chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

 
 

Formazione sulle competenze di base

The EBSN EPALE Team is glad to announce its second and third online course for policy-makers, experts and other professionals who have a stake in basic skills policy and are currently engaged in the implementation of the Upskilling Pathways recommendation.

Αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζει πού και πώς μπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετάσχουν ώστε να κάνουν πραγματικότητα την εκπαίδευση ενηλίκων. Το έντυπο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες του ΟΟΣΑ και επισημαίνει επτά τομείς δράσης που διαρθρώνονται σε τρία βασικά θέματα: Καθορισμός της ατζέντας και διατύπωση πολιτικών σε συνεργασία: Σημεία δράσης 1-3, Εμπλέκοντας τον καθένα στην εφαρμογή: σημεία δράσης 4-6, Από κοινού παρακολούθηση της ποιότητας: σημείο δράσης 7

ILO a publicat un raport cu privire la neconcordanțele între competențe, tratate ca problemă de actualitate în dezbaterile de politici din întreaga lume. Politicienii și întreprinderile își exprimă îngrijorarea din ce în ce mai mare deoarece abilitățile/competențele disponibile în rândul forței de muncă nu pot satisface cererile economice în schimbare rapidă, creând o barieră majoră pentru creștere și dezvoltare.

2019. szeptember 24-én az NSZFH Központi Könyvtára adott helyszínt a negyedik, egyben utolsó szakpolitikai műhelymunkának, amelyen az alacsony szintű alapkészség-fejlesztéssel foglalkozó döntéshozó szervek képviselői vettek részt.   A szakmai műhelymunka az Európa Tanács „Kompetenciafejlesztési pályák” című Ajánlás németországi megvalósításának megismerését célozta. Az információk segítséget nyújtottak a hazai tudásbázis növelésében és a hazai szakemberek kapacitásnövelésében.

14 Novembre 2019
di Eszter Karvázy
(en)
Проектът „Връщане на младите майки към образованието“ – BYMBE има за цел да да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15 и 25 години, да се завърнат отново в училище или на работа, получавайки необходимото им образование..
Projekto BYMBE – Jaunų mamų grąžinimas į mokymąsi – tikslas parengti mokymo priemones socialiniams darbuotojams, mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, skirtas pagelbėti jaunoms 15-25 metų amžiaus mamoms grįžti į mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją, taip padidinant jų galimybes darbo rinkoje.
Nell’ambito del progetto Bringing Young Mothers Back to Education – BYMBE sono stati sviluppati strumenti di formazione a sostegno del lavoro di assistenti sociali, insegnanti e formatori, tali strumenti sono stati utilizzati per supportare giovani madri di età compresa dai 15 ai 25 anni nel rientro in percorsi di educazione e formazione, per permetter loro un migliore accesso al mondo del lavoro.

Vedle dětí jsou lidé v důchodovém věku další skupinou, která je ohrožena nedostatečnou znalostí finančních produktů a jejich používání. Podle České správy sociálního zabezpečení počet lidí v důchodovém věku s exekucí překročil letos hranici 90 tisíc osob.

El Proyecto Bringing Young Mothers Back to Education – BYMBE tiene como objetivo producir herramientas de capacitación en apoyo del trabajo de los trabajadores sociales, docentes y formadores con el fin de apoyar a las madres jóvenes entre 15 y 25 años en su regreso a la educación o capacitación para un mejor acceso al mundo laboral.
The project Bringing Young Mothers Back to Education – BYMBE has produced training tools in support of the work of social workers, teachers and trainers for the purpose of sustaining young mothers between 15 and 25 years old in re-entering education or training for a better access to the labour world.
Das Projekt BYMBE – “Junge Mütter zurück in die Ausbildung” entwickelt Trainingsinhalte für SozialarbeiterInnen, LehrerInnen und TrainerInnen für ihre Arbeit mit jungen Müttern im Alter von 15 bis 25 Jahren. Ziel ist es, diesen einen Bildungsabschluss und damit einen besseren Berufseinstieg zu ermöglichen.

Menschen über 15 Jahren, die nicht lesen und schreiben können? Laut PIAAC Studie (1) können es hier in Österreich nur 8,4% der Bevölkerung auf höchstem Niveau und knapp eine Million Menschen äußerst mangelhaft. Trotzdem trauen sich die meisten nicht, Basisbildungsangebote aufzusuchen, die unterstützen, ausreichend lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Das Projekt Campus Basisbildung will möglich machen, dass es normal wird, seine Kompetenzen - egal auf welchem Niveau - zu erweitern. 

12 Novembre 2019
di Katharina Grilj
(de)
3 Commenti
Giovedì 12 Dicembre 2019, Czech Republic

Aktivní naslouchání

Chcete snadněji zvládat komunikaci s klientem a zlepšit vzájemné porozumění?

Workshop rozvine vaše komunikační dovednosti a prohloubí schopnost naslouchání. Vyzkoušíte si hlasové techniky, postoje či gestikulace, které vám umožní vytvořit bezpečnou a příjemnou atmosféru. Nacvičíte si různé metody kladení otázek, díky kterým dokážete snadněji rozklíčovat klientovy potřeby. Budete umět využít dotazování k úspěšnému uzavření zakázky s klientem či uživatelem služby.

Giovedì 21 Novembre 2019, Czech Republic

Režisérem vlastního života

Všichni máme profesní sny, ale jen někteří se vydali na cestu k jejich uskutečnění. Ti ostatní jen plní plány druhých. Chcete se stát režiséry vlastního života? Naučíme vás, jak na to.

Ukážeme si, že každý z nás žije unikátní příběh a že všichni máme možnost dějovou linku vlastního příběhu posunout jiným směrem, i když to není snadné. Nacvičíme si několik jednoduchých technik, které pomohou ujasnit si vaše sny. Ukážeme si, kde najít odvahu ke změně v kontextu vaší kariéry. Bude to zábava, začnete si více všímat drobných detailů a uvidíte, že i malé krůčky vedou k velkému cíli.

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, 5. novembra 2019. organizovala je seminar: „Profesionalni pristup obavezama u savremenom poslovanju".

Tokom seminara, učesnici su bili u prilici da sagledaju razvoj i proces profesionalnog pristupa u savremenom poslovanju iz tri ugla: stvaranje organizacione kulture i prihvatanje promjena, liderska pozicija i upravljanje sobom kroz pristup obavezama i kanalisanje stresa. Takođe, predstavljene su vještine neophodne za unaprijeđenje kompetencija zaposlenih.

Lunedì 25 Novembre 2019, Hungary

Alapkompetenciák mérése workshop

A Fővárosi Továbbtanulási és Pályaválasztási Intézetben szervez workshopot az EPALE Magyarország és a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Szakosztálya 2019. november 25-én 14.00–16.00 óra között. Az eseményen témafelvetést tart Gebauer Ferenc, Laki Ildikó, Dunás-Varga Ildikó, Pap Anna és Kraiciné Szokoly Mária, amit a résztvevőkkel tartott beszélgetés zár.

Dear colleague,

Do you work in hashtag#welcoming activities with hashtag#intercultural groups? I invite you to help me in this research. 

It is part of the final project work that I have to present at the end of the course High specialization course for cultural mediators.

Research topic "Welcoming in the intercultural group"

The survey is completely anonymous. links https://lnkd.in/dHeNa7R

Hosting Partner for Erasmus+ Projects in Spain

Are you looking for an innovative and experienced language school in Spain to share motivating and efficient teaching techniques? Then the Official Language School of Ceuta is exactly what you are looking for. We are a state adult language school interested in hosting teachers taking part in an Eramus+ mobility project. We offer Arabic, English, French, German and Spanish courses (A2, B1, B2 and C1) for over 1400 students. We have already participated in international mobility projects with great success for all the participants and also hosted foreign teachers on several occasions.

Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool

Väitekirja on filosoofiadoktori kraadi (meedia ja kommunikatsiooni erialal) taotlemiseks kaitsmisele suunanud Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi nõukogu 30. septembril 2019.

Juhendajad: emeriitprofessor Peeter Vihalemm, Tartu Ülikool professor Marju Lauristin, Tartu Ülikool

Eelretsensendid ja oponendid: professor Krista Loogma, PhD, Tallinna Ülikool professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt, PhD, Malmö Ülikool

Kaitsmine: 11. novembril 2019 kell 12.15, TÜ senati saal

The course is designed to help prospective female staff cope with the hardships they are likely to encounter in seagoing services and maritime jobs and make them realize themselves to the full extent. To this end, leadership and intercommunication skills female cadets may need in their prospective jobs are planned to be given in the course. Current practices in maritime will be discussed in view of diversity and gender management skills. On completion of the course; the learner/trainee will have the competence to cope with the problems deriving from diversity in addition to gender and cultural differences and have relevant skills to effectively carry out the duties of maritime.

Pagine

Abbonamento a RSS - Formazione sulle competenze di base