Salta al contenuto principale
Blog
Blog

Õpiraskustega inimeste meelistöötuba

IPI Kulmakuppila kohvik on olnud tegev juba mitu aastat ja pakub kümnetele õpiraskustega inimestele meeldivaid töövõimalusi. Tugitöötubade tegevus rajaneb põhimõttel, et töö tegemist saab praktiseerida ainult tegelike klientidega suheldes.

IPI Kulmakuppila kohvik on olnud tegev juba mitu aastat ja pakub kümnetele õpiraskustega inimestele meeldivaid töövõimalusi. Tugitöötubade tegevus rajaneb põhimõttel, et töö tegemist saab praktiseerida ainult tegelike klientidega suheldes. Praegu otsimegi firmadelt uusi töövõimalusi, lootuses suurendada mitmekesisust. ​

Lõunaajal käib IPI Kulmakuppila kohvikus Kallios vilgas tegevus. Teenindav personal tervitab saabuvaid külalisi. Püsikliendid teavad seda kohta mitte ainult sealse maitsva lõunaeine ja loomingulise kujunduse pärast, vaid ka seetõttu, et teenindavaks personaliks on õpiraskustega inimesed.

IPI Kulmakuppila omanikuks on Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö (õpiraskustega inimeste tööhõive tugifond), mis teeb koostööd õpiraskustega inimestele tugitöötubasid korraldava ühinguga Lyhty ry. Teenindav personal koosneb Lyhty kohvikutöötoas osalejatest, kes harjutavad kõikvõimalikke kohvikutöid – alates koristamisest, küpsetamisest ja kohvi valmistamisest kuni sotsiaalmeedia turundustegevuseni.

Lisaks teenindamisoskustele kohvikus parandab tugitöötuba oskusele probleemilahendamise ja iseseisva toimetuleku oskust. ​

Üks olulisimaid aspekte Lyhty tugitöötubade töömudeli puhul on toetatud praktiline töö. IPI Kulmakuppilal on üks juhendaja ja üks abijuhendaja nelja õpiraskustega isiku kohta. Kohviku töö ja üldise tegevuse korraldamine on kvalifitseeritud koka ja restoranijuhataja vastutusel. 

"Et kõik tõepoolest toimiks, on vaja selget kontseptsiooni. Me pühendasime palju aega, et leida sobivat ja keskset asukohta, kus inimesed meid näeksid ja kuuleksid ning kus oleks klientide vool kogu päeva jooksul, " ütleb Lyhty kohviku rühmajuht ja  Kahvila IPI Oy juhatuse esimees Marja Visti-Koskinen.

Praktiline töö on etem kui koolipingis õpitu

IPI juures olevale kohvikutöötoale lisaks viib 23 aastat tegutsenud Lyhty läbi veel kuut muud tugitöötuba ja korraldab koduabiteenuste osutamist. Tugitöötubadest osavõtu  taotlemise protsessi haldab linna sotsiaalamet, kuna töötubade tegevus on Helsingi linna töö- ja argielu oluline osa. Tugitöötubade tegevusalade hulka kuuluvad muusika, aiandus, meediatöö ja tekstiilikunst. Samuti pakub Lyhty ettevalmistavat koolitust üldhariduskooli lõpetamise järgse iseseisva elu alustamiseks. 

"Õpiraskustega inimeste seisukohalt on oskuste praktiline rakendamine tegelikus elus äärmiselt oluline, kuna õppimine koolipingis istudes võib neile raskeks osutuda. Mõni võib omadada teatud oskuse peale paari katsetust, teistele aga võib selleks kuluda 2000 kordusharjutust.“ 

Tööjaotus põhineb tugitöötubade osalejate isiklikel oskustel ja soovidel. Vajadusel  saavad nad spetsiaalselt nende endi jaoks kujundatud rolli. "Ühele osalejale meeldib näiteks ennast pingviiniks riietada – niisiis lõime me tema jaoks Veepoisi rolli, kes müüb üritustel ja parkides pudelivett, ja see annabki talle võimaluse tööd saada."

Tugitöötubade tegevus põhineb pideval suhtlemisel ja hindamisel ning paari aasta möödudes teevad paljud osalejad märgatavaid edusamme. Lisaks kohvikuteenindusoskustele arendab tugitöötoa tegevus ka oskusi probleeme lahendada ning iseseisvalt toime tulla. 

Korporatiivne koostöö säästab ühiskonna ressursse ​

Et laiendada tööhõivevõimalusi tegelikus elus, on Lyhty ry eesmärgiks teha koostööd äriettevõtetega. 

"Soomes on 25 000 tööealist õpiraskustega inimest ja nende kõigi jaoks on töö leidmine üldiselt ebareaalne. Õpiraskustega inimestel tuleb konkureerida samadele töökohtadele nagu teistelgi inimestel. Isegi kui õpiraksutega isik on läbinud vajaliku väljaõppe või koolituse, väldivad ettevõtted tema tööle võtmist, kuna nad eeldavad, et sellised inimesed vajavad teistest enam tuge. Peaksime mõtisklema selle üle, kas tasustatud töö on ainsaks väärtuseks elus või on selle probleemi lahendamiseks ka teisi lähenemisviise.

Lyhty ry töötas selle küsimuse lahendamiseks välja tugitöötubade mudeli „Karjäärivõti“. Praegu osaleb ühing selle mudeliga Soome innovatsioonifondi Sitra konkursil Ratkaisu 100 (Lahendus 100). Selle mudeli kohaselt täidavad õpiraskustega inimesed juhendajate käe all tegutsedes ülesandeid, mis on ettevõtetes tavaliselt lõpule viimata jäetud. Ettevõtted ei taha õpiraskustega inimesi palgalisele tööle võtta, kuid on nõus ostma teenusepaketi, makstes teatud ülesande täitmise eest, mis võib võtta nädalaid ja kuid, aga võib leida lahenduse ka mõne tunni jooksul.

"Me võime teha ettevõtetele ettepaneku ka selliste ülesannete täitmiseks, mis on töötajate arvates tüütud, kuid mille lahendamine ei kuulu ühegi töötaja töökohustuste hulka. Võtame näiteks kasvõi kohvi valmistamise, väiksemad kontori- ja aiatööd või mõne ürituse toitlustamise korraldamise.“

Mudel suurendab mitmekesisust 

Kui ettevõte ostab teenusepaketi, siis arvestatakse kasumi pealt juhendaja töötasud ülejäänu kuulub jagamisele tugitöötoas osalejate vahel. 

Tugitöötubade teenuste kasutamine on suurepärane viis töökollektiivis multikultuursuse edendamiseks. Visti-Koskinen leiab, et teenus on ideaalseks lahenduseks väikefirmadele, kes on uute töötajate palkamise suhtes kõhkleval seisukohal. 

„Karjäärivõtme“ esimesteks klientideks olid Helsingi Sadam, Suomen Messut (Soome messid) ja Telia 5G Arena, kus tugitöötoa töörühmad vastutasid puhtuse hoidmise eest. 

"Hetkel töötame välja kaubamärki, mis muudab müügi ettevõtetele lihtsamaks. Kui osa õpiraskustega inimeste sissetulekust tuleb ettevõtetelt, säästab see ühtlasi ka ühiskonna ressursse.“ 

Marja Visti-Koskinen vastab meelsasti kõigile koostööd puudutavatele küsimustele. Võtke ühendust: marja.visti-koskinen@lyhty.net(link sends e-mail), tel. +358 (0)50 336 237

Autor ja fotod: Anna Väre

 

Login (0)

Vuoi cambiare lingua?

Questo documento è disponibile anche in altre lingue. Puoi selezionarne una qui sotto.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro