chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Newsroom

Výchova a vzdelávanie v organizáciách

22/06/2017
di Petra Hrochova
Lingua: SK

Výchova a vzdelávanie v organizáciách smerom k bezpečnosti a ochrane zdravia

U ekonomicky činných občanov sa výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci realizuje systémom školení a praktických zácvikov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. Systém výchovy a vzdelávania možno uviesť nasledovne:

1. Vstupné vzdelávanie, konané v prvý deň nástupu nového zamestnanca do organizácie, pred poverením pracovnými úlohami. Vo veľkých organizáciách sa vstupné vzdelávanie môže členiť na: − vstupná inštruktáž − inštruktáž na pracovnom mieste − zácvik. V malých a stredne veľkých organizáciách, prípadne v organizáciách s menším stupňom ohrozenia života a zdravia, zamestnanca uvedené časti vstupného vzdelávania splývajú. 2. Opakované vzdelávanie zamestnancov – najmenej 1-krát za dva roky, ak iný predpis nestanovuje inú lehotu.

3. Vzdelávanie zamestnancov pri preradení na inú prácu, iné pracovisko, pri zmene pracovných postupov, pri návrate na pracovisko po pracovnom úraze, pri návrate po dlhodobej neprítomnosti na pracovisku (rodičovská dovolenka, dlhodobá práceneschopnosť a pod.), pred výkonom zriedkavých činností a poučenie o pracovných postupoch a ochrane proti ohrozeniu pred výkonom činností so zvýšenou možnosťou ohrozenia života a zdravia.

4. Vzdelávanie odborných zamestnancov rozličných profesií, u ktorých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú kvalifikačné požiadavky stanovené predpismi (obsluha technických zariadení, obsluha stavebných strojov, vodiči vysokozdvižných vozíkov, práca s reťazovou pílou, práca vo výške a pod.). Organizácie plnia povinnosti v oblasti vzdelávania a výchovy zamestnancov buď vlastnými lektormi (lektori BOZP, bezpečnostní technici, majstri a pod.) alebo dodávateľsky (právnickými alebo fyzickými osobami podnikajúcimi v uvedenej oblasti na základe oprávnenia vydaného MPSVR SR). Dozor i poradenstvo (tak ako aj v ostatných oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) vykonávajú orgány inšpekcie práce.

Zamestnanci sa delia podľa fázy začlenenia do ekonomickej praxe: novonastupujúci zamestnanci a zamestnanci s určitou praxou v konkrétnej organizácii. Zvláštnymi cieľovými skupinami z hľadiska vzdelávania a výchovy k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú: zamestnanci nastupujúci prvýkrát do zamestnania, noví zamestnanci, zamestnanci vracajúci sa do zamestnania po dlhšej práceneschopnosti, po pracovnom úraze, po dlhšie trvajúcej rekonvalescencii, rodičia po rodičovskej dovolenke, zamestnanci v preddôchodkovom veku. Noví zamestnanci a zamestnanci vracajúci sa do zamestnania po dlhšej neprítomnosti (bez ohľadu na dôvod neprítomnosti) nepoznajú prostredie, alebo nachádzajú prostredie pracoviska zmenené, stretávajú kolektív nových ľudí alebo zmenený kolektív, nevedia na koho, kedy a kde sa obrátiť, nepoznajú organizáciu práce alebo sa stretávajú so zmenenou organizáciou práce. Zamestnanec, ktorý prvýkrát nastupuje do zamestnania, nemá navyše vytvorený a upevnený vzťah k práci a postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Opatrenia pre nových a prvýkrát nastupujúcich zamestnancov do práce možno zhrnúť do nasledovných bodov:

• Podrobný výklad o: - inštitúcii a jej úlohách - organizačnej štruktúre - tradíciách, aktuálnych problémoch a perspektívach - služobných predpisoch - výhodách pre zamestnancov

• Prehliadka celej organizácie s výkladom

• Oficiálne zoznámenie so spolupracovníkmi

• Oboznámenie s pracoviskom

• Presné vymedzenie úloh

• Zvýšená pozornosť zo strany priameho nadriadeného alebo povereného „patróna“.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn