Pereiti į pagrindinį turinį
Blog
Blog

Europos su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių planas

Anglijos ir Velso nacionalinio mokymosi ir darbo instituto Anglų kalbos, matematikos ir anglų kalbos negimtakalbiams skyriaus vedėjas Alex Stevenson kalbėjo, kaip menki pagrindiniai įgūdžiai kliudo mokytis darbo vietoje.

European Roadmap Work-related Basic Skills

Anglijos ir Velso nacionalinio mokymosi ir darbo instituto Anglų kalbos, matematikos ir anglų kalbos negimtakalbiams skyriaus vedėjas Alex Stevenson kalbėjo, kaip menki pagrindiniai įgūdžiai kliudo mokytis darbo vietoje.

 

Su darbu susijęs mokymas kaip priemonė skatinti suaugusiųjų mokymąsi

Manoma, kad vieno iš penkių suaugusiųjų Europoje raštingumo gebėjimai yra menki – tai yra apie 55 mln. žmonių nuo 15 iki 65 metų amžiaus grupėje. Dėl menkų raštingumo įgūdžių jiems ne tik sunku susirasti ar išlaikyti darbą, bet didėja ir skurdo bei socialinės atskirties rizika, ribojamos galimybės dalyvauti kultūriniame ir politiniame gyvenime, mokytis visą gyvenimą ar ugdyti savo asmenybę. Pagrindiniai įgūdžiai neapsiriboja gebėjimu skaityti. Šiandien didelė dalis asmeninės, profesinės ir socialinės veiklos yra atliekama naudojantis technologijomis, todėl skaitmeninio raštingumo ir raštingumo įgūdžiai tampa neatsiejama gyvenimo dalimi: pradedant darbo paieška ir baigiant bendravimu su draugais. Dalyvavimo mokymosi veikloje, kuri padeda suaugusiesiems išsiugdyti šiuos įgūdžius, rodikliai ES valstybėse narėse gerokai skiriasi, nors apskritai žemi dalyvavimo rodikliai yra iššūkis. Anglijoje, pavyzdžiui, per pastaruosius penkerius metus dalyvavimas suaugusiųjų raštingumo ir matematinio raštingumo įgūdžių ugdymo veikloje sumažėjo maždaug 25 %.

ES ir nacionaliniai politikos formuotojai vis daugiau dėmesio skiria mokymuisi darbo vietoje ir tam, kokį vaidmenį jis galėtų atlikti atliepiant geresnių pagrindinių įgūdžių poreikį Europoje. Duomenys rodo, kad su darbu susijusio mokymo paslaugų teikimą skatinanti politika gali motyvuoti suaugusiuosius mokytis, taip pat paskatinti darbdavius mokyti bei ugdyti savo darbuotojus. Darbo vieta yra natūrali mokymosi aplinka – tiesą pasakius, daugumoje darbo vietų ir taip vyksta daug neformaliojo mokymosi. Galimybės mokytis darbo vietoje, ypač gerinančios perspektyvas gauti geresnį ar stabilesnį darbą, turi potencialą paskatinti asmenis dalyvauti formalesniame švietime, mokymuose ir naujų įgūdžių ugdymo programose. Tai itin aktualu tiems suaugusiesiems, kurie negalvoja grįžti į aukštojo mokslo įstaigą ar mokyklą.

 

Pagrindinių įgūdžių projektas STRAIGHTEN

Vis dėlto menki pagrindiniai įgūdžiai suaugusiesiems gali kliudyti dalyvauti darbo vietoje vykstančiame švietime ir mokyme, o daugeliui ne tik riboti galimybes dalyvauti su darbu susijusiuose mokymuose, bet ir karjeros galimybes. Tad, norint padėti suaugusiesiems ir sudaryti jiems sąlygas išsiugdyti aukštesnio lygmens techninius įgūdžius ir dalyvauti mokyme, kuris būtų naudingas darbdaviams, didintų produktyvumą ir prisidėtų prie ekonomikos augimo apskritai, būtina sukurti efektyvias pažangos priemones, kuriomis būtų ugdomi asmeniniai pagrindiniai tiek darbo ieškančiųjų, tiek jau dirbančiųjų įgūdžiai. Taip būtų sprendžiama ne tik pagrindinių įgūdžių stokos problema ir skatinamas perėjimas prie tolesnio mokymosi ir geresnio darbo, bet ir išnaudojamas darbo vietos, kaip natūralios mokymosi aplinkos, potencialas.

Pastaruosius trejus metus šie klausimai buvo nagrinėjami vykdant pagrindinių įgūdžių projektą STRAIGHTEN.

Šešios projekto, finansuojamo Erasmus+ lėšomis, partnerės, atstovaujančios Austrijai, Prancūzijai, Vokietijai, Norvegijai, Rumunijai ir Jungtinei Karalystei, susibūrė norėdamos panagrinėti, kokia su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių politika ir praktika yra efektyvi. Projekto pradžioje pasidalijome pirmuoju veiklos rezultatu: sėkmės veiksnių, arba efektyvios su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių politikos ir praktikos, santrauka. Per pastaruosius dvejus metus išnagrinėjome padėtį šalyse partnerėse ir Rumunijoje surengėme tarpvalstybinius mokymus, į kuriuos pakvietėme daugiau nei dvidešimt praktikų ir mokytojų, kad jie pasidalytų savo požiūriu į su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių ugdymą, mokymąsi ir mokymą.

Partnerės jau baigė darbą ir parengė galutinį projekto produktą: Europos su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių planą. Jame ne tik apibendrinamos pagrindinės projekto pamokos, bet ir išryškinami būdai, kaip politikos formuotojai, švietimo paslaugų teikėjai ir praktikai galėtų žengti toliau ir ugdyti pagrindinius darbo įgūdžius darbo vietoje. Tarp jų yra:

  • nacionalinių sistemų sukūrimas, tvarus finansavimas ir aiškus apibrėžimas, kas yra pagrindiniai įgūdžiai: šie dalykai leistų švietimo paslaugų teikėjams rengti aiškius pasiūlymus darbdaviams;
  • mokytojų profesionalumo didinimas: efektyvus su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių ugdymas ir mokymasis turėtų būti orientuotas į darbo vietą ir apimti atitinkamus metodus, pvz., mokymasis būtų integruotas į darbo vietos užduotis;
  • visų suinteresuotųjų šalių įtraukimas: su darbu susijusių pagrindinių įgūdžių ugdymas reikalauja glaudaus bendradarbiavimo tarp švietimo paslaugų teikėjų ir darbdavių, taip pat tarp praktikų ir darbuotojų ar besimokančiųjų, kad ugdymo ar mokymo turinys tenkintų visų suinteresuotųjų šalių poreikius.

Apie projektą ir jo rezultatus daugiau pasiskaityti galite pagrindinių įgūdžių projekto STRAIGHTEN svetainėje.

 

Alex Stevenson yra Anglijos ir Velso nacionalinio mokymosi ir darbo instituto Anglų kalbos, matematikos ir anglų kalbos negimtakalbiams skyriaus vadovas.

Login (7)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos