European Commission logo
Crea un account
Event Details
1 Dic
2022

Kompatibilita a zvyšovanie výkonnosti v tímoch

Slovensko
Prievidza
to

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky Národného osvetového centra pozýva na tréning Kompatibilita a zvyšovanie výkonnosti v tímoch, ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 24. 11. 2022 v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

Cieľom tréningu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti zamerané na riadenie malých tímov, špeciálne na vytváranie kompatibility a jej využívanie pri zvyšovaní efektivity tímu.

Program tréningu bude zameraný na tieto témy:

  • Osobnostné charakteristiky členov tímov.
  • Znaky kompatibility a požiadavky v tíme.
  • Riešenie krízových situácií v malých tímoch.
  • Námety a riešenia pre zvyšovanie výkonnosti.

Lektorom je PhDr. Marián Štermenský, PhD. - tréner, expert v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a manažérskeho vzdelávania, ktorý má bohaté skúsenosti zo stáží v zahraničí a zo vzdelávania v oblasti personálneho manažmentu, pracovnej psychológie atď.

noc.
Event Details
Stato
As planned
Sito web dell'evento
Tipo di organizzatore
Altro evento
Organiser name
Národné osvetové centrum
Quota di partecipazione
Off

Vuoi suggerire un evento?

Non esitare a farlo! Clicca sul link seguente e suggerisci un evento adesso!

Ultime discussioni

Key Action 2 Erasmus Plus partenariati di cooperazione

Mi farebbe piacere un confronto con altri project manager o con presidenti di associazioni no profit che intendono presentare una candidatura per la Azione Chiave 2 allo scopo di collaborare insieme.

Altro