Blog
Blog

Teatras patyriminiam suaugusiųjų mokymuisi

Ateitis priklauso toms bibliotekoms, kurios geba savo veiklomis sutelkti bendruomenes. Tokios bibliotekos pasižymi kūrybiškumu ir paslaugų įvairove.

Ar bibliotekoje gali veikti bendruomenės teatras? Atsakymą pateikia Zarasų rajono viešoji biblioteka, kurios sprendimas suaktyvinti bendruomenę per teatrinę veiklą yra perspektyvus ir kuriantis naujas patirtis.  

2016 metais prie Zarasų viešosios bibliotekos susikūrė bibliotekos suaugusiųjų teatro grupė „Juodai balta”. Jai vadovauti ėmėsi režisierė Gražina Karlaitė. Į teatro grupės veiklas įsijungė suaugę Zarasų gyventojai – nuo dvidešimtmečių jaunuolių iki garbaus amžiaus senjorų. Teatro entuziastai pasiryžo teatralizuoti įvairius literatūrinius kūrinius, populiarinti juos kuo įvairesnėmis teatro išraiškos priemonėmis, teatru ir literatūra sudominti kuo daugiau šio krašto žmonių. Grupė dirba labai intensyviai – kartą ar du per savaitę bibliotekoje vyksta repeticijos, kur grupės artistai renkasi po darbų. Pasak režisierės Gražinos Karlaitės, tokia teatrinė veikla yra naudinga kaip edukacija ir savivaldus ugdymasis, kuris suteikia daug galimybių įvairaus amžiaus žmonėms - tiek vaidinantiems spektakliuose, tiek jų žiūrovams. Literatūrinių tekstų skaitymas, tekstų analizė, įvairūs teatro pratimai – tai patyriminis mokymasis, kurio metu transformuojama patirtis ir tokiu būdu kuriamos naujos žinios bei stiprinami jau turimi įgūdžiai. Įsijausdami į vaidmenis žmonės išlaisvėja, įgauna daugiau pasitikėjimo savimi. Tokiu būdu, nors ir netiesiogiai, jie įgauna jėgų greitesniems pokyčiams savo darbe ir asmeniniame gyvenime, tampa lankstesni reaguodami į įvairias gyvenimo situacijas.

Per penkerių metų gyvavimo laikotarpį teatro grupę papildė nauji nariai, kasmet pastatoma po vieną - du spektaklius arba literatūrines-menines kompozicijas. Spektakliai vaidinami ne tik Zarasų  rajono, bet ir visos Lietuvos gyventojams įvairioms iškilioms asmenybėms skirtų renginių  metu.

Spektaklis "Orkestras".

Pirmasis teatro grupės spektaklis pastatytas pagal prancūzų dramaturgo Žano Anujo (Jean Anouilh) pjesę „Orkestras”. Premjera, parodyta viešojoje bibliotekoje naujųjų metų išvakarėse, tapo svarbiu kultūriniu įvykiu vietos bendruomenei. Vėliau spektaklis pakartotinai buvo rodomas Zarasų ir Utenos viešosiose bibliotekose, Dusetų kultūros centro dailės galerijoje, Salako kultūros namuose, Alantos dvare.

Zarasų bibliotekos teatras.

Įgyvendinant projektą „Istoriniai literatūriniai personažai Zarasų viešosios bibliotekos languose”, skirtą Lietuvos šimtmečiui paminėti, bibliotekos teatras tapo jungiamąja įvairių meno sričių grandimi. Režisierė, taikydama šiuolaikiškas informacines priemones ir jas derindama su tradicinėmis, Vasario 16-ąją organizavo teatralizuotą renginį – performansą, kuriame vaidmenis atliko bibliotekos teatro „Juodai balta“ nariai. Į veiklas įsitraukė ir partneriai – švietimo įstaigos, bendruomenės savanoriai. Performanse įkūnytos istorinės asmenybės: Jonas Basanavičius, Lietuvos prezidentai Aleksandras Stulginskis, Antanas Smetona, Kazys Grinius, taip pat švietėjas, visuomenės veikėjas Vincas Kudirka, kraštietis, kalbotyros profesorius Kazimieras Būga, kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, rašytojai Žemaitė, Šatrijos Ragana, Juozas Tumas Vaižgantas. Skambant M. K. Čiurlionio muzikai, kurios fone buvo skaitomas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, teatro grupės sukurti istoriniai personažai atgijo apšviestuose Zarasų bibliotekos languose. Įspūdį sustiprino 16 degančių aukurų, gausybė žiūrovų, Lietuvos vėliavos ir kiti  valstybės simboliai.

Spektaklis "Girti".

Dar po metų teatras Zarasų gyventojus pakvietė į naujo spektaklio premjerą – pristatyta G. Karlaitės režisuota komedija „Girti“, sukurta pagal pasaulyje pripažinto rusų dramaturgo Ivano Vyrypajevo pjesę. Šis spektaklis sulaukė itin didelio žiūrovų dėmesio, tapo labiausiai laukiamu ir intriguojančiu renginiu. Teatro kolektyvas vietiniais žiūrovais neapsiribojo – spektaklis demonstruotas Utenoje,  Trakų Vokėje, Dusetose, Panevėžyje, taip pat tapo projekto „Lietuva be sienų“ renginiu ir buvo rodomas Vokietijoje, Lampertheim-Hüttenfeld miestelyje, pačioje Europos širdyje įsikūrusioje Vasario 16-osios gimnazijoje.  

Spektaklis Pauliaus Širvio jubiliejui.

Teatrine veikla pažymėtas ir iš šio krašto kilusio garsaus Lietuvos poeto Pauliaus Širvio šimtasis jubiliejus. Spektaklis „Vis dar be pabaigos... Paulius Širvys“ pastatytas Rimanto Šavelio atsiminimų knygos „Geriu žalią tylą“ motyvais“.

Minint 2021 metų Valstybės dieną, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo datai paminėti sukurtas ir bibliotekos vidiniame kiemelyje parodytas teatralizuotas minėjimas „Kanonas Barborai Radvilaitei" pagal Juditos Vaičiūnaitės ir Juozo Grušo tekstus. Į šią šventę įsitraukė ir Zarasų miesto jaunimas.  

Pasak aktoriaus ir režisieriaus Egidijaus Stanciko, meninė veikla visada tenkino ir tenkina žmogaus socialinius, pramoginius, žaidimų poreikius. Teatras apjungia įvairias meno rūšis – dailę, šokį, muziką, todėl yra puikus žiūrovų sąmoningumo ugdymo instrumentas. Spektaklių žiūrovams atsiveria papildomos tobulėjimo galimybės, nes teatras veikia kaip puikus pažinimo mechanizmas. Dažnas apsilankymas spektakliuose leidžia pažinti ne tik teatrą, bet ir geriau suprasti savo asmeninius poreikius, formuoja vertybes. Tokiu būdu teatras daro įtaką intelektualinei žmogaus raidai, ją remia, skatina būti atviresniems naujoms patirtims ir estetiniams iššūkiams.

Spektaklis "Aukštujų Šimonių likimas".

Zarasų bibliotekos patirtis patvirtina, kad aktyvus suaugusiųjų dalyvavimas teatrinėje veikloje, kaip patyriminio mokymosi procese, keičia suaugusio besimokančio asmens pažiūras, tobulina įvairias jo kompetencijas, padeda įgyti žinių. Suaugusysis, dalyvaudamas jam pačiam įdomiose veiklose, dažnai įgytą patirtį orientuoja į gyvenimiškas problemas ir tampa stipresniu ieškodamas jų sprendimo galimybių. Tokiu būdu teatras, kaip svarbi kultūrinio gyvenimo dalis, tampa visuomeninio gyvenimo dalimi, o biblioteka, suteikdama erdves ir pakviesdama žmones susiburti, prisideda prie visuomenės ir bendruomenės stiprinimo, jos narių įtraukties didinimo.

Jolanta Lementauskienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, projektų ir edukacinių veiklų organizavimo vadovė.

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos