Organizzazioni

Organizzazioni

Sei interessato a trovare collaboratori in tutta Europa ma non hai ancora un’idea precisa?

Aggiungi la tua organizzazione

Inserisci la tua organizzazione nella Ricerca partner di EPALE per migliorare il tuo profilo e far sapere agli altri che stai cercando una collaborazione pan-europea.

Un consiglio prezioso: Aggiungi quante più informazioni possibile sulla tua organizzazione e sul tipo di attività in cui sei impegnato per aiutare gli altri a trovarti.

Limita i risultati

Paese

Fai parte di un'organizzazione?

Aggiungila sul nostro sito web! Clicca sul link e aggiungi la tua organizzazione!

Trova le informazioni più recenti su come l'UE promuove la politica di apprendimento degli adulti

Applied Filters

Národné osvetové centrum je organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy odborného a metodického pracoviska pre kultúrnu a osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmi...
Národné športové centrum (NŠC)  je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. 1. 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu (1. 1. 2002).V oblasti športovej prípravy je poslaním NŠC zabe...
State Vocational Education Institute (ŠIOV) is an agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic responsible for vocational education and training (VET) in Slovakia. It is in charge of methodological, pedagogical guidance and coordination...