chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Kadi Kass

Eesti kutsehariduse üheks suuremaks probleemiks on õpingute katkestamine (katkestanute osakaal on ligi viiendik õppuritest). Katkestamiste põhjused on väga erinevad ja sageli kombineeritud, seetõttu on ka katkestamise vähendamiseks ja ennetamiseks väljapakutud erinevaid võimalusi. Nende hulgas tugiteenused õppuritele. Eestis on kutseõppeasutuses küll kohustus tagada tugiteenuste kättesaadavus, ent puudub ülevaade, kuidas seda kohustust täidetakse.

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Kadi Kass

Antud magistritöö eesmärk on uurida inglise keele õppimist ja õpetamist Tartu Kutsehariduskeskuses erinevast soost ja erinevas vanuses olevate õppjate seas. Kuna täiskasvanud õppijate osakaal Tartu Kutsehariduskeskuses igal aastal kasvab, siis on oluline uurida, kuidas eristuvad täiskasvanud õppijad tavaõppijatest. Ankeedi vastuseid analüüsides selgub, et täiskasvanud õppijaid iseloomustab rida erinevusi võrreldes tavaõppijaga õpimotivatsioonis, õppimise eesmärkide seadmises ning keeletundide hindamises.

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks on uurida, millega tuleb arvestada eakale inimesele nutiseadme kasutamist selgeks õpetamisel, seda üheksa Eestis tegutseva koolitaja kogemustele tuginedes. Töö fookuses oli nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine. Magistritöö uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutasin poolstruktureeritud intervjuud, mille viisin läbi üheksa Eestis tegutseva koolitaja seas, kes puutuvad aktiivsemalt kokku vanematele inimestele nutiseadmete õpetamisega.

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Barbara Habrych

W publikacji przedtawiono zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej na kolejne kwartały roku 2020, analizę zmian w branżach, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, oraz prognozy dotyczące wpływu światowej pandemii na gospodarkę i konsekwencji, jakie ta sytuacja ze sobą niesie.

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Sorin Botez

McKinsey Global Institute a publicat un document cu privire la discuțiile privind perspectivele forței de muncă în Europa și impactul crizei provocate de Coronavirus (Future of work in Europe). Clar previziunile sunt întunecate, dar în cadrul acestui document se prezintă și o viziune mai lungă asupra situației, până în 2030.

Risorse

| 12 Giugno 2020
| di Maria Parmakli

Η εμπειρογνώμονας μάθησης ενηλίκων, Sam Blyth από την Instructure, εξηγεί γιατί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έχει θετική επίδραση στην επαναφορά των ενηλίκων στην εκπαίδευση. 

Risorse

| 11 Giugno 2020
| di EPALE Keskus Eestis

Riikidevahelise projekti EDUCATE eesmärk on integreerida kognitiivne aktiveerimine (st töötada väljakutsuvate ülesannetega) ja diferentseerimine, püüdes edendada matemaatika õpetamisel mõlemat aspekti. Sel eesmärgil on välja töötatud õppematerjalid eesmärgiga toetada õpetajaid, ühelt poolt kaasata kõigi oma õpilasi väljakutsuva tööga tegelemisel ja teiselt poolt toetada koolitajaid raamistikuga õpetajate produktiivse toetamisel.

Daniela Drandić - Roda

Blog

| 11 Giugno 2020
| di EPALE Moderator

Daniela Drandić of Roda has been involved in adult education for the past eighteen years. The outbreak of COVID-19 in Croatia has left pregnant women facing many unknowns – from fears of catching the virus, to the cancellation of childbirth education courses at healthcare centres and the closure of maternity units for birth companions. The earthquake in Croatia’s capital, Zagreb, on 22 March made matters worse. Discover more about Roda's experience!

Risorse

| 11 Giugno 2020
| di EPALE NSS Sverige

Novus har under hösten 2019 genomfört en undersökning på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket. Syftet är att ta reda på allmänhetens inställning till och kunskap om digitala områden som berör sociala medier, integritet och säkerhet på internet. Undersökningen berör också allmänhetens syn på tidningar och att betala för nyheter på nätet.

Risorse

| 11 Giugno 2020
| di EPALE NSS Sverige

En ny rapport Museer på marginalen från riksförbundet Sveriges Museer visar att en redan pressad museisektor nu hotas allvarligt av effekterna av pandemin. Museicheferna vittnar om drastiskt minskade intäkter från besökare, kompetenstapp och stor oro inför framtiden.

Mer om rapporten finns Sveriges museers webbplats.

Risorse

| 11 Giugno 2020
| di Jannik Dirickx

Van bij het begin van deze crisis hebben de centra voor basiseducatie en Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, de handen in elkaar geslagen. Ze vertalen de maatregelen van de overheid op maat van laaggeletterden: in eenvoudig Nederlands, met filmpjes en foto's. Ze verspreiden dit materiaal gratis via de website van Wablieft: https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal. Dat maakt die overvloed aan informatie een heel stuk behapbaarder voor laaggeletterde mensen.

Risorse

| 10 Giugno 2020
| di Uros Velickovic

This paper presents the results of an examination of implicit theories of creativity of university teachers, conducted with the purpose of gaining an increased understanding of teacher’s beliefs regarding the manifestations of creativity and its development. The research comprised teachers employed at various faculties (N = 46) who completed a questionnaire on creative expression and the conditions for the development of creativity during the course of studies.

Risorse

| 10 Giugno 2020
| di Uros Velickovic

Custodial sentences are aimed at preventing inmates from perpetrating additional criminal offenses once their sentence ends. Criminal recidivism rate in Serbia ranges from 50% to 70%, which implies that the proclaimed goal of custodial sentences is seldom achieved. Therefore, the criticism of the concept of custodial sentences seems justifiable. Predominantly based on segregation and isolation, custodial sentences do not contribute to the reduction of recidivism if no adequate treatment programmes are implemented throughout their duration.

Risorse

| 10 Giugno 2020
| di Jessica Sofizade
The partners of the Erasmus+ funded project "EPOC: Entrepreneurship, a Product of our Culture" have co-created a toolkit on four subjects: The Connection between Cultural heritage and Social Inclusion; How to Develop Entrepreneurial Skills in such a field as Cultural Heritage; How to Understand the Needs of the Cultural Heritage Sector and Combine them with the Needs of Adults from Disadvantaged Groups; and Cultural Heritage and Business - Principles of Sustainable Development. It is free for anyone to use, and we encourage you to adapt it to the needs and background of your target group. 

Risorse

| 10 Giugno 2020
| di Jessica Sofizade

The partners of the Erasmus+ funded project "Back To Roots" have co-created a toolkit designed for organisations dealing with rural depopulated communities (or at risk of depopulation), operators and entrepreneurs working in these contexts, policy makers in the field, members of local institutions, trainers and mentors. It has now been published online, and is freely accessible for anyone interested.

Digital Skills online discussion summary

Blog

| 10 Giugno 2020
| di Altheo VALENTINI

With 162 comments posted by the EPALE users, the discussion on "Digital Skills as a way of accessing learning opportunities" was a valuable opportunity to share good practices and concerns about topics such as digital inclusion, barriers to digital access, the effectiveness of distance learning and how to reshape education during the period of Covid-19.

Risorse

| 10 Giugno 2020
| di Kadi Kass

Üldpedagoogilised teadmised aitavad luua õppeainest sõltumata tõhusa õpikeskkonna kõigile õpilastele. OECD hiljutise õpetajate teadmiste pilootuuringu raportist ilmneb, et õppimise ja arengu osas on Eesti õpetajate ja õpetajaks õppijate teadmised kasinad. Seega nähakse õpetajatel vajadust antud teadmisi täiendada. Kuna õppimine on ennekõike püsivate ja paindlike mälusisude tekitamine, keskenduti uuringus õpetajate ja õpetajaks õppijate teadmistele mäluprotsessidest ning vastava õppematerjali tõhususe analüüsimisele.

Risorse

| 9 Giugno 2020
| di Michèle MOMBEEK

The purpose of this study is to respond to a request made by the Wallonia-Brussels Federation Ministry, under the directorate of International Relations[1], aimed at a qualitative study with adults holding a low level of qualifications, awaiting or resuming training, within Vocational Education - Training - Employment Areas.

Risorse

| 9 Giugno 2020
| di Michèle MOMBEEK

Pour rappel, le dispositif Diagnostics croisés consiste à analyser de manière croisée le processus d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage de métiers qui disposent de profils établis par le Service francophone des métiers et qualifications (SFMQ), dans des établissements d’enseignement, de fo

Pagine

Abbonamento a EPALE RSS