Blog
Blog

Ryšys su vaiku: kaip kurti pasitikėjimu grįstus santykius

Kaip auginti vaikus, kurti ir palaikyti tvirtą ryšį su jais, kaip suprasti, kas slypi už vaiko elgesio.

Jau ketvirti metai dirbu Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre. Organizuoju Globos centro veiklą, konsultuoju būsimus ir esamus globėjus, taip pat vedu mokymus būsimiems globėjams pagal globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Kaip auginti vaikus, kurti ir palaikyti tvirtą ryšį su jais, kaip suprasti, kas slypi už vaiko elgesio. Kaip gali meile ir globa paremtas ryšys padėti kiekvieno vaiko gyvenimo žaizdoms gyti. Šie ir kiti klausimai kyla į globėjų mokymus ateinantiems asmenims.

Mokymai, kuriuose galima ,,pasimatuoti globėjų rūbą“

Į globėjų mokymus ateina žmonės pilni lūkesčių, įsivaizdavimų apie globos procesą, globojamus vaikus. Auginti svetimą vaiką ne tas pats kaip auginti biologinius vaikus. Ruošiantis būsimiems iššūkiams būsimi globėjai lanko mokymus, kurių metu jie „pasimatuoja globėjų rūbą“, skaito literatūrą, žiūri filmus. Sudėtinga globėjams atriekti dalį dienos laiko ir skirti jį mokymuisi, kai namie laukia ne vienas ir ne du vaikai, namų ruoša. Tačiau mokymai ir savišvieta - tai savalaikė pagalba, kuri privalo būti teikiama ne tuomet, kai situacija jau „dega“, o tada, kai dar tik  galvojama apie globą.

Mokymų būsimiems globėjams metu, pateikiame literatūros sąrašą, su kuria rekomenduojame susipažinti, ją perskaityti, analizuoti. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre turime įsirengę knygų kampelį, kuriame kaupiame literatūrą, susijusią su vaikų globa, įvaikinimu, auklėjimu. Būsimi ir esami globėjai turi galimybę pasiimti knygas ir perskaičius jas grąžinti. Tęstinių mokymu metu dažnai aptariame knygose perskaitytas situacijas, išbandytus ir „veikiančius“ patarimus.

 Knyga, padedanti kantriau ir išmintingiau žiūrėti į vaiko auginimą

Knyga.

Vis grįžtu prie nuolat ant darbo stalo gulinčios Dr. Kayryn B. Purvis, Dr. David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine knygos „Ryšys su vaiku: kaip kurti pasitikėjimu grįstus santykius“.  Ši knyga skirta visiems, kurie yra įvaikinę ar globoja vaikus, naudinga ir savo biologinius vaikus auginantiems tėvams bei su vaikais dirbantiems specialistams. Šioje knygoje pateikiama ne tik naujausių mokslinių tyrimų duomenimis grįstų žinių, padėsiančių geriau suprasti savo atžalas, bet ir gausybė praktinių patarimų, kaip auginti vaikus, kurti ir palaikyti tvirtą ryšį su jais, kaip suprasti, kas slypi už vaiko elgesio. Ji  kupina vilties, kad meile ir globa paremtas ryšys padės kiekvieno vaiko gyvenimo žaizdoms gyti.

 Kelios autorių mintys, kurios galėtų būti vertingos planuojantiems įsivaikinti ar globoti vaikus, ar jau tai padariusiems:

 Gijimo procesas negali būti skubinamas, bet galite jį gerokai pagreitinti, duodami vaikui dovaną - „juntamą saugumą“;

Prieš išeidami į darbą, vykdydami įsipareigojimą ar kitą veiklą, nepamirškite vaikui pasakyti, kur einate ir kada grįšite;

Užuot siuntę žaisti vieną, žaiskite kartu arba stebėkite ir pagirkite už pastangas;

Prieš kalbėdami su vaiku ar kažką nurodydami, nutraukite savo užsiėmimą ir atsistokite nuo jo per tris pėdas- tada pasakykite, ką reikia. Nekalbėkite būdami kitoje kambario pusėje;

Ryškūs vaizdai, garsai ir kūno pojūčiai gali sugluminti ir išgąsdinti vaiką. Galite nustebti, kokios smulkmenos gali sukelti stresą: kažkieno kvepalai, nepažįstamo audinio tekstūra ar pasistumdymai mokyklos kieme;

Kai vaiko žodžiai ar veiksmai yra nepriimtini, maloniai paprašykite veiksmą kartoti („pabandykime tai padaryti iš naujo, tik kitaip“);

Nedaugžodžiaukite. Vieną kartą nurodykite tvirtu, bet normaliu balsu. Tada patylėkite. Kol laukiate atsakymo, mintyse lėtai skaičiuokite - vienas... du... trys... keturi... penki;

Pasirinkimų siūlymas turi vieną privalumą- jūs keičiate temą ir išblaškote vaiką. Jūs atitraukiate dėmesį nuo to dalyko, kurio jis negali daryti, ir nukreipiate į tai, ką gali;

Kuo dažniau vaikas matys, kad duoto žodžio laikomasi, tuo greičiau išmoks laikytis jūsų nurodymų ir mokysis savikontrolės;

Girkite vaiką, prieš jam suprantant, kas įvyko;

Padėti vaikui galėsime tik tuomet, kai patys būsime emociškai sveiki.

Norint pritaikyti siūlomą metodiką, reikia mąstyti, stebėti vaikus, bandyti, sustoti, reflektuoti, dalintis ir vėl bandyti. Šią knygą rekomenduoju perskaityti kiekvienam, ne tik auginančiam tėvų globą praradusius vaikus.

 

 

Telšių SPC Globos centro veiklos koordinatorė

Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė

Jurgita Venclovienė

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos