Salta al contenuto principale
Resource Details
RISORSA

Souhrnná zpráva o vzdělávání dospělých

Tato úplně první Souhrnná zpráva o vzdělávání dospělých vychází ze 154 národních zpráv,

které vypracovaly členské státy organizace UNESCO na základě stávající situace vzdělávání

dospělých v jejich zemích, a s použitím pěti regionálních souhrnných zpráv a pomocné

literatury. Jejím účelem je poskytnout přehled o tom, jaké jsou současné trendy ve vzdělávání

dospělých, a zaměřit se na klíčové úkoly v této oblasti. Záměrem vypracování této zprávy je

také její další použití jako referenčního dokumentu, jako nástroj k prosazování i jako podklad

pro konferenci CONFINTEA IV.

Zpráva je rozdělena do šesti kapitol podle klíčových témat. První kapitola zkoumá, jakým

způsobem je nahlíženo na vzdělávání dospělých v mezinárodním vzdělávacím a rozvojovém

programu. Poukazuje na potřebu ukotvit vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení.

Druhá kapitola představuje vývoj v pravidlech a řízení, třetí kapitola popisuje poskytování

vzdělávání dospělých a nabízí typologii k porozumění řady způsobů poskytování v tomto

sektoru. Čtvrtá kapitola shrnuje způsoby participace a přístup dospělých ke vzdělávání, pátá

kapitola se zabývá kvalitou ve vzdělávání dospělých. Šestá kapitola odhaduje současný stav

ve financování vzdělávání dospělých. Závěrečná část shrnuje trendy a úkoly.

Resource Details
Resource author
Unesco, MŠMT
Tipo di risorsa
Caso di studio
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!