Blog
Blog

Praktinis virtualus vadovas medinės architektūros paveldui prižiūrėti

Lietuvos liaudies buities muziejaus kuriama virtualių mokymų platforma išplečia galinčių dalyvauti mokymuose ratą.

Lietuvos liaudies buities muziejaus kuriama virtualių mokymų platforma išplečia galinčių dalyvauti mokymuose ratą. Neabejojame, kad platforma bus dar vienas šaltinis, ne tik suteikiantis naujų žinių ir įgūdžių medžio meistrams ir medinių namų savininkams, bet ir skatinantis visuomenę pažinti ir įvertinti medinį paveldą kaip mūsų tautos kultūrinio palikimo dalį.

Medinė architektūra svarbi mūsų lietuviškosios tapatybės dalis, kuri kartais suvokiama  kaip muziejinis eksponatas, neįvertinant jos svarbos ir atgaivinimo galimybių. Todėl dažnai tiek meistrams, tiek medinių namų savininkams neretai trūksta žinių apie jų priežiūrą ir kultūrinę reikšmę. Per daugiau kaip 50 Lietuvos liaudies buities muziejaus veiklos metų  sukaupta ne tik vertinga, skirtingų medinio paveldo pavyzdžių kolekcija, bet ir įvairiapusiška patirtis. Muziejus ne vienerius metus rengia seminarus/ restauravimo dirbtuves apie medinės architektūros paveldą, jo priežiūrą ir tvarkybą.  Nuo 2020m. vyksta praktinių ir virtualių seminarų mokymai, skirti aktualioms medinio paveldo pastatų tvarkybos temoms.  2020 metais mokymai buvo skirti  medinių pastatų stogų dangų priežiūrai ir tvarkybai. Šių metų mokymų tema – pamatai.

Pamatų ir pamatinių sienojų tvarkymo, jų keitimo tema taip pat labai aktuali, planuojant medinio namo restauravimo darbus. Tai viena iš pažeidžiamų pastato dalių, šie pažeidimai pasitaiko beveik visuose mediniuose tvarkybos reikalaujančiuose pastatuose. Nuo pamatų tvarkymo ir pamatinių sienojų keitimo prasideda daugelio pastatų renovavimas.

Trijų dienų seminaro/ restauracinių dirbtuvių, skirtų specialistams, medinio paveldo mylėtojams ar savininkams metu viena diena skiriama paskaitoms, dvi dienos praktiniams darbams prie muziejaus pastatų – eksponatų. Mokymų metu nagrinėjamos temos:

  • pamatai pastato struktūroje: funkcija ir estetika;
  • pamatai, jų įrengimas, priežiūra ir tvarkyba;
  • pamatiniai sienojai, jų priežiūra ir tvarkyba (sienojų keitimas).

 Šių mokymų pagrindu sukuriama vaizdo paskaita apie pamatų ir pamatinių sienojų tvarkybą, kurioje apžvelgiamas:

  • istorinis aspektas (pasitelkiamos archyvinės nuotraukos ir faktai, lyginama su dabartine architektūra);
  • simbolinis aspektas ( aptariama kultūrinė prasmė ir ženklai tautosakoje);
  • praktinis aspektas (priežiūros ir tvarkybos problematika bei sprendimai).

Kokybiškai ir kūrybiškai nufilmuota, sumontuota, archyvinėmis nuotraukomis, brėžiniais ir kita reikalinga medžiaga papildyta vaizdo paskaita bus be apribojimų prieinama internete kiekvienam šia tema besidominčiam. Vaizdo paskaitos bus prieinamos internetiniuose puslapiuose: www.llbm.lt; www.muziejai.lt; www.limis.lt; www.emuziejai; www.ekultura.lt

 

Nuoroda į vaizdo įrašą

 

Gita Šapranauskaitė, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė, nuo 1994m. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė, 1998- 2019m. Į Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos steigimo iniciatorė ir vadovė

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos