Blog
Blog

Mokymasis įvairiose platformose pasinaudojant dirbtiniu intelektu

KUPPEL sprendžia adaptyvų mokymosi galimybių panaudojimą įvairiose platformose, pasitelkiant kuratorius, dirbtinį intelektą ir kt.

Carmen Biel 

Vokietijos Suaugusiųjų švietimo instituto redakcija

Neseniai pradėtu KUPPEL projektu (dirbtinio intelekto palaikymas, įvairių platformų suaugusiųjų švietimo mokytojų kompetencijų kėlimas) siekiama adaptyviai naudotis mokymosi galimybėmis sistemose, sukurti dirbtinio intelekto sprendimus mokymosi rekomendacijoms ir kuratorių pagalbai bei sudaryti sąlygas valdyti sertifikatus, kurie nuo klastojimo saugojami naudojant „Blockchain“. Projekto konsorciumas šiam tikslui pasiekti turi trejus metus ir kuria hibridinį debesį, prie kurio prijungiamos dvi esamos mokymosi platformos: EULE mokymosi sritis iš Vokietijos Suaugusiųjų mokymo instituto – „Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V.“ (DIE) ir „vhs.cloud“ iš Vokietijos Suaugusiųjų švietimo asociacijos (DVV). Be to, mokytojai vadovaujasi į kompetencijas orientuota švietimo programa, taip vadinama „DTrain“ programa, kurios pagalba jie gali toliau tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius ir gauti už tai mikrosertifikatus („mikro laipsnius“ / ženkliukus).

Skaitmeniniai įgūdžiai kaip orientacija į turinį

Kalbant apie turinį, mokymosi pasiūlymas yra orientuotas į mokytojų profesionalumą skaitmeninių įgūdžių srityje. Šiuo tikslu KUPPEL rengiama pagrindinė mokymo programa: „DTrain“ (skaitmeninimo mokymai suaugusiems ir tęstiniam mokymuisi), kuri remiasi mokytojų skaitmeninių kompetencijų komponentų ir struktūriniu modeliu, kuris projekte apibrėžiamas remiantis GRETA kompetencijų modeliu ir laikomas mokymo programos pagrindu. Turinys, kuris pasiekiamas „vhs.cloud“ iš DVV arba EULE mokymosi srityje iš DIE, yra lyginamas su šia mokymo programa ir techniškai prijungiamas prie hibridinio KUPPEL debesies, kad mokymosi turinys būtų prieinamas visose platformose su vieninteliu prisijungimu.

Manoma, kad sukurta švietimo programa bus suskirstyta į šešis modulius, kurie įvairiuose kursų įgyvendinimo etapuose (nuo koncepcijos, iki įgyvendinimo, kuratorių pagalbos, vertinimo ir kt.) spręs iššūkius, kurie gali atsirasti mokymo (-si) pasiūlymų skaitmeninės paramos arba skaitmeninio įgyvendinimo kontekste. Modulių turinys pateikiamas skirtingų laikmenų formatų ir skirtingų sudėtingumo laipsnių prijungtuose portaluose ir yra individualiai pritaikytas bei prieinamas vartotojų poreikiams ir klausimams. Klasifikacija pagal skirtingus sunkumo laipsnius atliekama lyginant su pagrindinės programos pagrindų sistema. Sėkmingai baigus atskirus švietimo programos modulius, galima gauti ženklelių ar mikrosertifikatų. Šie mikrosertifikatai išsaugomi su apsauga nuo klastojimo taip vadinamoje piniginėje (tam tikro tipo skaitmeniniame seife) naudojant „Blockchain“ komponentą, todėl juos taip pat galima naudoti ir, jei reikia, įskaityti kitame kontekste ir vidutiniu laikotarpiu.

Suaugusiųjų švietimo mokytojams tai reiškia, kad jie gali naudoti: „DTrain“, kad ateityje išplėstų savo skaitmeninius įgūdžius ir gautų tam tikslui individualiai sudarytus mokymosi vienetus. Ateityje jie taip pat turėtų turėti galimybę tai įrodyti.

Visa tai daroma palaikant dirbtinį intelektą, kuris pasiekiamas besikuriančiame hibridiniame debesyje per daugelio agentų sistemą (MAS).

 

Švietimo agentai individualiems mokymosi pasiūlymams

MAS reiškia techninę sistemą, kurioje keli veikėjai, vadinamieji programinės įrangos agentai, dirba savarankiškai ir kartu su kitais veikėjais spręsdami vieną ar daugiau specifinių problemų. KUPPEL-MAS, viena vertus, reikia nustatyti individualizuotus mokymosi kelius, kurie teikia pranašumų besimokantiesiems, ir, kita vertus, turi būti užmegzta mokymosi partnerystė tarp kelių besimokančiųjų, kad būtų skatinamas ir palaikomas bendras skaitmeninis mokymasis. Šiuo tikslu naudojami skirtingi agentų tipai:

Švietimo agentas perima (semantinę) mokymosi turinio, esančio „vhs.cloud“ ir EULE mokymosi srityje, analizę ir lygindamas su į kompetenciją orientuota ugdymo programa sukuria didaktiškai prasmingų mokymosi kelių pasiūlymus iš turimo mokymosi turinio, kad pasiektų moduliuose suformuluotus mokymosi tikslus.

Mokinių agentas išsaugo asmeninį besimokančiojo profilį (pvz., ankstesnes žinias, mokymosi nuostatas, planuojamus mokymosi tikslus ir kt.) ir tuo remdamasis siūlo individualizuotus mokymosi kelius, palyginti su švietimo agentu. Tuo pačiu metu jis bendrauja su kitais besimokančiaisiais agentais, kad nustatytų galimas mokymosi partnerystes (pvz., kadangi žmonės turi panašius pageidavimus ir siekia tų pačių tikslų). Šios mokymosi partnerystės pateikiamos kaip pasiūlymai. Besimokantieji gali bendrauti, pavyzdžiui, per vaizdo konferenciją ir kartu atlikti užduotis.

Greta švietimo agento ir daugybės skirtingų mokinių agentų, kai kiekvienas iš jų atstovauja konkrečiam besimokančiajam, KUPPEL MAS taip pat turi pažymėjimų agentą, kuris, savo ruožtu, lyginant su švietimo agentu ir pagrindine mokymo programa, suteikia mokinių agentams mikro sertifikatus už tam tikrų mokymosi žingsnių baigimą ir išsaugo juos su apsauga nuo klastojimo.

 

Schematische Darstellung der Sofwareagenten und ihrer Aufgaben in der hybriden CloudPaveikslėlis: Programinės įrangos agentų ir jų užduočių schema hibridiniame debesyje

Naujoviški mokymai

Projektą finansuoja Vokietijos Federalinis profesinio mokymo institutas (BIBB) įgyvendindamas INVITE paramą – inovacijų konkursą: skaitmeninės platformos profesiniam mokymui – iš Vokietijos Federalinės švietimo ir tyrimų ministerijos (BMBF) lėšų. Konsorciumą sudaro šeši partneriai. Be DIE, kuri yra atsakinga už kompetencijos teorinį pagrindą: „DTrain“, taip pat už EULE mokymosi srities turinio sujungimą ir suskirstymą, DVV yra konsorciumo vadovas ir atsakingas už „vhs.cloud“, taip pat dalyvauja Vokietijos Dirbtinio intelekto tyrimų centras (DFKI), skirtas MAS koncepcijai, Fraunhoferio Taikomųjų informacinių technologijų institutas (FIT), skirtas mikro sertifikatų „Blockchain“ įgyvendinimui, „Didactic Innovation“ (DI), skirta hibridinio debesies programavimui bei Tiubingeno Eberhardo-Karlo universitetas (EKUT), skirtas vystomų tyrimų plėtrai.

Jei dirbate mokytoju ir jus domina: „DTrain“ testavimas ir mokslinių tyrimų palaikymas, atsiųskite mums el. laišką: eule@die-bonn.de

 

 

Apie autorę

Carmen Biel yra mokslinių tyrimų asistentė Vokietijos Suaugusiųjų švietimo institute ir dirba projekto KUPPEL koordinatore DIE.

Login (4)
Raktažodžiai

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos