chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Apprendimento sul luogo di lavoro

Blog

| 22 Agosto 2016
| di C.J. Hans VAN DE VELDE
European Brain Employers is an international network of experts in the field of employees with AD(H)D, dyslexia, dyscalculia, autism and giftedness. As ambassador they visit employers to talk to them about their employees with special brains. This Dutch initiative, given an extra shot by the Erasmus+ program, is now also catching on in other European countries.

Notizie

| 22 Agosto 2016
| di Rositsa Panova

Продължителността на стажа е между 6 и 12 месеца в зависимост от предпочитанията на участниците и нуждите на звеното, където ще се провежда стажа. Стажовете са платени и на трудов договор с възможност за постоянна работа и професионално развитие на добре представилите се младежи.

Изискванията към участниците са да бъдат до 29 години, да са компютърно грамотни и да имат завършено средно или висше училище, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност, за която кандидатстват.

Blog

| 17 Agosto 2016
| di Jonny Lear
La confianza y las estrategias de aprendizaje personal juegan un papel fundamental en el aprendizaje eficaz de aptitudes lingüísticas y de lectura y escritura. Sin embargo, muchos alumnos carecen de estrategias y confianza, lo que reduce significativamente el impacto de la enseñanza formal. Y, lo que es aún más importante, limita enormemente la capacidad de los alumnos para implicarse en el aprendizaje autónomo a largo plazo necesario para mantener las aptitudes lingüísticas y de lectura y escritura durante toda la vida. ¿Qué podemos hacer al respecto? El proyecto Erasmus+ Autonomous Literacy Learners: Sustainable Results se ha dispuesto a investigar el potencial de la orientación sin instrucción.

Blog

| 17 Agosto 2016
| di Jonny Lear
La fiducia in se stessi e le strategie personali di apprendimento giocano un ruolo fondamentale per un’alfabetizzazione e un apprendimento linguistico efficaci. Per molti discenti tuttavia le carenze a livello di strategie personali di apprendimento e di fiducia in se stessi costituiscono ancora uno scoglio insuperabile e riducono drasticamente l’impatto dell’insegnamento formale. Soprattutto tali carenze limitano notevolmente la capacità dei discenti di impegnarsi a lungo termine nell’apprendimento autodidattico, requisito fondamentale per sostenere durante l’intero arco della vita le capacità di lettura e scrittura e le competenze linguistiche. Cosa possiamo fare per vincere questa sfida? Il progetto ALL-SR (Autonomous Literacy Learners – Sustainable Results) di Erasmus+ è stato concepito appositamente per indagare sulle potenzialità del coaching non direttivo.

Blog

| 17 Agosto 2016
| di Jonny Lear
La confiance et les stratégies d'apprentissage personnel jouent un rôle clé dans l'efficacité de l'alphabétisation et dans l'apprentissage d'une langue. De nombreux apprenants, toutefois, manquent de stratégies et de confiance, ce qui réduit grandement l'impact de l’instruction formelle. Plus important encore, cela limite sérieusement la capacité des apprenants à s'engager dans l'apprentissage autodirigé à plus long terme nécessaire pour assurer l'alphabétisation et le développement de compétences linguistiques tout au long de la vie. Que pouvons-nous faire face à ce problème? Le projet Erasmus+, Autonomous Literacy Learners – Sustainable Results (autonomie des apprenants en alphabétisation - résultats durables) vise à enquêter sur le potentiel d'un coaching non directif.

Blog

| 17 Agosto 2016
| di Jonny Lear

Pewność siebie i osobiste strategie edukacji odgrywają kluczową rolę w efektywnym nabywaniu umiejętności czytania i pisania oraz w nauce języków obcych. Wielu uczniów nie dysponuje jednak ani strategiami, ani pewnością siebie. W znacznym stopniu zmniejsza to oddziaływanie formalnych instrukcji. Co ważniejsze, znacznie ogranicza zdolność ucznia do podejmowania długoterminowej, autonomicznej edukacji potrzebnej do podtrzymania alfabetyzmu i umiejętności językowych przez całe życie. Co można w tej sprawie zrobić? Oto projekt Erasmus+ o nazwie Autonomiczna nauka czytania i pisania — trwałe wyniki, który ma na celu zbadanie potencjału nieukierunkowanego coachingu.

Blog

| 17 Agosto 2016
| di Alexander Braddell
Confidence and personal learning strategies play a key role in effective literacy and language learning. Many learners, however, lack both strategies and confidence. It severely limits the ability of learners to engage in the longer-term self-directed learning needed to sustain literacy and language skills across the lifespan. What can we do about this? The Erasmus+ project, Autonomous Literacy Learners – Sustainable Results set out to investigate the potential of non-directive coaching.
Martedì 27 Settembre 2016, Germany

Fachtagung Bildungs- und Berufsberatung

In Kooperation mit dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales veranstaltet das Nationale Forum Beratung am 27. September 2016 anlässlich seines 10jährigen Bestehens eine Fachtagung zu den aktuellen Herausforderungen, die sich für eine professionelle  Bildungs- und Berufsberatung aus den veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen ergeben.

Risorse

| 5 Agosto 2016
| di Anna Pokrzywnicka

Publikacja powstała w ramach projektu badawczego „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowanego wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński. Zamyka ona pięcioletni cykl badań w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). Jest selektywnym podsumowaniem wyników tego projektu pod kątem wybranych zagadnień społecznych. Zawiera m.in. informacje na temat podaży i popytu na kompetencje, a także systemu kształcenia i rynku szkoleń w Polsce.

Blog

| 5 Agosto 2016
| di Gáby VAN VUGT
Andrew McCoshan bespreekt een recent rapport over de kosten en voordelen van diverse vormen van volwasseneneducatie en ontdekt dat het wezenlijke vragen oproept over de rol van maatschappelijke organisaties in het werkplekleren.

Blog

| 5 Agosto 2016
| di Gáby VAN VUGT
In 2013 behoorde 99,8% van alle bedrijven tot het mkb, dat circa driekwart van het totaal aantal werknemers op de arbeidsmarkt voor zijn rekening nam. Volwassenen brengen een groot deel van hun tijd door op de werkplek, die daarom als een belangrijke leeromgeving wordt beschouwd.

Notizie

| 4 Agosto 2016
| di Christina NORWIG

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat eine Förderrichtlinie für Transfernetzwerke veröffentlicht, die zum Wissens- und Technologietransfer zu den Themen „Digitales Lernen“ und „Qualifizieren für die digitale Arbeitswelt“ zwischen Akteuren der beruflichen Aus- und Weiterbildung beitragen.

Blog

| 3 Agosto 2016
| di CONEDU Austria
In den aktuellen Strategie- und Entwicklungsvorschlägen der Europäischen Kommission werden Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Arbeitsmarkt in einer engen Verschränkung gesehen. Der zentrale Begriff in den entsprechenden Planungspapieren lautet „Skills“. Der Begriff scheint den Treffpunkt der beiden Domänen Bildung und Wirtschaft zu markieren und entwickelt in seiner zunehmenden Präsenz große Kraft. Grund genug, ihn genauer zu beleuchten.

Blog

| 3 Agosto 2016
| di CONEDU Austria
In den aktuellen Strategie- und Entwicklungsvorschlägen der Europäischen Kommission werden Erwachsenenbildung/Weiterbildung und Arbeitsmarkt in einer engen Verschränkung gesehen. Der zentrale Begriff in den entsprechenden Planungspapieren lautet „Skills“. Der Begriff scheint den Treffpunkt der beiden Domänen Bildung und Wirtschaft zu markieren und entwickelt in seiner zunehmenden Präsenz große Kraft. Grund genug, ihn genauer zu beleuchten.
Martedì 30 Agosto 2016, Poland

Konferencja "Dialog dla kompetencji jutra"

Konferencja organizowana 30 sierpnia w Gdańsku przez PARP we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Uczestnicy wydarzenia dyskutować będą na następujące tematy:

- Jak sprawić, aby system edukacji nauczał praktycznych umiejętności lepiej odpowiadał na bieżące potrzeby rynku pracy?

- Jakie można zastosować narzędzia wspomagające rozwój kompetencji zawodowych?

- Jakie są możliwości zaangażowania przedsiębiorców w kształt programów nauczania?

Blog

| 2 Agosto 2016
| di Jānis Kutraitis

Inčikorijas Tālākizglītības koledža Dublinā jau integrē Eiropas programmas savos profesionālās īzglītības un apmācības kursos vairāk nekā desmit gadus. Pateicoties finansējumam no Erasmus+ KA1. pamatdarbības un to priekšgājēju programmām, praktikanti no koledžas var pavadīt trīs mācību nedēļas citā valstī. 2015.

Blog

| 2 Agosto 2016
| di Jānis Kutraitis

Golvejas Tehniskā institūta Erasmus+ VET mācību mobilitātes programmas

Golvejas Tehniskais institūts (GTI) pirmo reizi saņēma finansējumu studentu mobilitātei Leonardo da Vinči programmas ietvaros 2009. gadā. Toreiz sešu dalībnieku finansēšanai tika iztērēti gandrīz 24 tūkstoši eiro.  Nākamajā gadā dalībnieku skaits bija pieaudzis līdz 47 un vēl pēc gada tas dubultojās līdz 100. 2014. gadā GTI saņēma divu gadu Erasmus+ 1. pamatdarbības grantu 534 tūkstošu eiro apmērā, ar ko bija iespējams finansēt 200 studentu vietas programmmā.

Blog

| 29 Luglio 2016
| di Anna Pokrzywnicka
Na poziomie Unii Europejskiej cele i priorytety odnoszące się do uczenia się w miejscu pracy (ang. work-based learning - WBL) zostały ujęte (bezpośrednio i pośrednio) w szeregu kluczowych strategii i inicjatyw. Niemniej jednak, nie jest chyba zaskoczeniem, że na poziomie krajowym strategie odnoszące się do uczenia się w miejscu pracy są bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach europejskich i obejmują szeroki zakres praktyk oraz różne środowiska pracy i uczenia się.

Notizie

| 29 Luglio 2016
| di Vilija Lukošūnienė

2015 metais, įsigaliojus Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymui, Lietuvos savivaldybėse įvyko reikšmingas pokytis – buvo paskirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai. Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi 2015m. lapkričio 26d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo paskirtas Panevėžio pedagogų švietimo centras.

Apie pirmuosius naujos veiklos žingsnius pasakoja Centro metodininkė konsultantė Renata Stančikienė.

Blog

| 29 Luglio 2016
| di Martin Dobeš

Některé organizace svým zaměstnancům využití sociálních sítí na pracovišti striktně zakazují. Obávají se, že pracovník je bude využívat ke všemu možnému, jen ne k pracovní aktivitě. A v mnoha případech mají pravdu, protože řada lidí má problém existovat například bez faceboooku i několik hodin. Existují však i firmy, které pracovníkům sociální sítě dovolují. A nejen to, dokonce je v jejich využívání podporují, protože je vnímají jako nástroj osobního rozvoje.

 

Risorse

| 28 Luglio 2016
| di Martin Dobeš

Publikace zkoumá vztah mezi procesem učení se na pracovišti a výkonem zaměstnance. Ústředním bodem zkoumání je jedinec a jeho postup směrem k pracovní skupině, manažerovi a celé organizaci. Publikaci lze použít jako návod pro organizace, jak zlepšit efektivitu učení se na pracovišti.

Autoři se zabývají faktory, které ovlivňují proces učení se na pracovišti jako takové. Jako klíčové nacházejí 4 faktory:

 

1. Schopnosti daného člověka, včetně sady dovedností, jeho osobnosti, zkušeností a schopnosti chápání;

Blog

| 28 Luglio 2016
| di Györgyi Bajka
A munkahelyi tanulásnak több formája is lehet: lehet saját kezdeményezésű is, de megvalósulhat a gyakorlaton keresztül is. Azonban a kis- és középvállalkozásokban léteznek sokkal jobban felépített tanulási megközelítések is, melyekben szerepet kapnak a szakmai oktatók is. De... kik ezek az oktatók?

Pagine

Abbonamento a RSS - Apprendimento sul luogo di lavoro