Blog
Blog

Apžvalga: EPALE konferencija „Skaitmeninis dalyvavimas: skaitmeninis lavinimas, prisidedant prie ateities visuomenės“

EPALE Nacionalinė paramos tarnyba Austrijoje, bendradarbiaudama su suaugusiųjų švietimo programos „Erasmus+“ kūrėjais surengė konferenciją, kuria atkreipė dėmesį į potencialų suaugusiųjų mokymo skaitmeninimą, turint omenyje aktyvų dalyvavimą ateities visuomenėje. | 2017 m. birželio 22 d. | Viena

Oead-gmbh_apa_fotoservice_hoermandinger_epale-konferenz

 

EPALE Nacionalinė paramos tarnyba Austrijoje, bendradarbiaudama su suaugusiųjų švietimo programos „Erasmus+“ kūrėjais surengė konferenciją, kuria atkreipė dėmesį į potencialų suaugusiųjų mokymo skaitmeninimą, turint omenyje aktyvų dalyvavimą ateities visuomenėje. Remiantis Europoje vykstančiu vystymusi, buvo aptartas skaitmeninimo vaidmuo visose gyvenimo sferose. Konferencijos tikslas – sukurti realias ir virtualias susitikimo vietas, skatinančias eiti mainų už šalies ribų ir mokymosi tarp aktorių suaugusiųjų mokyme link. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai ir vyko darbo grupės bei idėjų lietus, kurių metu apie 100 dalyvių galėjo susipažinti su įvairių Europos šalių veiklomis ir projektais.

Graciela Sbertoli, EBSN pirmininkė, skaitė pranešimą tema „Digitalization and Adult Learning: The Norwegian Approach to Inclusion into a Digital Society“. Norvegų koncepcija naujiesiems imigrantams nukreipta į greitą įsiliejimą į Norvegijos visuomenę bei darbo rinką. Integravimosi procese „skaitmeninė kompetencija“ yra tiek priemonė, tiek tikslas. Sbertoli iškėlė klausimą, kaip į mokymosi procesą galima būtų sėkmingai integruoti skaitmeninius elementus.

Birgit Aschemann, CONEDU, savo pranešime „Suaugusiųjų mokymas ir skaitmeninimas: naujos galimybės ir nauja atsakomybė“ apsvarstė ciklą, kurį seka skaitmeninių mokymosi pasiūlymų naudojimas. Aschemann pademonstravo, kokios skaitmeninių mokymosi pasiūlymų galimybės yra suaugusiųjų mokyme ir koks besimokančių suaugusiųjų vaidmuo santykyje su skaitmeniniais mokymosi pasiūlymais bei kokias galimybes siūlo kvalifikacijos kėlimas, toks kaip „EBmooc“, 2017 m. kovą–balandį vykęs Austrijoje, kuriame dalyvavo daugiau nei 2 700 registruotų dalyvių.

Pabaigoje, konferencijos plenarinėje dalyje, buvo iškeltos trys lygiagrečios idėjų lietaus ir kontaktų užmezgimo grupių koncepcijos mainams dėl:

  • naujų suaugusiųjų mokymo kvalifikacijos kėlimo būdų (1-oji grupė),
  • skaitmeninių pagrindinio ugdymo mokymosi išteklių (2-oji grupė), bei
  • skaitmeninių pasiūlymų mokytis darbo vietoje (3-ioji grupė).

1-oje grupėje pasisakė Signe Briķe, Baltijos kompiuterių akademija (LV) (Baltic Computer Academy), tema „New approaches for further training of adult educators in the information society of Latvia“. Pabaigoje Birgit Aschemann, CONEDU (AT), pateikė gilesnį požiūrį į pirmąjį didelį atvirą internetinį kursą, skirtą Austrijoje besimokantiems suaugusiems, – „EBmooc“.

2-oje grupėje Adelheid Eichberger-Jesenko, nowa (AT), pristatė patirtį, įgytą ESF projekte „Learn forever“, kurio vienas iš tikslų – skaitmeninių kompetencijų pirkimas, pagrindiniame ugdyme naudojant skaitmeninius mokymosi išteklius. Pristatant pirmuosius „Erasmus+“ projekto „Digi4Adults“ rezultatus, Henna-Riikka Ahvenjärvi, Tampere suaugusiųjų mokymo centras TAKK (FI) (Tampere Adult Education Centre TAKK), supažindino su Suomijos požiūriu į perėjimą prie skaitmeninių įgūdžių ugdymo suaugusiųjų mokymo procese.

3-ioje grupėje buvo aptarti skaitmeninio mokymo darbo vietoje iššūkiai ir galimybės. „Erasmus+“ projektas „Simple Open Learning Advancement“ pristatė Ana Landeta, udimas (ES), bei projektų koordinatorė Gabriele Winkler, BFI OÖ (AT). Estela Daukšienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, supažindino su viešaisiais mokymais, susijusiais su mokymusi darbo vietoje bei informacijos ištekliais, vykstančiais pagal „Erasmus+“ projektą „OPENPROF: Open Professional Collaboration for Innovation“.

Pristatymus ir konferencijos išvadas rasite praktinėje bendruomenėje „Digital Participation“.


Autorė: Eva Baloch-Kaloianov, EPALE Austrija

Šis straipsnis – tai vertimas iš vokiečių kalbos.

Foto: © OeAD-GmbH/APA-Fotoservice/Hörmandinger


Press release in German and photos of the conference.

Login (4)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos