Salta al contenuto principale
News
Notizie

OKM: Ammatillisen koulutuksen opettajien osaamisen kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toimenpideohjelman ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Ohjelmalla tuetaan ja vahvistetaan opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamista ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2017-2019. Opettajien osaamisen kehittämiseen ohjataan ensimmäisessä vaiheessa 4,5 miljoonaa euroa.

Ohjelma on osa ammatillisen koulutuksen reformia, jossa koko ammatillinen koulutus uudistetaan. Reformi muuttaa myös opettajan työtä, kun opetusta toteutetaan aiempaa moninaisemmissa oppimisympäristöissä, yhä enemmän muun muassa työpaikoilla ja digitaalisissa ympäristöissä. Samalla opetuskeskeisestä ajattelusta siirrytään oppimiskeskeiseen ajatteluun. Reformin toteutuksen onnistuminen edellyttää opetushenkilöstöltä uutta osaamista, uusia työ- ja toimintatapoja, uusien oppimisympäristöjen hallintaa sekä kykyä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen ja toteuttamiseen yhdessä työelämän kanssa.

Lue lisää...

Login (1)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro