Salta al contenuto principale
Rezilijentnost u aktivnostima KVIS
Documento

Rezilijentnost u aktivnostima KVIS

Prevod materijala koji je  predstavljen na obuci ​„Grupne i onlajn aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja“ održanoj u decembru 2018. godine u Beogradu.

Materijal opisuje koncept rezilijentnosti i primere aktivnosti na ovu temu u sklopu aktivnosti KVIS.

Više informacija dostupno je na sajtu:  */

http://www.resilience-project.eu

 

Vuoi aggiungere un contenuto di gruppo?

Non esitare a farlo!

Fare clic sul collegamento in basso e aggiungere subito il contenuto del gruppo!