Pereiti į pagrindinį turinį
Blog
Blog

Nuomonė: suaugusiųjų švietimas yra moteriškas sektorius, tad ar gali būti, kad būtent dėl šios priežasties neturime pakankamai pinigų?

Moterys prisideda prie visuomenės kūrimo, bet dažnai nepajaučia naudos.

Feminine sector

Bendrasis (liberalusis) neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai sektorius, kuriame dominuoja moterys. Pavyzdžiui, paimkime Vokietijoje ir Austrijoje veikiančius suaugusiųjų švietimo centrus (Volkshochschulen), kuriuose 75 % dalyvių yra moterys. Panašų modelį pastebėsime ir tarp liberalių švietėjų. Yra ir kitų sektorių, kuriuose dominuoja moterys (tiek kaip dalyvės, tiek kaip instruktorės), pavyzdžiui, užsienio kalbos arba sveikatos priežiūra. Tad iššūkis, su kuriuo susiduriame suaugusiųjų švietimo srityje Europoje, yra susijęs ne tiek su moterų įtraukimu į mokymosi procesą, kiek su vyrų įtraukimu į šį procesą, ypač tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra.

Vertinant abstraktesniu lygiu, formalieji sektoriai, ypač aukštojo išsilavinimo, atitinka organizuotų, teorinių ir akademinių mokslinių tyrimų, kurių mokymas yra laikomas svarbiu, aprašymą – galite jį vadinti vyrišku. Jeigu apsilankysite mano senojo universiteto (Vienoje) kiemelyje, pamatysite daug vyrų galvų ant pjedestalų.

Suaugusiųjų švietimas ‒ sektorius, kuriame dominuoja moterys

Neseniai vykusiame Mokymosi visą gyvenimą interesų grupės susirinkime mes pasirinkome švietimo asmeniniam tobulėjimui ir gerovei temą, kurią gana sunku pristatyti politikos lygmeniu. Visi sutarėme, kad viena iš priežasčių, kodėl sunku tai padaryti, yra ta, kad dažniausiai apie asmeninį tobulėjimą ir gerovę susimąsto vidutinio amžiaus moterys. Manoma, kad tai būdinga moterims, o ne vyrams.

Be to, kuo mokymo ir mokymosi lygis yra paprastesnis, tuo labiau jis laikomas būdingu moterims. Įdomu, kad tokia situacija yra ankstyvosios vaikystės sektoriuje, kuriame visą personalą beveik išskirtinai sudaro moterys. Darbo užmokesčio lygis šiame sektoriuje taip pat yra labai žemas. Egzistuoja pagrindinė prielaida, kad rūpintis vaikais yra labai lengva arba kad moterys vis tiek tai daro, tad tam nereikia tinkamo mokymo ir atlyginimo. Tokia pati situacija yra ir suaugusiesiems skirto pagrindinių įgūdžių mokymo srityje – tai turi būti lengva, tai daugiausia atlieka moterys, argi ne taip?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas yra suskaidytas ir skirtas ugdyti įgūdžiams ‒ jie yra elementarūs, konkretūs ir veiksmingi. Dėl to bendrasis (suaugusiųjų) švietimas tampa moterų dominuojamu sektoriumi, lyginant su monolitiniu, abstrakčiu vyriškuoju aukštojo išsilavinimo sektoriumi. (Mokyklos ir profesinio švietimo ir mokymo įstaigos pasiskirsto tarp šių dviejų polių, atsižvelgiant į aplinkybes.)

Atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio sektoriuje

O dabar pakalbėkime apie pinigus, išteklius ir pripažinimą. Jau keletą dešimtmečių feministės ir feminizmo idėjas palaikantys asmenys pasisako prieš lyčių segregaciją sektoriuose ir atitinkamą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą. Praktikoje tai reiškia, pavyzdžiui, perėjimą iš „vienodo atlygio už vienodą darbą“ (kurį iškovoti ir taip jau buvo sunku) prie „vienodo atlygio už vienodos vertės darbą“ (dėl to kova vis dar vyksta). Mokymosi visą gyvenimą sektoriuje taip pat patyrėme daug pokyčių: mes vis dar labai vertiname akademinius ir techninius įgūdžius bei kompetencijas, tačiau jau buvo daug bandymų suteikti vienodą vertę kitoms mokymosi formoms. UNESCO keturios mokymosi kolonos vis dar išlieka pagrindiniu įvykiu, nes jos yra susijusios su mokymusi būti, mokymusi veikti, mokymusi žinoti ir mokymusi kartu gyventi.

Vis dėlto išlieka tokia tendencija: kuo labiau sektorius yra laikomas teoriniu ir vyrišku, tuo daugiau pinigų jam skiriama. Ir kaip suaugusiųjų ir pagrindinių įgūdžių ugdytojos moterų dominuojamame sektoriuje, mes gauname per mažai pinigų. Ar tai, kad šalys, pasiekusios didžiausią pažangą lyčių lygybės srityje, pasižymi moderniausiomis suaugusiųjų švietimo sistemomis, yra sutapimas? Aš taip nemanau.

Atotrūkio panaikinimas

Taigi pateiksiu savo kuklius pasiūlymus.

  • Organizuokime plačios apimties debatus apie XXI-ajame amžiuje reikalingus įgūdžius, kompetencijas ir žinias. Ar mokslas yra reikalingas? Tikrai taip, aš net siūlau, kad mums reikėtų imtis iniciatyvos, kuri pasitelktų mokslinę literatūrą nagrinėjant nesąmones, kuriomis žmonės tiki, apie skiepus ir t. t. Tačiau mums taip pat reikia susikoncentruoti į vyrams skirtą asmeninį tobulėjimą, (psichinę) sveikatą. Ir jeigu pažiūrėtume į liepsnojančius prieglobsčio prašančių asmenų centrus, mums reikia dar daug ko išmokti ir apie gyvenimą kartu.

  • Taip pat aptarkime, kiek yra vertas toks mokymas ir profesinis mokymas. Ar mes norime kokybės? Ar norime užtikrinti, kad žmonės (moterys!), dirbantys šį darbą, galėtų padoriai gyventi? Ar vyras, kuris dėsto chemiją, tikrai yra vertas daugiau nei moteris, mokanti suaugusiuosius rašyti?

    Ir galbūt turėtume užduoti sau pagrindinį klausimą: kaip atsitiko, kad moterys tiek daug duoda visuomenei (visas darbas ir rūpinimasis šeima, savanorystė, darbas mažai mokamuose sektoriuose, mažesnių pensijų gavimas, mokėjimas daugiau už moterims skirtus produktus ir t. t.), o visa nauda atitenka turtingiems vyrams? Taigi paimkime tik vieną labai akivaizdų ir naują pavyzdį, kai vyrai duoda vieni kitiems daugybę pinigų be jokios pateisinamos priežasties – skirkime dalį Tarptautinei futbolo federacijai (FIFA) atitenkančių pinigų suaugusiųjų švietimui, tada ir pamatysime pokyčius.

    Gina Ebner yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (angl. EAEA) generalinė sekretorė.

Interested in how adult learning can contribute to gender equality? Take part in our discussion here
Login (2)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos