Resource Details
RISORSA

Digitala verktyg i litteracitetsundervisningen

På Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats finns en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion. Lär mer på Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats.

Resource Details
Mostra su portale
Resource author
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Tipo di risorsa
Risorse didattiche aperte
Paese
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!