Resource Details
RISORSA

Erasmus+ Učiteľské Akadémie

Európsky vzdelávací priestor je rozsiahlou iniciatívou Európskej komisie, ktorej cieľom je pomôcť všetkým študujúcim v Európe rozvíjať ich zručnosti počas celého života, študovať v zahraničí a uznávať ich vzdelávanie.

Celá dimenzia európskeho vzdelávacieho priestoru je venovaná zlepšovaniu vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov a školiteľov.

Nový program Erasmus + (2021 - 2027) prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa podporou projektov so širokou škálou príležitostí, vrátane spolupráce s rovesníkmi a trávenia času v zahraničí.

Učiteľské akadémie #ErasmusPlus sú novou iniciatívou špeciálne navrhnutou na podporu učiteľov a školiteľov v ich kariére podporou hlbšej spolupráce pri počiatočnom a ďalšom vzdelávaní učiteľov.

Resource Details
Teacher Academies.
ISBN
978-92-76-27605-0
Resource author
Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission)
Tipo di risorsa
Risorse didattiche aperte
Data di pubblicazione
Lingua del documento
Resource media
Teacher Academies.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!