Organizzazioni

Organizzazioni

Sei interessato a trovare collaboratori in tutta Europa ma non hai ancora un’idea precisa?

Aggiungi la tua organizzazione

Inserisci la tua organizzazione nella Ricerca partner di EPALE per migliorare il tuo profilo e far sapere agli altri che stai cercando una collaborazione pan-europea.

Un consiglio prezioso: Aggiungi quante più informazioni possibile sulla tua organizzazione e sul tipo di attività in cui sei impegnato per aiutare gli altri a trovarti.

Applied Filters

An ideal local cultural institution is a place created by people who feel that they are at home.
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego. Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019. Placówka przekształciła się z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. ...
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzający...
Partnership For Development FoundationCiepła 40E Street15-472 BiałystokPolandPhone: +48 519 073 096E-mail: projects@infotech.edu.plTechnological Cluster INFOTECH: https://www.infotech.org.pl/INFOTECH Schools: https://www.infotech.edu.pl/More about the project: https://projects.i...
Impossible Foundation is a social innovation incubator. A platform gathering people willing to make a positive impact on their local and global surroundings. A foundation for what was thought to be impossible. We are running various projects in the fields of:Career counsellingQu...
The Psychological and Pedagogical Counseling Center is a public institution helping children and young people as well as their parents and teachers. Areas of assistance: upbringing and education of children and adolescents, choosing the direction of education and profession, su...