European Commission logo
Create an account
Resource Details
RISORSA

Zmena charakteru práce a zručností v digitálnom veku

Slovenský preklad publikácie “The changing nature of work and skills in the digital age“ pripravilo Euroguidance centrum. Publikácia je vedeckou správou pre tvorbu politík, ktorú vydalo Spoločné výskumné centrum (JRC), interný vedecký útvar Európskej komisie.

„Publikácia má za cieľ pomôcť tvorcom politík a širšej verejnosti pochopiť veľké množstvo dostupných dôkazov týkajúcich sa budúcnosti práce a vzdelávania a zároveň vniesť do diskusie nové úvahy. Spája syntézu najnovších a spoľahlivých dostupných vedeckých dôkazov s pôvodným výskumom JRC zameraným na otázky, ktoré existujúce štúdie častokrát prehliadali. Správa poskytuje najmä nové pohľady na vzájomné pôsobenie medzi automatizáciou a organizáciou práce, na rozsah a charakter práce poskytovanej prostredníctvom platforiem a na vzorce v zmene štruktúry zamestnanosti naprieč regiónmi EÚ.“

Publikácia pozostáva z nasledovných kapitol:

  1. Vplyv technológií na trh práce
  2. Digitálne a nonkognitívne zručnosti v novom svete práce
  3. Nové formy práce v EÚ
  4. Štruktúra pracovných miest na regionálnej úrovni v EÚ

Slovenský preklad publikácie bol vydaný s finančnou podporou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Resource Details
buducnost_prace.png.
ISBN
978-80-89517-48-0
Autore della risorsa
JRC
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!