Salta al contenuto principale
News
Notizie

2017. aasta on oskuste aasta

Alanud aastat tähistame kui oskuste aastat, et väärtustada kutseoskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Oskuste aasta kuulutab 18. jaanuaril Tallinna Teeninduskoolis toimuval inspiratsioonihommikul avatuks haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Kutseharidus on väga oluline osa elukestvast õppest. Iga aastaga on kasvanud nende inimeste arv, kes leiavad tee kutseõppeasutusse täiskasvanueas. Veelgi enam – kutseõppurite hulgas on järjest rohkem neid inimesi, kes on varem omandanud kõrghariduse, aga leiavad nüüd, et vaja on ka praktilisemat kutseharidust. See räägib samuti muutustest tööturul ja näitab praktiliste oskuste nõudluse kasvu tööandjate seas.

Hoolimata üha kasvavast nõudlusest on tehnilist osavust nõudvad ja praktilise väljundiga erialad noorte seas sageli vähepopulaarsed. Sellele kitsaskohale on viidanud ka mitmed hiljuti valminud OSKA raportid. Vajalik on kasvatada nii noorte kui ka täiskasvanute, sealhulgas lapsevanemate ja õpetajate teadlikkust sellest, millised on tänapäevased tööturu nõudmised ning karjäärivõimalused.

Oskuste aasta eesmärgiks on julgustada ja innustada nii noori kui täiskasvanuid kutseõppes õppima ja praktilisi erialasid omandama. Soovime tugevdada hoiakut, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta. Aasta jooksul toimub üle Eesti hulgaliselt üritusi, mille käigus kutsekoolid tutvustavad oma tegevusi, paljud neist on suunatud üldhariduskoolide õpilastele ja õpetajatele. Soovime aktiivselt kaasata tööandjaid, et tutvustada kaasaegseid töötingimusi ja ettevõtete pakutavaid karjäärivõimalusi.

Näiteks Võrumaa Kutsehariduskeskus korraldab rahvusvahelise robotivõistluse Võru Roboti Tsõõr koos robootika, mehhatroonika, automaatika, IKT jt tehnika- ja tehnoloogiavaldkonna õpitubadega. Mai alguses toimub aga Tallinnas erinevaid erialasid koondav üleriigiline kutsemeistrivõistlus Noor Meister, mis tutvustab kutseõppealasid ning annab võimaluse noortele oma oskuste võrdlemiseks. 2015. aasta haridusteo tiitli võitnud Räpina Aianduskool korraldab populaarset taimeprojekti „Sõpruse tera“ ka sel aastal.

Oskuste aasta veebilehe www.oskusteaasta.ee abiga saab olla kursis kõigega, mis aasta jooksul toimub.

Login (0)

Vuoi scrivere un articolo?

Non esitare a farlo!

Clicca sul link seguente e inizia a pubblicare un nuovo articolo!

Ultime discussioni

Discussione EPALE: come incrementare l'educazione delle persone adulte con disabilità

Come parte del focus EPALE di Giugno dedicato al tema delle persone con disabilità, vorremmo conoscere i vostri punti di vista su come valorizzare ed incrementare l'educazione degli adulti con disabilità. La discussione è in programma il giorno 8 giugno alle ore 14:00 CEST.
Altro