chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

 
 

Risorsa

Akčný plán pre vzdelávanie 2017_Írsko

Lingua: SK

Inviato da Eva BRAZDILOVA

V septembri 2016 bol predstavený Akčný plán pre vzdelávanie 2016-2019 spolu s Vyhlásením o stratégii. V rámci plánu sme sa zaviazali, že budeme aktívne monitorovať pokrok jeho plnenia, zapájať zainteresované strany s cieľom využívania náležitých skúseností a prijmeme prístup v plánovaní, ktorý nám umožní v priebehu trvania plánu zvládnuť vynárajúce sa výzvy. V októbri 2016 sme iniciovali proces konzultácií na získanie odozvy k AP-Ed 2016-2019.

Výsledky sme plánovali využiť tiež ako podklad pre prípravu špecifického Akčného plánu na 2017.  Konzultácie prebiehali prostredníctvom internetu, získavania  odozvy z iných ministerstiev, cez regionálne fóra, tematické workšopy a ďalšie stretnutia s kľúčovými zainteresovanými stranami. Od predstavenia Akčného plánu pre vzdelávanie 2016-2019 a Vyhlásenia o stratégii sa podarilo dosiahnuť zásadný pokrok na ceste k dosiahnutiu našich zámerov a cieľov. bolo dokončených 82% akcií plánovaných do konca roku 2016 vrátane významného zvýšenia počtu inšpekcií v zariadeniach so zameraním na rané vzdelávanie; zverejnenie Zákona o vzdelávaní (prijímaní do škôl) 2016; začiatok platnosti ustanovení o spôsobilosti na vyučovanie zákona o učiteľskej rade; začiatok platnosti nových špecifikácií pre prírodovedné a ekonomické predmety na 1. stupni; uverejnenie politiky o vzdelávaní v Gaeltacht (írsky hovoriacich regiónoch) 2017-2022; alokácia financií na ďalších 430 špeciálnych pedagógov; financovanie a spustenie programu pre sprístupnenie vysokoškolského vzdelávania (PATH); a spustenie Stratégie medzinárodného vzdelávania.

Akčný plán 2017 je odvodený od Akčného plánu pre vzdelávanie 2016-2019. Buduje na dosiahnutom pokroku a odráža odozvu získanú počas konzultačného procesu. Opätovne potvrdzuje našu víziu vytvorenia najlepšieho systému vzdelávania a odbornej prípravy v Európe do roku 2026. Opätovne potvrdzuje našich päť kľúčových cieľov a viac ako 400 akcií a čiastkových akcií, ktoré plánujeme dokončiť do konca roku 2017.

Akčný plán pre vzdelávanie 2017 je významným strategickým reformným programom pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý si plne uvedomuje význam kritických podnikateľkách funkcií pre zabezpečenie kontinuity podnikania a kvality služieb pre všetky naše zainteresované strany. Uverejnenie ročného plánu v kontexte širšieho strategického rámca nám umožní pohotovo reagovať na dopyt zložitého a komplexného prostredia, v ktorom fungujeme, a zároveň sa ďalej sústrediť na trvalo udržateľnú reformu počas nadchádzajúcej dekády. 

Výzvy, ktoré prinášajú politické zmeny na národnej aj medzinárodnej úrovni, vrátane Brexitu, rastúci dopyt po zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii dnešných zamestnancov, inovácie v oblasti technológií a demografický vývoj spolu s dopytom po pracovných miestach sú len niektorými z faktorov, na ktoré musíme v 2017 reagovať.

Medzi kľúčové témy a projekty na rok 2017 patria: práca na podpore a presadzovaní dobrých životných podmienok a prosperity; riešenie znevýhodnenia a spustenie nového Akčného plánu pre inklúziu vo vzdelávaní; stanovenie cieľov a realizácia akcií STEM; uverejnenie predbežného preskúmania stratégie čitateľskej a matematickej gramotnosti; zavedenie nového modelu alokácie špeciálnych pedagógov; používanie digitálnych technológií na zlepšenie vyučovania, učenia a hodnotenia; zvyšovanie kompetencií v cudzích jazykoch; posilňovanie podnikateľstva a inovácií, budovanie líderských kapacít; zavádzanie nových modelov inšpekcie; cielené budovanie vzťahov s podnikmi; a zlepšovanie odbornej učňovskej prípravy. Každého štvrťroka budeme uverejňovať správy o pokroku plnenia akčného plánu AP-Ed 2017 a na konci roka správu o roku 2017 a plán na rok 2018 s cieľom budovať a konsolidovať pokrok na ceste k dosiahnutiu dlhodobého a trvalo udržateľného programu zmeny a reformy.

  1. Pripravíme smernice pre Vzdelávacie programy (NFQ) Úrovne 1 (a ich prioritné vzdelávacie jednotky) pre 1. stupeň tak, aby na ne nadväzovali už existujúce Vzdelávanie programy Úrovne 2, poskytneme ich školám, ktoré potrebujú riešiť vzdelávacie potreby študentov s miernymi až ťažkými poruchami učenia.
  2. Prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu: Preskúmame nastavenie fondov pre vysokoškolských študentov s postihnutím; vytvoríme štipendijný program Centenary Bursary Scheme 1916; znovu zavedieme granty na poskytovanie podpory pre znevýhodnených postgraduálnych študentov; vytvoríme opatrenia na zníženie miery odchodu z vysokoškolského vzdelávania a iniciujeme projekty na zlepšenie prístupnosti štúdia učiteľstva pre nedostatočne zastúpené skupiny.  Uskutočníme tiež strednodobé preskúmanie plánu na podporu jeho trvalej efektívnosti.
  3. Preskúmame Fond pre vysokoškolských študentov s postihnutím.
  4. Do roku 2019 zvýšime percento študentov s postihnutím na 8% celkového počtu nových vysokoškolských študentov (dnes 6%).
  5. Zameriame sa na usmernenie zamestnanosti pracovníkov s postihnutím a v súlade s ods.5 zákona o osobách so zdravotným postihnutím z 2005 budeme prostredníctvom DPER informovať Národný úrad pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Autore/i della risorsa: 
Ministry for Education and Skills
Data di pubblicazione:
Venerdì, 7 Luglio, 2017
Tipo di risorsa: 
Nazionale e politiche
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn