Blog
Blog

Besimokanti bendruomenė – šiuolaikiška bendruomenė

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras aktyviai  siekia kokybiško profesinio mokymo/si, domisi profesinio mokymo naujovėmis, pritaiko jas savo aplinkoje.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras aktyviai  siekia kokybiško profesinio mokymo/si, domisi profesinio mokymo naujovėmis, pritaiko jas savo aplinkoje. Centro mokytojams ir mokiniams svarbu turėti galimybes tobulėti, prie to prisideda „Erasmus+“ projektai, kurių dalyviai- mokiniai, besimokantys Centre pagal profesinio mokymo programas. Nemaža dalis Centro mokinių mokosi čia 5 metus, čia užauga ir baigia mokslus, būdami suaugę. Kita dalis pasirenka profesinį mokymą jau būdami suaugę, turėdami darbinę ir gyvenimiškąją patirtį. Todėl Centrui aktualu yra ne tik jaunimo, bet ir suaugusiųjų mokymas, jie persipina ir įsilieja vienas į kitą, suteikdami naujų galimybių. Mokinių ir mokytojų tobulėjimas, visos bendruomenės mokymasis ir dalinimasis įgyta patirtimi – Centro bruožas.

Pagal įgyvendinamą  „Erasmus+“ mokinių mobilumo projektą „Į profesinį meistriškumą per tarptautinį mobilumą  ir kompetencijų tobulinimą“ Nr. 2019-1-LT01-KA102-060389  iš viso net 30 mokinių turėjo galimybę stažuotis užsienyje 3 arba 4 savaites. Įgyvendinamas projektas suteikė naudą ne tik projekto koordinatoriams, ir jo partneriams Mažeikių politechnikos mokyklai ir Kretingos technologijų ir verslo mokyklai. Iš viso buvo organizuoti 4 stažuočių vizitai.

Informacinių technologijų srities 8 mokiniai ir virėjo specialybės 4 mokiniai nuo 2019 m. spalio 10 d. iki  lapkričio 2 d. ir nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 30 d. 4 savaites stažavosi Maltoje įvairiose įmonėse, užsiimančiose reklamos gamyba, projektavimu, maisto gamyba, tobulino reklamos gamybos, projektavimo, vaizdų apdorojimo, vizualinio dizaino, karštų ir desertinių patiekalų gaminimo įgūdžius. Kompiuterinio projektavimo operatorius Modestas Beloglazovas džiaugiasi, kad galėjo darbe ne tik atlikti nurodytas užduotis, bet ir įgyvendinti savo dizaino idėjas. O būsimosios virėjos Monika Stočkūnaitė ir Agnė Rekašiūtė turėjo galimybę pritaikyti savo išradingumą, puošybos įgūdžius, ir gaminių pateikimą. Erika Jankutė sukūrė filmuką apie stažuotę: https://youtu.be/CK1q6eYQUHc.

18 automobilių mechaniko specialybės mokinių tobulinosi 2 stažuotėse. 10 iš jų nuo 2020 m. vasario 23 d. iki kovo 14 d. stažavosi Chemico (Vokietija) F+U profesinio mokymo centre, o 8 mokiniai nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki  25 d.  Kuldygos (Latvija)  įmonėse SIA „Autoballe“, SIA „Gros Auto“, SIA „Merano“ ir SIA „M.D.T.Transports“. Abiejų stažuočių metu būsimieji automobilių mechanikai  gilino savo profesines žinias ir tobulino gebėjimus. Užmegzta draugystė su projekto partneriais, pasirašytos sutartys, aptartos tolesnės bendradarbiavimo perspektyvos tarp mokymo įstaigų pasibaigus projektui: mokinių ir mokytojų mainai, stažuotės, dalinimasis gerąja metodine patirtimi, projektinė veikla įgyvendinant automobilių mechaniko, virėjo, turizmo mokymo programas.

Visi mokiniai stažuočių metu susipažino su užsienio įmonėmis, tobulino savo profesinius gebėjimus, mokėsi gyventi savarankiškai, tobulino anglų kalbos įgūdžius, susipažino su užsienio šalių kultūra ir istorija, rado naujų draugų ir gavo pasiūlymų ir rekomendacijų tolimesnei karjerai. Džiugu, kad pavyko pasiekti projekto numatytus tikslus. Grįžę iš stažuočių, įgytą patirtį ir atliktus darbus mokiniai pristatė  bendruomenėms atvirų pamokų metu, supažindino bendramokslius su įgyta patirtimi, naudota įranga, technologijomis. Profesijos mokytojai ir stažuočių dalyvių bendramoksliai turėjo galimybes susipažinti su darbo rinka ES, naudojamomis technologijomis, kokybės reikalavimais, techniniais sprendimais ir galimybėmis.  Stažuotės – reali praktika realioje darbo vietoje užsienyje. Ji padėjo suaugusiems mokiniams įgyti naujų žinių ir gebėjimų, įsivertinti turimus gebėjimus ir įgūdžius bei patobulinti juos. Pasidalinus įgyta patirtimi su visa Centro bendruomene, profesinis mokymas VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre tampa vis labiau šiuolaikiškas, didėja Centro tarptautiškumas, mokiniai ir profesijos mokytojai supažindinami su naujausiomis savo specialybių tendencijomis, darbo rinkos poreikiais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalyvių įgyti gebėjimai ir pasiekimai grįžus buvo įvertinti profesijos mokytojų ir užskaityti. Visi dalyviai gavo „Europass“ mobilumo dokumentus, liudijančius jų stažuotės pasiekimus ir įgytą patirtį. Daugiau apie projektą ir stažuotes.

Taip pat džiaugiamės, kad ateinančiais 2021 ir 2022 metais mūsų laukia net 4 naujos mokinių stažuotės Maltoje ir Austrijoje bei mokytojų stažuotė Austrijoje pagal įgyvendinamą mobilumo projektas „Tarptautiškumas ir profesinė patirtis su „Erasmus +“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077712.

Straipsnį parengė projektų vadovė Diana Stuopelienė.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos