European Commission logo
Sukurti paskyrą
Blog
Blog

Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių

Straipsnelyje pristatoma, kaip vyksta projekto SoJust mokymo(si) medžiagos išbandymas.

Jūs esate grupė žmonių, kurie dar net nėra gimę. Nežinote, kokia bus jūsų lytis, rasė ar seksualinė orientacija. Nežinote, ar būsite sveiki, ar ligoti, ar turėsite kokią nors negalią. Nežinote, ar būsite turtingi, ar vargšai. Jūs net nežinote, kokie bus jūsų pomėgiai, aistros ir interesai. Kokia Jūsų nuomone, būtų teisinga visuomenė, kurioje  norėtumėte gyventi, kai gimsite?.

Koks būtų Jūsų, mielas andragoge, atsakymas į šį klausimą, kokį teisingos būsimos visuomenės vaizdinį kuria Jūsų vaizduotė?

Tokia užduotimi Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ekspertai Arūnas Bėkšta ir Indrė Adomaitienė pradėjo projekto SoJust („Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“) mokymo ir mokymosi medžiagos išbandymą. Mokymuose dalyvavę andragogai ilgokai mąstėme, karštai, bet draugiškai diskutavome, tarėmės poromis ir grupelėmis, ieškojome mūsų mintis atitinkančių vaizdinių ir savo vizijas pavaizdavome koliažuose.

Koliažas.

1 pav. Ateities visuomenės vaizdinys.

Vėlesniuose mokymuose ir atlikdami savarankiško mokymosi darbus analizavome, ką ir kaip reikėtų daryti, kad mažais, bet svarbiais žingsneliais jau dabar būtų galima artėti prie labiau socialiai teisingos visuomenės kūrimo.

Mokymo medžiagos, kurią parengė projekto partneriai, išbandymas prasidėjo pernai, 2022 metų spalio mėnesį, o baigsis šių metų gegužės mėnesį. Medžiagos išbandymo rezultatas bus Praktinės rekomendacijos medžiagos taikymui.

Kokią medžiagą išbandome?

Į socialinį teisingumą orientuota mokymo medžiaga skiriama andragogams, dirbantiems su migrantais ar mišriose grupėse, ir norintiems tobulinti vedamų konsultacijų kokybę ir veiksmingumą. Ji taip pat bus naudinga bet kokioje srityje dirbantiems suaugusiųjų konsultantams.

200 val. mokymo programą sudaro  keturi moduliai: komunikacija, lygybė, teisingumas ir atsakomybė. Kiekvienas modulis apima po kelias tematines sritis:

 • Komunikacija: Bendruomeniškumas; Aktyvus klausymasis; Konfliktų valdymas ir mediacija.
 • Lygybė: Nešališkumas; Išankstinių nuostatų ir stereotipų valdymas.
 • Teisingumas: Teisingumas ir lygios galimybės; Tarpkultūrinis supratimas ir santykiai; Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė: Advokacija.

Medžiaga įsisaviname trim mokymosi būdais: mokantis savarankiškai, gilinant supratimą ir žinias dirbant su dėstytojais/mokytojais (vadovaujamas mokymasis) ir pritaikant mokymo/si medžiagą praktikoje (patirtinis mokymasis).

Kaip išbandome medžiagą?

Pirmajame bandymo etape buvo derinamas savarankiškas mokymasis (teorinės medžiagos nagrinėjimas) su vadovaujamo mokymosi sesijomis. Iš gausios mokymo medžiagos pasiūlos projekto Lietuvoje komanda pasirinko tokias temas:

 • Teisingumas ir lygios galimybės.
 • Bendruomeniškumas.
 • Prietarų ir stereotipų valdymas.
 • Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė (advokacija).

Mokydamiesi savarankiškai nagrinėjome teorinę medžiagą ir atlikome užduotis žinioms bei supratimui pagilinti bei pasitikrinti. Pavyzdžiui nagrinėdami temą „Teisingumas ir lygios galimybės“ turėjome:

 I. Atsakyti į klausimus:

 • Kokie yra pagrindiniai socialinio teisingumo principai pagal John Rawls?
 • Koks yra pagrindinis argumentas, kritikuojantis socialinio teisingumo koncepciją

II. Pasirinkti teisingą atsakymą klausimui „Kas yra nežinojimo šydas“? 

a) tai priemonė, padedanti sprendimų priėmėjams priimant sprendimus ignoruoti socialinius skirtumus;

b) tai pirmasis iš dviejų Rawls teisingumo principų;

c) tai minties eksperimentas, naudojamas samprotavimams apie principus, kuriais turėtų būti grindžiama socialinio teisingumo principais besiremianti visuomenė.

 Kokie atsakymai sukasi Jūsų galvoje, skaitytojau?

Kiekvieną atliktą užduotį fiksavome Savarankiško mokymosi žurnaluose - toks buvo projekto koordinatorių reikalavimas.

Vadovaijamasis mokymasis.

2 pav. Vadovaujamojo mokymosi sesija.

Vadovaujamo mokymosi sesijose atlikome įvairiausias užduotis, susijusias su mūsų organizacijų/įstaigų ar asmeniniu pasirengimu labiau suprasti imigrantus, jų padėtį ir savijautą. Mokėmės kurti įstaigos/organizacijos darbo su migrantais etikos kodeksą, rengti advokacijos (visuomenės interesų gynimo) kampaniją, „lipome“ į imigrantų batus ir bandėme pajusti pasaulį pagal juos, modeliavome konfliktinių situacijų tarp pačių migrantų bei migrantų ir vietinių sprendimus, aiškinomės klaidingus mitus ir teisingus faktus apie migrantus...

Užduotis Mąstyk plačiau.

3 pav. Situacijų analizės užduotis.

Kiekvieną veiklą ir užduotį baigdavome grupine refleksija. Reflektuodami diskutavome ir apie užduoties turinį, jo tinkamumą vienoje ar kitoje grupėje, ir apie mūsų savijautą, pojūčius per užduotį ir po jos. Itin vertingi grupei buvo kolegių, tiesiogiai dirbančių su skirtingos kilmės migrantais, pastebėjimai ir pasidalijimas patirtimi.

Grupės diskusija.

4 pav. Diskusija grupėje.

Antrajame medžiagos išbandymo etape, kuris prasidėjo sausio mėnesį, pilotinio testavimo grupės narių laukia veiklos tęsinys: patirtinis mokymasis. Tai reiškia, kad mes įgyvendinsime po vieną veiklą, pateiktą projekto mokymo/si medžiagoje, dirbdami su pasirinkta tiksline grupe: vieni su imigrantais, kiti su įstaigų/organizacijų, susdiduriančių su migracijos reikalais, administracija, treti - su bendruomenėmis, kuriose yra/gali būti migrantų.

Patirtinio mokymosi etapui pasirinkome šias veiklas:

 • Socialinės sutarties sudarymas grupėje, mokytojui ir mokiniams nustatant tam tikras pagrindines taisykles abipusiam bendravimui gerinti.
 • Pozityvios lyderystės tyrinėjimas peržiūrint kino filmą „Nenugalimas“ ir reflektuojant Nelson Mandela lyderystę.
 • Susitikimą su kaimynu imigrantu, išklausant jo istoriją ir aprašant įgytą patirtį/apmąstymus.
 • Apsilankymą kitokios tautos restorane arba kavinėje paragaujant tos šalies maisto ir pakalbant su virėju ar savininku bei aptariant įgytą patirtį.
 • Seminarą apie advokaciją, teoriškai paaiškinant advokacijos principus ir praktiškai kuriant bendruomenei skirtą advokacijos kampaniją.
 • Saviadvokacijos išbandymą,  siekiant įtraukti suaugusiuosius migrantus į konkretų advokacijos procesą.

Kiekviena įgyvendinta veikla bus aptariama su projekto ekspertais pagal projekto koordinatorių pateiktas gaires. Kaip mums seksis mokytis iš savo ir grupių, su kuriomis dirbsime, patirties, pasidalinsime kituose tinklaraščio įrašuose. Tikėtina, kad tai padarys bent vienas pilotinio mokymosi grupės narys, kurių yra septyniolika: tai suaugusiųjų švietėjai iš Šakių trečiojo amžiaus universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos, Mykolo Romerio universiteto, Gabrielės Petkevičaitės - Bitės suaugusiųjų mokymo centro, Panevėžio rajono švietimo centro, Naujininkų pabėgėlių centro ir iš pačios LSŠA aktyvo.

Mokymų įvertinimas.

5 pav. Vadovaujamojo mokymosi įsivertinimas.

Projektas Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“  vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai:  ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica - Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projekto internetinė svetainė http://sojustproject.com/,  „Facebook“ puslapis https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Tinklaraščio įrašo autorė Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė ir aprašytų mokymų dalyvė.

Nuotraukų autoriai: Arūnas Bėkšta, Indrė Adomaitienė, Vilija Lukošūnienė. Nuotraukos naudojamos mokymų dalyviams sutikus.

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos