Salta al contenuto principale
Organizzazioni

Organizzazioni

Sei interessato a trovare collaboratori in tutta Europa ma non hai ancora un’idea precisa?

Aggiungi la tua organizzazione

Inserisci la tua organizzazione nella Ricerca partner di EPALE per migliorare il tuo profilo e far sapere agli altri che stai cercando una collaborazione pan-europea.

Un consiglio prezioso: Aggiungi quante più informazioni possibile sulla tua organizzazione e sul tipo di attività in cui sei impegnato per aiutare gli altri a trovarti.

Polonia
Poland
Our company was established in response to the market demand, which requires new packaging methods, high standards combining functionality and ecology, as well as support in design, implementation and optimization of packaging. The professional experience of our team has been f...
Association for Local Initiatives “Binoculars”    Our aim The aim of our association's activity is to support educational, sports, recreational and cultural activities, especially in the area of initiating and supporting local undertakings. We deeply care about our region and...
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego to instytucja kultury samorządu województwa śląskiego. Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019. Placówka przekształciła się z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. ...
The Łukasiewicz Research Network - Institute for Sustainable Technologies is a public R&D organisation that conducts basic and applied research and implementation tasks in the area of advanced technologies, particularly in the domain of machine construction and maintenance, ...
Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzający...
Partnership For Development FoundationCiepła 40E Street15-472 BiałystokPolandPhone: +48 519 073 096E-mail: projects@infotech.edu.plTechnological Cluster INFOTECH: https://www.infotech.org.pl/INFOTECH Schools: https://www.infotech.edu.pl/More about the project: https://projects.i...