Blog
Blog

ALTERNATYVIOS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS: GALIMYBĖ NEĮGALIESIEMS BENDRAUTI

Negebėjimas bendrauti, bendravimo įgūdžių stoka ir kitų nesupratimas, ko asmuo nori, gali sukelti negatyvias emocijas, probleminį ar agresyvų elgesį.

Mokslininkai ir specialistai sutaria, kad komunikacija yra esminis asmens gyvenimo ir sąveikos su pasauliu elementas, svarbiausia vertybė, siekiant užtikrinti asmens integraciją, gerovę ir saviraišką, tačiau dalis suaugusių dėl tam tikrų funkcijų sutrikimų turi komunikavimo sunkumų. Tokiu atveju, negebėjimas bendrauti, bendravimo įgūdžių stoka ir kitų nesupratimas, ko asmuo nori, gali sukelti negatyvias emocijas, probleminį ar agresyvų elgesį. Ką tuomet daryti?

Kuomet žmogui sunku save išreikšti žodžiu, labai svarbu rasti būdų, kaip asmuo galėtų bendrauti. Šiuos sunkumus įveikti ar sumažinti padeda alternatyvios komunikacijos techninės pagalbos priemonės ir technologijos. Siekdami projekto dalyviams suteikti žinių, padėti patobulinti  praktinius įgūdžius apie kasdienio naudojimo bei informacinių komunikacinių technologijų ypatumus, jų taikymo ir panaudojimo galimybes bei didinat sėkmingą proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su partneriais iš Islandijos ir Vengrijos įgyvendino tarptautinį Erasmus+ projektą „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“). Baigiamasis susitikimas turėjo vykti Vengrijoje, tačiau pasaulinė COVID-19 pandemija ir su ja susiję kelionių apribojimai pakoregavo planus – susitikimas vyko nuotoliniu būdu, 2021m. birželio 11, 14, 15, 16 ir 18 dienomis, vaizdo konferencijų platformoje „Zoom“. Žinoma, pasikeitus aplinkybėms reikėjo papildomos techninės įrangos, kuri suteiktų galimybes visiems neįgaliesiems, nepriklausomai nuo jų negalios pobūdžio, aktyviai įsitraukti, bendrauti ir būti pilnaverčiais projekto dalyviais nuotolinių susitikimų metu. Dėl šių priežasčių Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras ir partneriai iš Islandijos, Haefingarstodin Baejarhrauni centras, įsigijo kompiuterinės akių pelės komplektus „Eye gaze“, alternatyvaus bendravimo programinę įrangą „Communicator 5“, specialią klaviatūrą ir kompiuterio pelę pritaikytą neįgaliesiems. Šios naujos technologijos bus naudojamos įstaigų veikloje net ir įgyvendinus projektą. Toliau aptarsime nuotoliniuose susitikimuose pristatytus alternatyvios komunikacijos metodus ir patirtus įspūdžius.

Communication.

Projekto partneriai iš Vengrijos, Strázsa Tanya Közhasznú Szocial Szövetkezet, kurie buvo susitikimo kuratoriai, pristatė dramą kaip bendravimo būdą – drama yra naudinga neįgaliesiems norint išreikšti save, kadangi čia galima persikūnyti į bet kokį personažą, išgyventi jo jausmus ir taip tarsi išplėsti savo asmenybės ribas, pažįstant ir valdant emocijas, padedant įsitraukti į bendrą veiklą, komunikuojant per sceninę kūrybą, stebint ir geriau pažįstant save ir kitus. Ši veikla dažnai būna postūmis kasdieniame gyvenime ugdant svarbius įgūdžius, dėmesį, vaizdinį mąstymą, gabumus, priimant sprendimus ir kt. Susitikimo metu buvo parodyti praktiniai taikomosios dramos metodai, kurie paliko neišdildomus įspūdžius. Net tie, kurie nemoka kalbėti, sugebėjo jausmus perteikti per judesį ir gestus! Svarbu atkreipti dėmesį, kad taikant dramą kaip bendravimo būdą, labai svarbi kolektyvo vadovo (darbuotojo) ir dalyvių (neįgaliųjų) sąveika. Kolektyvo vadovas turi mokėti kiekvieną dramos dalyvį įtraukti į veiklą, įkvėpti grupę bendrai veiklai, leisti ugdyti individualius saviraiškos gebėjimus, skatinti kūrybiškumą, diskutuoti, paaiškinti, paskatinti ir rasti tinkamiausią bendravimo būdą. Taip pat, naudojantis visomis turimomis technologijomis ir alternatyviomis komunikacijos priemonėmis, projekto dalyviai dalyvavo interaktyviose užduotyse: žodžiu užduotas mįsles įminti reikėjo pasitelkiant judesius arba simbolį, o paruoštas vaidybines situacijas turėjo apibūdinti vienu pasirinktu „Bliss“ sistemos simboliu. Technologijų pagalba visi projekto dalyviai galėjo prisistatyti patys ir susipažinti su kitais dalyviais, diskutuoti, užduoti klausimus ir kiekvienos susitikimo dienos pabaigoje aptarti praėjusias veiklas.

Communication.

Apibendrinant galima teigti, kad komunikacija yra būdas, kuris padeda ne tik kalbėti, bet ir suprasti kalbą, išsakyti savo norus ir poreikius, suprasti kitus ir taip pat būti pačiam suprastam. Todėl, naudojant alternatyviąją komunikaciją, neįgalieji turi galimybę išmokti komunikuoti su aplinkiniu pasauliu. Tikimės, kad viso tarptautinio Erasmus+ projekto „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“) įgyvendinimo metu įgytos žinios didins alternatyvių komunikacijos pagalbinių priemonių žinomumą, jų taikymo naudą bei bendravimo ir bendradarbiavimo tarp specialistų ir vartotojų galimybių suradimą.

Communication.

Projektas „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“, Nr. 2018-1-LT01-KA204-046976)

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos