European Commission logo
Crea un account
Resource Details
RISORSA

ЕФЕКТОТ ОД КОВИД-19 ВРЗ НЕСИГУРНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Целосното затворање на одредени сектори и ограниченото работење во други за време на пандемијата доведе до драстичен пад на економијата на земјата. Многу компании се соочија со намалување на обемот на производството, па дури и привремен прекин на работењето со што функционирањето и условите на пазарот на трудот беа нарушени.

Едни од најпогодените групи работници од овој драстичен пад беа несигурните работници. Какво конкретно влијание имаше и има пандемијата врз нископлатените работници, неплатените семејни работници, платените домашни работници, неформалните работници и работниците со нетипичен аранжман за вработување можете да погледнете накратко подолу, а целосната анализа изработена од Finance Think, од каде и се извлечени податоците, можете да ја прочитате на: https://fosm.mk/wp-content/uploads/2021/06/efektot-od-kovid-19-vrz-nesigurnite-rabotniczi-vo-severna-makedonija.pdf

Resource Details
Autore della risorsa
Finance Think
Tipo di risorsa
Studi e relazioni
Paese
Северна Македонија
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!