Pereiti į pagrindinį turinį
Blog
Blog

Atvejo tyrimas: projektas „WorkMentor“ – mentorystė profesinį rengimą ir mokymą baigusių mokinių darbo vietoje

„Epale“ pakalbino Jóhannes Árnason iš „WorkMentor“ projekto apie jo patirtį dirbant mokytojų darbo vietoje mentoriumi

 

Trumpai papasakokite apie save ir savo darbą.

Esu Jóhannesas Árnasonas. Baigiau biologiją ir turiu magistro diplomą mokslinio švietimo srityje. Nuo 1990 metų dirbu Akureirio profesinio rengimo centre, daugiausia dėstau biologiją ir kitus susijusius dalykus. Mane, kaip dėstytoją, visuomet domino, kodėl kai kurie mokiniai nebaigia mokslų. Dvejus metus dirbau profesinio rengimo centro administracijoje ir daug dėmesio skyriau projektinei veiklai. Man labai patinka susitikti su mokiniais, padėti jiems atrasti savo stipriąsias puses ir aiškintis, kas jiems išties įdomu. Skirtingai nuo daugelio mokytojų ir pedagogų Islandijoje, kuriuos labiau domina, kokioje srityje mokiniui nesiseka (kokių egzaminų ar testų jis neišlaiko), aš daugiau dėmesio skiriu teigiamai mokinio patirčiai.

 

Papasakokite apie projektą „WorkMentor“. Kas jame dalyvavo?

„WorkMentor“ yra vienas iš kelių projektų, kurie paremti idėja, kad į švietimo ir mokymo procesą svarbu įtraukti tris šalis – mokinį, mokyklą ir darbdavį. Įgyvendinant projektą „WorkMentor“ daugiausia dėmesio buvo skiriama trečiajai šaliai – darbo vietoje padedantiems mokinių mentoriams ir meistrams. Taip pat pamanėme, kad labai svarbu į mokymus įtraukti darbdavius, nes būtent jiems tenka dirbti su mokiniais. Bendras projekto „WorkMentor“ tikslas yra suteikti meistrams daugiau informacijos apie profesinį rengimą ir mentorystės įgūdžius, kuriuos galima pritaikyti teikiant pagalbą profesinį rengimą ir mokymą pasirinkusiems jaunuoliams. Tai padės jiems efektyviau mokytis, paskatins baigti mokslus ir mokytis darbo vietoje, atlikti praktiką ir įsidarbinti. Manome, kad padedant mokiniams mokytis išauga tikimybė, kad jie baigs mokymus ir bus labiau linkę dirbti pagal specialybę.

 

Akureirio profesinio rengimo centro bandomoji grupė​

Visi mūsų partneriai turi daug patirties mokymų darbo vietoje ir mentorystės srityje. Prie projekto prisijungė žmonės iš žemės ūkio, slaugos, metalo apdirbimo, statybų ir kitų sektorių. Be to, profesinio rengimo centre daug dėmesio skyrėme mokiniams, kurie buvo linkę nebaigti mokslų, ir ieškojome būdų, kaip jiems padėti darbo vietoje.

 

Kuo svarbus profesinis rengimas ir mokymas?

Visuomenei neabejotinai reikia dirbančių žmonių – ne tik tų, kurie ieško įvairių naujų idėjų ir nuomonių, skaičiuoja ar piešia. Mums reikia įrankiais gebančių naudotis darbininkų, kurie rūpintųsi žmonėmis ir mašinomis. Manau, kad, jei nesiimsime priemonių, kad išmokytume ir parengtume žmones, Islandijoje neturėsime pakankamai žmonių, galinčių atlikti įvairius svarbius darbus, kuriems nereikia universitetinio išsilavinimo. Mano nuomone, mūsų šalyje profesiniam rengimui ir mokymui neskiriama pakankamai dėmesio. Tai ypač aktualu ne tradicinėse srityse, tokiose kaip namų statyba, bet ieškant darbuotojų naujesniuose, pavyzdžiui, transporto, naujųjų technologijų ir turizmo, sektoriuose. Esu įsitikinęs, kad tokie projektai kaip „WorkMentor“ Islandijoje paspartins profesinio rengimo ir mokymo plėtrą.

 

Darbininkai moko mokinius metalo apdirbimo paslapčių​

Kaip identifikavote svarbiausius klausimus ir pasirinkote veiksmų kryptį? Kaip juos išsprendėte?

Pirmuoju projekto etapu parengėme darbdavių apklausą apie tai, kokią pagalbą jie teikia darbininkams darbo vietoje. Apklausėme maždaug 100 darbdavių. Dauguma pripažino, kad reikia parengti darbo mentorius, ir buvo linkę siųsti darbuotojus į seminarą apie mentorystę darbe. Tada nustatėme svarbiausius klausimus, kuriuos reikėjo aptarti seminare, ir organizavome seminarą – jame dalyvavo maždaug 50 žmonių. Visi dalyviai labai teigiamai atsiliepė apie renginį.

Mokymasis darbo vietoje ​

Ar įgyvendindami projektą naudojotės kokiomis nors specialiomis priemonėmis arba šaltiniais?

Rengėme seminarus mentorystės tema ir naudojome medžiagą, kurią gavome iš savo partnerių Velse. Jie sukūrė mentorystės priemones įvairioms pagalbos sistemoms. Gilinomės į konkrečias darbo vietoje dirbančio mentoriaus problemas ir įtraukėme jas į darbo vietoje dirbančių mentorių mokymų paketą bei nurodėme knygoje apie mentoriaus savybes ir gebėjimus.

 

Ar galite papasakoti apie tai, su kokiomis kliūtimis ir sunkumais susidūrėte įgyvendindami projektą?

Kartais dėl skirtingų nacionalinių profesinio rengimo ir mokymo sistemų buvo sunku standartizuoti mūsų metodus. Įvairiose šalyse darbuotojai gali atlikti skirtingus darbus. Vis dėlto bendradarbiavimas buvo efektyvus ir mums nekilo jokių problemų dėl projekto partnerių. Nuo pat pradžių visi labai teigiamai atsiliepė apie šį projektą: pradedant darbo vietoje dirbančiais mentoriais ir baigiant projekte dalyvavusiomis mokyklomis.

 

Seminaras Nante

Ką jums asmeniškai davė šis projektas?

Dabar daug geriau suprantu profesinio rengimo ir mokymo problemas. Daug sužinojau iš žmonių, kurie gerai išmano, kaip darbo vietoje mokomi naujai priimti ir jau seniau dirbantys darbuotojai. Be to, pastebimai pagerinau anglų kalbos žinias ir išmokau dirbti su skirtingus požiūrius turinčiais žmonėmis.

 

Norėdami daugiau sužinoti apie projektą „WorkMentor“ ir jo rezultatus, užsukite į „WorkMentor“ interneto svetainę.

Login (2)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos