chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

Tinklaraštis

Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą rajone. Panevėžio rajono atvejis

11/03/2019
Renata Jankevičienė
Kalba: LT

Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats sau (Edvardas Gibonas). 

Mokymasis visą gyvenimą sudaro tinkamas prielaidas asmenims aktyviai dalyvauti nuolat kintančiuose visuomenės gyvenimo procesuose. Svarbu, kad žmonės, įsijungdami į suaugusiųjų švietimui skirtas veiklas stiprintų nuolatinio mokymosi poreikį, išnaudojant visas galimybes profesinių įgūdžių tobulinimui ar prasmingo laisvalaikio modeliavimui.

Bendradarbiaujant Šiaulių universitetui ir Panevėžio rajono Švietimo centrui 2017 m. pabaigoje buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta ištirti suaugusiųjų švietimo situaciją Panevėžio rajone. Tyrimą atliko Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistrantūros studijų studentė Deimantė Baškienė.

Atlikta tyrimo lauko analizė leido suformuluoti kelis probleminius klausimus: kaip rajone organizuojamas suaugusiųjų švietimas, kokie veiksniai lemia suaugusiųjų švietimo prieinamumą, kaip turėtų/galėtų būti aktyvinami rajono suaugusieji dalyvauti švietimo veiklose,kokie rajone gyvenančių suaugusiųjų lūkesčiai švietimo veiklų turiniui. Tyrime dalyvavo 288 rajono gyventojai (kiekybinis tyrimas) ir intervuoti penki Panevėžio rajono specialistai, savo atliekamomis funkcijomis susiję su suaugusiųjų švietimo rajone organizavimu.

Tyrimo dalyviai nurodo, jog svarbiausia suaugusiųjų švietimo paskirtis – asmeninis tobulėjimas, kuris, visų pirma, siejamas su savęs aktualizavimu profesinėje, vėliau laisvalaikio srityse. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad Panevėžio rajone gyvenantys suaugusieji noriai įsijungia į jiems siūlomas švietimo veiklas. Minėtą išsilavinimą turintys asmenys nurodo, jog švietimo veiklose dažniau dalyvauja vedami asmeninių priežasčių, kurios paprastai yra susijusios su noru profesiniame lauke likti konkurencingu. Tipinis rajono gyventojas, dalyvaujantis švietimo veiklose – moteris, turinti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Tokie tyrimo duomenys atkreipia dėmesį į tai, kad būtina aiški ir ilgalaikė strategija, kaip paskatinti suaugusiuosius rajono gyventojus, įgijusius žemesnį išsilavinimą, įsitraukti mokymosi visą gyvenimą procesus.

Esminiais trukdžiais nurodoma nepatogi švietimo veiklų organizavimo vieta bei suaugusiųjų užimtumas darbe. Tyrimo dalyviai patvirtina, jog iš esmės įsijungti į jiems siūlomas veiklas labiau trukdo išoriniai (netinkamas atstumas, darbo grafikas, įsipareigojimai namuose, lėšų stoka ir pan.), nei vidiniai (poreikis mokytis, gebėjimų stoka ir pan.) veiksniai. Įdomu pastebėti, kad šiuos tyrimo rezultatus analizuojant lyties aspektu situacija kinta, t.y. moterys esminiais dalyvavimo suaugusiųjų švietimo veiklose trukdžiais nurodo užimtumą darbe ir įsipareigojimus namuose, vyrai – labiau linkę akcentuoti nepakankamą poreikį mokytis.

Panevėžio rajono suaugusiųjų lūkesčiai švietimo veiklų turiniui apima kelias sritis. Labiausiai pageidautinos veiklos yra susijusios su komunikavimo (mokymasis kalbėti užsienio kalba), kultūrinio sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo bei mokymosi mokytis kompetencijų ugdymu(si). Tyrimo dalyviai taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog tarp pageidautų švietimo veiklų yra ir socialinės ir pilietinės, verslumo kompetencijų ugdymas(is). Tyrimo dalyvius tenkina esami švietimo veiklų realizavimo būdai ir formos, kurių populiariausi edukacinės išvykos, paskaitos, seminarai. Žinoma, tyrimo rezultatai taip pat leidžia pastebėti, jog suaugusieji kelia pasiūlymus įvairinti tokių veiklų organizavimą, sudarant galimybes išvykti mokytis į užsienio šalis, taip pat gauti individualias ar grupines konsultacijas aktualiais klausimais. Svarbu pažymėti ir tai, kad realizuojamos suaugusiųjų švietimo veiklos itin prisideda prie dalyvaujančių asmenų mokymosi motyvacijos stiprinimo, asmeninio tobulėjimo. Tačiau respondentai išryškina svarbų probleminį aspektą, t.y. švietimo veiklų organizavimo darbo vietose stiprinimas.  

/lt/file/erika2jpegerika_2.jpeg

Akimirka iš tyrimo pristatymo Panevėžyje

 

Šiame kontekste gali būti aktualizuojamas ir informacijos sklaidos bei prieinamumo aspektas. Iš esmės, rajone gyvenantys suaugusieji mano, kad informacijos apie švietimo veiklas sklaidos procesas yra efektyvus. Tačiau respondentai atkreipia dėmesį, kad galima mažiau dėmesio skirti informacijos sklaidai įvairiais reklaminiais plakatais. Veiksmingiausias, jų nuomone, informacijos kanalas „iš lūpų į lūpas“. Taip pat pageidautina didesnė informacijos sklaida skrajutėmis, lankstinukais. Tyrimo metu išryškėjo įdomus faktas – tyrimo dalyvės moterys teigia, kad informacija apie suaugusiųjų švietimo veiklas yra prieinama ir jos pakanka, tuo tarpu, tyrimo dalyviai vyrai yra linkę tuo abejoti.

Panevėžio rajono savivaldybės specialistai pripažįsta, kad švietimo veiklos itin reikšmingos dirbantiems suaugusiesiems, tobulinant bendrąsias ir profesines kompetencijas. Taip pat skatinama savišvieta, prasmingas ir turiningas laisvalaikis. Informantai esminiais suaugusiųjų švietimo vystymo rajone trukdžiais įvardija lėšų trūkumą ir suaugusiųjų motyvacijos stoką. Strateginis siekis – kaip galima labiau priartinti tokias veiklas prie suaugusiųjų gyvenamosios vietos.

Savivaldybės specialistai išryškina pasidalintos atsakomybės svarbą, kai vyksta glaudi kooperacija tarp Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio rajono švietimo centro ir kitų, suaugusiųjų švietime dalyvaujančių institucijų. Vienareikšmiškai pripažįstama, jog sėkmingiausia pastarojo meto rajono iniciatyva Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas.

 


Straipsnio autorės - Doc. dr. Erika Masiliauskienė, Šiaulių universitetas, Deimantė Baškienė, Šiaulių universitetas, Šiaulių miesto St. Šalkauskio gimnazija

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
  • Renata Jankevičienė portretas
    Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių universiteto atstovams už atliktą tyrimą. Kadangi tyrimas buvo atliktas 2017 m. pabaigoje, Švietimo centro darbuotojai 2018 m. rengdami projektus rėmėsi tyrimo rezultatais ir ypatingą dėmesį skyrė komunikavimo užsienio kalba, kultūrinio sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo bei mokėjimo mokytis kompetencijų gilinimui. 2019 metais įgyvendinami penki Švietimo centro kartu su partneriais parengti tarptautiniai „Erasmus+“ projektai, du iš jų sudarys galimybę suaugusiems gilinti minėtas kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Tyrimo pristatymo, vykusio Panevėžio rajono švietimo centre, tikslas – paskatinti visus Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjus rengti NSŠ programas, orientuotas į tyrimo rezultatus.