomikos įgyvendinimas neįmanomas be pramonės, verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimo, be plataus visuomenės dalyvavimo tiek kasdienėje, tiek ekonominėje veikloje, kurios svarbiausia sąlyga – bendradarbiavimas tarp verslo ir švietimo įstaigų.

Maisto gamybos, maitinimo, transporto paslaugų, tekstilės sektoriai daro didelį poveikį aplinkai ir įgyvendindami žiedinės ekonomikos principus gali prisidėti prie darnaus vystymosi. Todėl darbo rinkai turi būti parengiamas darbuotojas, turintis teorinių žinių apie žiedinės ekonomikos, išteklių pakartotinio naudojimo bei žaliavų atgavimo principus.  Atsižvelgdamas į tai, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras planuoja į mokomuosius dalykus integruoti žiedinės ekonomikos temas ir mokiniams suteikti kuo daugiau šios srities informacijos, praktinio mokymo metu mokyti kaip organizuoti veiklą, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, kaip panaudoti likusias žaliavas bei atliekas.

Įvertinus ES šalių sėkmingą profesinio mokymo patirtį ir jų indėlį ugdant sąmoningus piliečius bei atsakingus darbuotojus, buvo parengtas mobilumo projektas. Projektu siekiama suteikti darbuotojams profesinių kompetencijų, reikalingų integruojant žiedinės ekonomikos temas į mokomuosius dalykus, siekiant pagerinti Panevėžio DRMC mokymo paslaugų kokybę. Projekto veiklomis bus stengiamasi perimti gerąją patirtį iš užsienio partnerių (Airijoje, Slovėnijoje, Italijoje ir Ispanijoje) ir pritaikyti savo šalies organizacijų veikloje. Vizitų metu dalyviai įgis žinių ir patirties, kaip integruoti žiedinės ekonomikos temas į mokomuosius dalykus. Savo ruožtu Panevėžio DRMC rengiami specialistai gaus naujausių žinių apie žiedinę ekonomiką, nagrinės situacijas atsižvelgdami į tos dienos aktualijas bei gebės pritaikyti įgūdžius realiame gyvenime.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras mobilumo vizitus vykdys pagal ,,Erasmus+“ KA1 programos finansuojamą projektą „Žiedinė ekonomika profesiniame mokyme“ (Nr. 2020-1-LT01-KA102-077544).

Straipsnio autorė Vaida Sinkevičienė yra Panevėžio darbo rinkos mokymo centro projektų vadovė. Žinios, įgytos studijuojant Kauno technologijos universitete, tobulintos profesinėje veikloje vykdant įvairius verslo, bendruomeninės veiklos paramos ir suaugusiųjų švietimo projektus VšĮ „Panevėžio verslo konsultaciniame centre“. Profesinio mokymo srityje Vaida Sinkevičienė dirba nuo 2014 m. – rengiant ir įgyvendinant Panevėžio darbo rinkos mokymo centro tarptautinius projektus.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos