Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Схеми за стажуване и програми за учене чрез работа в България

Обучението чрез работа се очаква да осигури по-добър достъп до професионално образование и обучение, включително и на преждевременно напусналите и отпаднали от образователната система, за да се създаде стабилна и активна връзка между професионалното образование и обучение и бизнес сектора, създаване на условия за по-плавен преход между училище и работа и намаляване на безработицата сред младежите.

Съществуващата законодателна рамка, регламентираща обучението чрез работа (дуална система на обучение) не насърчава участието на работодателите при осигуряването на практическо обучение. Въпреки установения диалог между страните професионалните училища са по-активният партньор при търсенето на подкрепа от фирмите. 

Resource Details
Resource author
Борислав Брайков - началник отдел, КСБ Мартина Кръстева - експерт, КСБ
Tipo di risorsa
Articoli
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!